ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Κατεβάστε το σχετικό κείμενο εδώ