Ιστοσελίδες Υποστηρικτικών φορέων της ΓΣΕΕ

Ιστοσελίδες Οργανώσεων – μελών της ΓΣΕΕ

Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ)
Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ)
Εργατικό Κέντρο Ρόδου (ΕΚΡ)
Εργατικό Κέντρο Λάρισας
Εργατικό Κέντρο Κοζάνης
Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ)
Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ)
Ομοσπονδία Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο (ΟΕΣΙΚ)

Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ)
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ)
Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)
Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (ΟΠΑΜ)
Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ)
Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδας (ΟΜΥΠΑΕ)
Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (ΟΦΕ)
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή-Διυλιστήρια και τη Χημική Βιομηχανία (ΠΟΕΠΔΧΒ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών (ΠΟΕEΠ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού & Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών (ΠΟΙΕ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδας 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού ΕΡΤ (ΠΟΣΠ-ΕΡΤ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ)

Ιστοσελίδα της τριτοβάθμιας οργάνωσης δημοσίων υπαλλήλων

Ιστοσελίδες Εργοδοτικών Οργανώσεων

Ιστοσελίδες Κυβέρνησης - Οργανισμών

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ)
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ)
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)

Ιστοσελίδες Διεθνών Συνδικαλιστικών Συνομοσπονδιών

Ιστοσελίδες Διεθνών Συνδικαλιστικών Κλαδικών Ομοσπονδιών

Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Κλαδικές Ομοσπονδίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144

Facebook