Ε.Γ.Σ.Σ.Ε

Με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σ.σ.ε.), που συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών (ή εργοδότη), καθορίζονται οι όροι εργασίας. Με τις σ.σ.ε. εξομοιώνονται και οι διαιτητικές αποφάσεις.

ΕΓΣΕΕ

Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Στους εργαζομένους αυτούς περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.

Με τις ΕΓΣΣΕ θεσπίζονται οι κατώτεροι υποχρεωτικοί μισθοί – ημερομίσθια και συμπληρώνονται οι γενικοί όροι εργασίας, που ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα.

Το περιεχόμενο των σ.σ.ε. είναι ευρύτατο και τα θέματα που μπορούν να ρυθμίζονται αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.1876/90, ο οποίος διέπει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις.

Οι ΕΓΣΣΕ συνάπτονται από την τριτοβάθμια οργάνωση των εργαζομένων, δηλαδή τη ΓΣΕΕ και τις αναγνωριζόμενες σήμερα ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών, δηλαδή τον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ.

Οι σ.σ.ε. διακρίνονται σε:

  • Εθνικές Γενικές
  • Κλαδικές
  • Επιχειρησιακές
  • Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές
  • Τοπικές Ομοιοεπαγγελματικές

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.ΙσχύςΔημοσίευσηΑρχείο
197501/03/1975ΦΕΚ 276πατήστε εδώ για να ανοίξει
197613/02/1976ΦΕΚ 671πατήστε εδώ για να ανοίξει
197715/02/1977ΦΕΚ 60πατήστε εδώ για να ανοίξει
197801/02/1978ΦΕΚ 183πατήστε εδώ για να ανοίξει
197915/02/1979ΦΕΚ 194πατήστε εδώ για να ανοίξει
198001/01/1980ΦΕΚ 1137πατήστε εδώ για να ανοίξει
198101/01/1981ΦΕΚ 1303πατήστε εδώ για να ανοίξει
198201/01/1982ΦΕΚ 11πατήστε εδώ για να ανοίξει
198301/04/1983ΦΕΚ 688πατήστε εδώ για να ανοίξει
198401/01/1984ΦΕΚ 81πατήστε εδώ για να ανοίξει
198501/01/1985ΦΕΚ 50πατήστε εδώ για να ανοίξει
198601/01/1986ΦΕΚ 123πατήστε εδώ για να ανοίξει
198701/01/1987ΦΕΚ 122πατήστε εδώ για να ανοίξει
198801/01/1988ΦΕΚ 40πατήστε εδώ για να ανοίξει
198901/01/1989ΦΕΚ 213πατήστε εδώ για να ανοίξει
199001/01/1990ΦΕΚ 116πατήστε εδώ για να ανοίξει
1991-199201/01/1991Αρ.Κατ.10/4.4.1991πατήστε εδώ για να ανοίξει
199301/01/1993Αρ.Κατ.37/11.6.1993πατήστε εδώ για να ανοίξει
1994-199501/01/1994Αρ.Κατ.24/23.3.1994πατήστε εδώ για να ανοίξει
1996-199701/01/1996Αρ.Κατ.9/3.4.1996πατήστε εδώ για να ανοίξει
1998-199901/01/1998Αρ.Κατ.12/19.5.1998πατήστε εδώ για να ανοίξει
2000-200101/01/2000Αρ.Κατ.31/23.5.2000πατήστε εδώ για να ανοίξει
2002-20031/1/2002 – 31/12/2003Αρ.Κατ.19/29.4.2002πατήστε εδώ για να ανοίξει
2004-20051-1-2004 – 31-12-2005Αρ.Κατ.16/28.5.2004πατήστε εδώ για να ανοίξει
2006-20071/1/2006 – 31/12/2007Αρ.Κατ.14/13.4.2006πατήστε εδώ για να ανοίξει
2008-20091/1/2008 – 31/12/2009Αρ.Κατ.13/18-4-2008πατήστε εδώ για να ανοίξει
2010-20121/1/2010 – 31/12/2012Αρ.Κατ.14/16-7-2010πατήστε εδώ για να ανοίξει
20131/1/2013 – 31/12/2013Αρ.Κατ.4/14-5-2013πατήστε εδώ για να ανοίξει
20141/1/2014 – 31/12/2014Αρ.Κατ.3/26-3-2014πατήστε εδώ για να ανοίξει
20151/1/2015 – 31/12/2015Αρ.Κατ.7/29-9-2015πατήστε εδώ για να ανοίξει
20161/1/2016 – 31/12/2016Αρ.Κατ.5/31.3.2016πατήστε εδώ για να ανοίξει
20171/1/2017 – 31/12/2017Αρ.Κατ.6/30.3.2017πατήστε εδώ για να ανοίξει
20181/1/2018 – 31/12/2018Αρ.Κατ.6/29.3.2018πατήστε εδώ για να ανοίξει
20201/1/20 – 31/12/20Αρ.Κατ.1/9-1-2020πατήστε εδώ για να ανοίξει
20211/1/21 – 31/12/21Αρ.Κατ.16/1-7-2021πατήστε εδώ για να ανοίξει
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.ΙσχύςΔημοσίευσηΑρχείο
197501/03/1975ΦΕΚ 276πατήστε εδώ για να ανοίξει
197613/02/1976ΦΕΚ 671πατήστε εδώ για να ανοίξει
197715/02/1977ΦΕΚ 60πατήστε εδώ για να ανοίξει
197801/02/1978ΦΕΚ 183πατήστε εδώ για να ανοίξει
197915/02/1979ΦΕΚ 194πατήστε εδώ για να ανοίξει
198001/01/1980ΦΕΚ 1137πατήστε εδώ για να ανοίξει
198101/01/1981ΦΕΚ 1303πατήστε εδώ για να ανοίξει
198201/01/1982ΦΕΚ 11πατήστε εδώ για να ανοίξει
198301/04/1983ΦΕΚ 688πατήστε εδώ για να ανοίξει
198401/01/1984ΦΕΚ 81πατήστε εδώ για να ανοίξει
198501/01/1985ΦΕΚ 50πατήστε εδώ για να ανοίξει
198601/01/1986ΦΕΚ 123πατήστε εδώ για να ανοίξει
198701/01/1987ΦΕΚ 122πατήστε εδώ για να ανοίξει
198801/01/1988ΦΕΚ 40πατήστε εδώ για να ανοίξει
198901/01/1989ΦΕΚ 213πατήστε εδώ για να ανοίξει
199001/01/1990ΦΕΚ 116πατήστε εδώ για να ανοίξει
1991-199201/01/1991Αρ.Κατ.10/4.4.1991πατήστε εδώ για να ανοίξει
199301/01/1993Αρ.Κατ.37/11.6.1993πατήστε εδώ για να ανοίξει
1994-199501/01/1994Αρ.Κατ.24/23.3.1994πατήστε εδώ για να ανοίξει
1996-199701/01/1996Αρ.Κατ.9/3.4.1996πατήστε εδώ για να ανοίξει
1998-199901/01/1998Αρ.Κατ.12/19.5.1998πατήστε εδώ για να ανοίξει
2000-200101/01/2000Αρ.Κατ.31/23.5.2000πατήστε εδώ για να ανοίξει
2002-20031/1/2002 – 31/12/2003Αρ.Κατ.19/29.4.2002πατήστε εδώ για να ανοίξει
2004-20051-1-2004 – 31-12-2005Αρ.Κατ.16/28.5.2004πατήστε εδώ για να ανοίξει
2006-20071/1/2006 – 31/12/2007Αρ.Κατ.14/13.4.2006πατήστε εδώ για να ανοίξει
2008-20091/1/2008 – 31/12/2009Αρ.Κατ.13/18-4-2008πατήστε εδώ για να ανοίξει
2010-20121/1/2010 – 31/12/2012Αρ.Κατ.14/16-7-2010πατήστε εδώ για να ανοίξει
20131/1/2013 – 31/12/2013Αρ.Κατ.4/14-5-2013πατήστε εδώ για να ανοίξει
20141/1/2014 – 31/12/2014Αρ.Κατ.3/26-3-2014πατήστε εδώ για να ανοίξει
20151/1/2015 – 31/12/2015Αρ.Κατ.7/29-9-2015πατήστε εδώ για να ανοίξει
20161/1/2016 – 31/12/2016Αρ.Κατ.5/31.3.2016πατήστε εδώ για να ανοίξει
20171/1/2017 – 31/12/2017Αρ.Κατ.6/30.3.2017πατήστε εδώ για να ανοίξει
20181/1/2018 – 31/12/2018Αρ.Κατ.6/29.3.2018πατήστε εδώ για να ανοίξει
20201/1/20 – 31/12/20Αρ.Κατ.1/9-1-2020πατήστε εδώ για να ανοίξει
20211/1/21 – 31/12/21Αρ.Κατ.16/1-7-2021πατήστε εδώ για να ανοίξει