ΟΜΕ ΟΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΕ – ΟΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΕ – ΟΤΕ

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΕ–ΟΤΕ, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, στις 26/01/2017 για θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο απασχόλησαν τα ακόλουθα θέματα:

  • Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Μετά την αποστολή, από τα σωματεία μέλη της ΟΜΕ–ΟΤΕ, των αιτημάτων για το νέο διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας εν όψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή που θα κωδικοποιήσει και θα ομογενοποιήσει τα αιτήματα. Παράλληλα εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή, να εγκρίνει το νέο διεκδικητικό πλαίσιο σε διευρυμένη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τους εκπροσώπους των σωματείων μελών.

  • Κλιμάκια
    Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τις εξελίξεις που αφορούν τη νομική διεκδίκηση των κλιμακίων.
  • Εκλογές Ε.Υ.Α.Ε.

Στις 27/04/2017 θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στα κτίρια του Ομίλου ΟΤΕ, ανά την Ελλάδα. Παράλληλα και πριν τις εκλογές, θα πραγματοποιηθούν δύο «Δρόμοι Υγείας» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και ημερίδα που θα αφορά όλους τους εκλεγμένους εκπρόσωπους.

  • Διεθνή Θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκπροσώπηση των Εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ από τον πρόεδρο της ΟΜΕ–ΟΤΕ στο υπό σύσταση νέο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων όλων των εταιριών στις χώρες που δραστηριοποιείται η DeutscheTelekom.

  • Ψήφισμα για τα παιδιά των προσφύγων

Εγκρίθηκε ψήφισμα για τα παιδιά των προσφύγων. Το ψήφισμα μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας http://www.ome-ote.gr/index.php/teleftaia-nea/427-psifisma-gia-ta-prosfygopoula

  • Διάφορα Θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της ένταξης στον ΟΤΕ 80 συναδέλφων από θυγατρικές καθώς και για επιπλέον 100 συναδέλφων με δικαστικές αποφάσεις, εντός του τρέχοντος έτους. Ως ΟΜΕ–ΟΤΕ θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε την ένταξη στον ΟΤΕ των 50 συναδέλφων από την αποτύπωση δικτύου (GIS) και από την έδρα της πρώην OTEPlus, αλλά και για την μετατροπή της σύμβασης των συναδελφισσών που εργάζονται στην καθαριότητα από αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.