Ο Πρόεδρος

Σε μια περίοδο σύνθετων διαρθρωτικών μετασχηματισμών και οικονομικής κρίσης, ο πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλος ηγήθηκε των αγώνων της Συνομοσπονδίας και των εργαζομένων.

gsee_o_proedros05

Γιάννης Παναγόπουλος

Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) από το 2006, ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι επίσης Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Με την εκλογή του εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης, ως Γραμματέας Οργανωτικού και της Γραμματείας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 

Η μακροχρόνια συνδικαλιστική του δράση ξεκίνησε τη το 1974 με την εκλογή του στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ).

Σε μια περίοδο σύνθετων διαρθρωτικών μετασχηματισμών και οικονομικής κρίσης, ο Γιάννης Παναγόπουλος ηγήθηκε των αγώνων της Συνομοσπονδίας και των εργαζομένων. Στόχος ήταν η ενίσχυση της ενότητας και της αποτελεσματικότητας του εργατικού κινήματος για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Καθώς και η αντιμετώπιση της ανεργίας και της επισφαλούς απασχόλησης. Στόχος ήταν επίσης και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και του Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

gsee_o_proedros_04
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα έντονη αγωνιστική δράση αναπτύχθηκε ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές που επιβλήθηκαν στην χώρα, με αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις. Με τις διαδοχικές επιτυχείς πρόσφυγες της ΓΣΕΕ στα Ευρωπαϊκά και διεθνή ελεγκτικά όργανα καταγγέλλοντας την αποδόμηση των θεσμών της αγοράς εργασίας και δημιουργώντας έτσι ένα ευρύ μέτωπο αλληλεγγύης υπέρ των Ελλήνων εργαζομένων.

Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος δρομολογεί νέες δομές έρευνας, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, στη δια βίου μάθηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενους και ανέργους σχετικά με θέματα απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ενθαρρύνοντας διεργασίες κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, συνέβαλε αποφασιστικά στην θετική προβολή των συνδικάτων στην κοινωνία και στην επίλυση σημαντικών εργασιακών διαφορών. Επίσης, επί σειρά ετών εκπροσώπησε την ΓΣΕΕ στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπής Ελλάδος (ΟΚΕ).

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος

Ο Πρόεδρος εκλέγεται επί σειρά ετών στο Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), στο Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ΔΣΣ). Διετέλεσε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). Οι προτεραιότητές του στο διεθνές και Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι περιλαμβάνουν διμερείς και ευρύτερες πρωτοβουλίες συνδικαλιστικής αλληλεγγύης. Καθώς επίσης συντονισμού με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κλιματική αλλαγή και προάσπιση της ειρήνης, της ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αφετηρία τη συμμετοχή του ως δημοκράτης στο κίνημα αντίστασης ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία, η αδιάληπτη αγωνιστική του πορεία και το ενδιαφέρον του για τα πολιτικά δρώμενα της χώρας σφραγίστηκε από βαθιά προσήλωση στα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης για ένα καλύτερο αύριο.

Με καταγωγή από την ορεινή Αρκαδία, ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι πατέρας ενός παιδιού, ενώ πρόσφατα αποχωρίστηκε τη σύζυγό του Λένα Γκόλφη μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) από το 2006, ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι επίσης Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Με την εκλογή του στη Συνομοσπονδία εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης, ως Γραμματέας  Οργανωτικού και της Γραμματείας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Η μακροχρόνια συνδικαλιστική του δράση ξεκίνησε τη το 1974 με την εκλογή του στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ).

Σε μια περίοδο σύνθετων διαρθρωτικών μετασχηματισμών και οικονομικής κρίσης, ο Γιάννης Παναγόπουλος ηγήθηκε των αγώνων της Συνομοσπονδίας και των εργαζομένων με στόχο την ενίσχυση της ενότητας και της αποτελεσματικότητας του εργατικού κινήματος για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση της ανεργίας και της επισφαλούς απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και του Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

gsee_o_proedros_04
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα έντονη αγωνιστική δράση αναπτύχθηκε ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές που επιβλήθηκαν στην χώρα, με αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις αλλά και με τις διαδοχικές επιτυχείς πρόσφυγες της ΓΣΕΕ στα Ευρωπαϊκά και διεθνή ελεγκτικά όργανα καταγγέλλοντας την αποδόμηση των θεσμών της αγοράς εργασίας και δημιουργώντας έτσι ένα ευρύ μέτωπο αλληλεγγύης υπέρ των Ελλήνων εργαζομένων.

Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος δρομολογεί νέες δομές έρευνας, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, στη δια βίου μάθηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενους και ανέργους σχετικά με θέματα απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ενθαρρύνοντας διεργασίες κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, συνέβαλε αποφασιστικά στην θετική προβολή των συνδικάτων στην κοινωνία και στην επίλυση σημαντικών εργασιακών διαφορών. Επίσης, επί σειρά ετών εκπροσώπησε την ΓΣΕΕ στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπής Ελλάδος (ΟΚΕ).

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ εκλέγεται επί σειρά ετών στο Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), στο Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ΔΣΣ) ενώ διετέλεσε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). Οι προτεραιότητές του στο διεθνές και Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι περιλαμβάνουν διμερείς και ευρύτερες πρωτοβουλίες συνδικαλιστικής αλληλεγγύης και συντονισμού με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κλιματική αλλαγή καθώς και προάσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αφετηρία τη συμμετοχή του ως δημοκράτης στο κίνημα αντίστασης ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία, η αδιάληπτη αγωνιστική του πορεία και το ενδιαφέρον του για τα πολιτικά δρώμενα της χώρας σφραγίστηκε από βαθιά προσήλωση στα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης για ένα καλύτερο αύριο.

Με καταγωγή από την ορεινή Αρκαδία, ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι πατέρας ενός παιδιού, ενώ πρόσφατα αποχωρίστηκε τη σύζυγό του Λένα Γκόλφη μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) από το 2006, ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι επίσης Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Με την εκλογή του στη Συνομοσπονδία εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης, ως Γραμματέας  Οργανωτικού και της Γραμματείας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Η μακροχρόνια συνδικαλιστική του δράση ξεκίνησε τη το 1974 με την εκλογή του στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ).

gsee_o_proedros_04
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος

Σε μια περίοδο σύνθετων διαρθρωτικών μετασχηματισμών και οικονομικής κρίσης, ο Γιάννης Παναγόπουλος ηγήθηκε των αγώνων της Συνομοσπονδίας και των εργαζομένων με στόχο την ενίσχυση της ενότητας και της αποτελεσματικότητας του εργατικού κινήματος για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση της ανεργίας και της επισφαλούς απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και του Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα έντονη αγωνιστική δράση αναπτύχθηκε ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές που επιβλήθηκαν στην χώρα, με αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις αλλά και με τις διαδοχικές επιτυχείς πρόσφυγες της ΓΣΕΕ στα Ευρωπαϊκά και διεθνή ελεγκτικά όργανα καταγγέλλοντας την αποδόμηση των θεσμών της αγοράς εργασίας και δημιουργώντας έτσι ένα ευρύ μέτωπο αλληλεγγύης υπέρ των Ελλήνων εργαζομένων.

Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος δρομολογεί νέες δομές έρευνας, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, στη δια βίου μάθηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενους και ανέργους σχετικά με θέματα απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος

Ενθαρρύνοντας διεργασίες κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, συνέβαλε αποφασιστικά στην θετική προβολή των συνδικάτων στην κοινωνία και στην επίλυση σημαντικών εργασιακών διαφορών. Επίσης, επί σειρά ετών εκπροσώπησε την ΓΣΕΕ στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπής Ελλάδος (ΟΚΕ).

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ εκλέγεται επί σειρά ετών στο Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), στο Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ΔΣΣ) ενώ διετέλεσε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). Οι προτεραιότητές του στο διεθνές και Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι περιλαμβάνουν διμερείς και ευρύτερες πρωτοβουλίες συνδικαλιστικής αλληλεγγύης και συντονισμού με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κλιματική αλλαγή καθώς και προάσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αφετηρία τη συμμετοχή του ως δημοκράτης στο κίνημα αντίστασης ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία, η αδιάληπτη αγωνιστική του πορεία και το ενδιαφέρον του για τα πολιτικά δρώμενα της χώρας σφραγίστηκε από βαθιά προσήλωση στα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης για ένα καλύτερο αύριο.

Με καταγωγή από την ορεινή Αρκαδία, ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι πατέρας ενός παιδιού, ενώ πρόσφατα αποχωρίστηκε τη σύζυγό του Λένα Γκόλφη μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Άρθρα Προέδρου