Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5/6/24
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2024

 

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και φέτος εστιάζει στο κρίσιμο ζήτημα της αποκατάστασης του εδάφους, της ερημοποίησης και της ανθεκτικότητας στην ξηρασία.
Με την κλιματική αλλαγή να εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να επιδεινώνει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, είναι επιτακτική ανάγκη να αναλάβουμε δράση για την προστασία και αποκατάσταση των φυσικών μας πόρων. Η αποκατάσταση της γης θα δώσει την δυνατότητα να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε ένα πολύ κρίσιμο κλάδο.
Η αποκατάσταση της χρήσης γης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι πρακτικές αειφόρου διαχείρισης της γης, όπως η αναδάσωση, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, είναι ζωτικής σημασίας για την αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών.
Η ΓΣΕΕ, καλεί όλους τους φορείς να συμμετέχουν ενεργά στο στόχο προστασίας του περιβάλλοντος, υιοθετώντας πρακτικές που προάγουν την αειφορία και την περιβαλλοντική ισορροπία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές για μια καλύτερη και αξιοπρεπή εργασία.
Ένας αυξανόμενος κίνδυνος που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση είναι και η ερημοποίηση.
Ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο το φαινόμενο της ερημοποίησης ολοένα και αυξάνεται και απειλεί μεγάλες εκτάσεις σε όλη την χώρα. Η ανεξέλεγκτη διάβρωση του εδάφους, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων απειλούν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις και συνεργασίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αναστραφούν οι επιπτώσεις της ερημοποίησης και να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των κοινοτήτων απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.
Ανθεκτικότητα στην ξηρασία: προετοιμασία για το μέλλον.
Η ανθεκτικότητα στην ξηρασία είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Συνομοσπονδία προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, όπως η αειφόρος γεωργία, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η προσαρμογή των υποδομών, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων στην ξηρασία. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απαιτεί συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, οργανισμών, τοπικών κοινοτήτων και του ιδιωτικού τομέα.
Η ΓΣΕΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες και δράσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επηρεαστούν από τις αλλαγές του κλίματος.
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, δεν είναι μια ημέρα γιορτής αλλά μέρα αφύπνισης όπου όλοι μας θα πρέπει να αναλογιστούμε πως οι δραστηριότητες αποκατάστασης συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Απαιτείται μια προγραμματισμένη μετάβαση για την προστασία των εργαζομένων σε περιβαλλοντικά ευάλωτους τομείς, όπως η γεωργία και η αλιεία. Τα μέτρα «δίκαιης μετάβασης» πρέπει να προστατεύουν τους εργαζομένους από πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας ή βιοπορισμού λόγω περιβαλλοντικών πιέσεων ή λόγω μέτρων βιωσιμότητας ως απάντηση σε αυτές. Η προσαρμογή της γεωργίας στα αλλαγμένα καιρικά πρότυπα, η οικονομική διαφοροποίηση, η ανάπτυξη εκτός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι απαραίτητες.
Η αποκατάσταση της γης αυξάνει την ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος, προστατεύοντας θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από το φυσικό περιβάλλον, όπως η γεωργία, η αλιεία και η δασοκομία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα