Εκλογή εκπροσώπου της ΓΣΕΕ στη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Εκλογή εκπροσώπου της ΓΣΕΕ στη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Ιδιαίτερη τιμητική για το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα αποτελεί η εκλογή του Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) της ΓΣΕΕ, Ανδρέα Στοϊμενίδη στη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Ο  EU-OSHA είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη συλλογή, την ανάλυση και την παροχή των σχετικών πληροφοριών ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ενδιαφερόμενων για θέματα ΥΑΕ. Συστάθηκε το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, όπου στελεχώνεται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ).

Είναι οργανισμός τριμερούς συμμετοχής: εργαζομένων, εργοδοτών και Κυβερνήσεων, με τις κύριες δραστηριότητές του να διακρίνονται σε τρεις τομείς: ανάλυση και έρευνα, πρόληψη, και εκστρατείες και ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο Οργανισμός κατέχει έναν σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ΥΑΕ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΣΕΕ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα