Συμμετοχή της ΓΣΕΕ σε εργαστήριο για την Πράσινη και Δίκαιη Μετάβαση Friedrich-Ebert-Stiftung και DGB

Συμμετοχή της ΓΣΕΕ σε εργαστήριο για την Πράσινη και Δίκαιη Μετάβαση Friedrich-Ebert-Stiftung και DGB

Σε έναν σημαντικό γύρο εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επισημάνει την αποφασιστικότητά της για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος, διαμέσου της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Βιομηχανικού Σχεδίου που σχετίζεται με αυτήν. Οι πρωτοβουλίες αυτές, μεταξύ άλλων, έχουν καθορίσει συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους αναμένεται να επιτύχουν τα μέλη της Ένωσης. Μέσω αυτών των ενεργειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει την αφοσίωσή της στην προώθηση μιας αξίας που στηρίζεται στην ιδέα της διαρκούς βιωσιμότητας, τον βιώσιμο εκσυγχρονισμό της οικονομίας της, καθώς και την ενθάρρυνση της αξιοπρεπούς εργασίας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Οι εξελίξεις αυτές για τα συνδικάτα είναι υψίστης σημασίας, ιδίως υπό το φως της επικείμενης ευρωεκλογικής περιόδου και όχι μόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) και η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB) διοργάνωσαν ένα διήμερο εργαστήριο στο Ευρωπαϊκό Γραφείο του Friedrich-Ebert-Stiftung στις Βρυξέλλες με τον τίτλο Ευκαιρίες για μια μακροχρόνια πολιτική Ευρωπαϊκής μετάβασης”. Η εκδήλωση συγκέντρωσε  εκπροσώπους των συνδικάτων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ αυτών και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος μέσω της Γραμματείας Περιβάλλοντος, όπου συζήτησαν τα ευρωπαϊκά μέτρα που είναι απαραίτητα για μια μετάβαση που δεν θα πρέπει να είναι μόνο δίκαιη και πράσινη αλλά και δημοκρατική.

Το εργαστήριο είχε ως στόχο την προώθηση μιας βαθύτερης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των συμμετεχόντων, να αξιοποιήσει τις εμπειρίες τους , να εντοπίσει πιθανούς αντικρουόμενους στόχους και να χαράξει κοινές στρατηγικές που υποστηρίζουν μια δίκαιη μετάβαση προς το συμφέρον των εργαζομένων. Αυτές οι συζητήσεις είναι κρίσιμες, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει η αξιοπρεπής εργασία στη διασφάλιση της επιτυχίας της κοινωνικο-οικολογικής μετάβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καλεσμένοι του εργαστηρίου ήταν εκπρόσωποι από την Κομισιόν καθώς επίσης και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Γραμματέας Περιβάλλοντος Γιάννης Γκουτζαμάνης επισήμανε το γεγονός ότι η επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών δεν είναι ο μόνος στόχος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κοινωνική προστασία αυτών που βρίσκονται στην διαδικασία μετάβασης καθώς επίσης και των πιο ευάλωτων στρωμάτων της κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα αυτού του εργαστηρίου θα συμβάλουν σημαντικά στη διαμόρφωση του κοινωνικού διαλόγου γύρω από την κοινωνικο-οικολογική μετάβαση στην Ευρώπη. Υπογραμμίζοντας τον απαραίτητο ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε αυτή τη διαδικασία, το εργαστήριο υπογράμμισε την ανάγκη για στρατηγικές χωρίς αποκλεισμούς που προστατεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα