Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας | ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΣΕΕ

Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής απέστειλε η ΓΣΕΕ, επειδή εκπνέει η νομοθετική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014 και δεν έχει αποκατασταθεί ο νόμος για τις Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.

Η Συνομοσπονδία τονίζει την επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να αναλάβει την οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία, μέχρι την υλοποίηση της δέσμευσής της για επαναφορά των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ αποφάσισε επίσης την άμεση σύγκλιση της Διοίκησης της Συνομοσπονδίας για προγραμματισμό δράσης, σε σχέση πάντα με το αποτέλεσμα της υπό εξέλιξη διαπραγμάτευσης με τους δανειστές.

Σας επισυνάπτουμε την επιστολή της Συνομοσπονδίας στον Υπουργό Εργασίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς
Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης
κ. Π. Σκουρλέτη

Θέμα: «Κατοχύρωση της ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2014»

Κύριε Υπουργέ,

Στις 30 Ιουνίου του 2015 λήγει η εκ του νόμου παράταση της ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2014.
Για όσο διάστημα ισχύει η αλυσίδα των μνημονιακών νομοθετικών μέτρων, που κατέστρεψε την ισορροπία του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και διαιτησίας, δεν είναι εφικτή διαπραγμάτευση και συμφωνία για μισθολογικούς όρους της ΕΓΣΣΕ.

Ειδικά δε υπό την ισχύ του ν.4093/2012, σύμφωνα με τον οποίο οι μισθολογικοί όροι της ΕΓΣΣΕ έχουν ισχύ μόνο στους εργαζόμενους, που απασχολούνται σε εργοδότες των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων, οι οργανώσεις αυτές δεν διαπραγματεύονται μισθολογικούς όρους επικαλούμενες τις αναπόφευκτες συνέπειες μαζικών διαρροών των μελών τους, προκειμένου ν’ αποφύγουν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

Η Αιτιολογική Έκθεση και η Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης του άρθρου 40 του ν.4320/2015, διάταξης με την οποία ειδικά για την ΕΓΣΣΕ επανήλθε η εξάμηνη διάρκεια της εκ του νόμου παράτασης ισχύος της, παραμένει επίκαιρη, δεδομένου ότι για τους γνωστούς λόγους το τρίμηνο αποδείχθηκε ανεπαρκές για τη νομική επαναρρύθμιση του συστήματος των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων.

Επομένως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη δικής σας νομοθετικής πρωτοβουλίας για κατοχύρωση της ισχύος της ΕΓΣΣΕ (και την επαναφορά του ύψους του κατώτερου μισθού στα 751 Ευρώ), μέχρι την ψήφιση του νόμου για το εργασιακό, συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου χρόνου για τη συλλογική διαπραγμάτευση, που θα ακολουθήσει, προκειμένου να συναφθεί νέα ΕΓΣΣΕ.

Κύριε Υπουργέ, η ΓΣΕΕ ζητεί άμεση συνάντηση μαζί σας για τα εκκρεμή ζητήματα.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος                                      Νικόλαος Κιουτσούκης

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα