Ίδρυση Α' Βαθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης

Καταστατικό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Προστασία Συνδικαλιστικής Δράσης

Εκλογές

Αίτηση διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου

Αίτηση υποψηφιότητας

Βεβαίωση δικαστικού για τους αντιπροσώπους στις β΄βαθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

Πιστοποιητικό μη προσβολής των εκλογών

Πρόκληση μελών

Υπεύθυνη δήλωση

Υπόδειγμα διαβιβαστικού εγγράφου δικαιολογητικών μετά από εκλογές

Υπόδειγμα διαβιβαστικού εγγράφου στη ΓΣΕΕ

Υπόδειγμα πρακτικού ΔΣ για τη συγκρότηση σε σώμα

Υπόδειγμα πρακτικού εκλογής εφορευτικής επιτροπής

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για το κύρος των εκλογών

Γενική Συνεύλεση

Εγγραφή σε Β' Βαθμιες Οργανώσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144

Facebook