Γ.Σ.Ε.Ε. – Κορυφαία οργάνωση των εργαζομένων


Δομή Συνδικαλιστικού Κινήματος

Η ΓΣΕΕ έχει ως οργανώσεις-μέλη:

  • 81 Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα που συγκροτούνται από σωματεία και τοπικά παραρτήματα πανελλαδικών σωματείων που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του κάθε νομού, και
  • 73 κλαδικές Ομοσπονδίες (71 ομοσπονδίες εργαζομένων & 3 συνταξιούχων)  που συγκροτούνται από σωματεία των ίδιων ή συναφών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Οι βασικές αρχές της οργανωτικής μας συγκρότησης, όπως έχουν καθοριστεί με αποφάσεις των Συνεδρίων της ΓΣΕΕ, είναι το τρίπτυχο:

  • Το πρωτοβάθμιο: Ένα Σωματείο στο εργοστάσιο και στον κλάδο παραγωγής, Τα Σωματεία είναι ενώσεις φυσικών προσώπων, τα οποία συνενώνονται σε τοπικό ή επαγγελματικό πεδίο στα Εργατικά Κέντρα και σε κλαδικό ή ομοιοεπαγγελματικό πεδίο στις Ομοσπονδίες.
  • Τα Σωματεία αποτελούν τα βασικά κύτταρα του συνδικαλιστικού κινήματος, αφού στους κόλπους τους εκφράζονται άμεσα όλα τα προβλήματα των εργαζομένων, τόσο εκείνα που σχετίζονται με τις καθημερινές διεκδικήσεις και την ποιότητα των εργασιακών συνθηκών όσο και με συλλογικότερες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.
  • Το δευτεροβάθμιο: Ένα εργατικό Κέντρο σε κάθε νομό και μία Ομοσπονδία ανά κλάδο παραγωγής ή τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
  • Το τριτοβάθμιο: Μια τριτοβάθμια οργάνωση εργαζομένων.

Οι βασικές αυτές αρχές αποτελούν ταυτόχρονα και οργανωτικό στόχο, τον οποίο διεκδικούμε καθημερινά με ανοικτό διάλογο. Ταυτόχρονα, αναζητάμε νέους δρόμους οργάνωσης και δράσης, οι οποίοι θα είναι ελκτικοί για τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους, ώστε να ενταχθούν στις γραμμές των συνδικάτων.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Η ΓΣΕΕ διαπραγματεύεται με τις εργοδοτικές οργανώσεις μέσα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της  Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), η οποία καλύπτει τους αμειβόμενους με τα κατώτερα ημερομίσθια και μισθούς και αποτελεί “αφετηρία” για τις κλαδικές και τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Η διαπραγμάτευση γίνεται με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις (Ν.1876/90) και όταν απαιτείται με δράση και με αγωνιστική κινητοποίηση.
Δείτε τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Άλλες δράσεις της ΓΣΕΕ

Στους κυρίως στόχους της ΓΣΕΕ εντάσσεται η καταπολέμηση της ανεργίας. Επιδιώκουμε την αναβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης ως θεσμού καθολικού, υποχρεωτικού και δημόσιου, ο οποίος χρηματοδοτείται από τους συμμετέχοντες (εργαζόμενοι – κράτος – εργοδότες) και οφείλει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και παροχές.

Η ΓΣΕΕ προωθεί τους στόχους της μέσα από τη συμμετοχή της σε θεσμούς, την οποία έχει κατακτήσει μετά από μακρόχρονους αγώνες. Σε αυτούς, παρουσιάζει τις θέσεις της, ενημερώνεται και ασκεί εργατικό έλεγχο και κάνει κοινωνική διαβούλευση. Στους θεσμούς αυτούς περιλαμβάνονται οι θεσμοί τριμερούς συμμετοχής (ΟΕΚ, ΟΕΕ, ΙΚΑ, ΟΜΕΔ, ΟΑΕΔ).

Η ΓΣΕΕ προωθεί τις αξίες της συναδέλφωσης των λαών και της ειρήνης και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και διεθνή FORUM που αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό. Υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα όπως αυτά περιγράφονται στις βασικές αρχές των διεθνών διακηρύξεων αλλά και τα δικαιώματα όλων των λαών της γής.

Η ΓΣΕΕ συμμετέχει στην Διεθνή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία ITUC, και στην ΣΕΣ συντονίζοντας τη δράση της με τους εργαζόμενους στην Ευρώπη και διεθνώς για ζητήματα που απασχολούν τις δυνάμεις της εργασίας σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης προωθεί και ενισχύει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτικών κινημάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144

Facebook