• ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

  ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

  • No Comment
  • 388 Views
  • 0 Like

  «Ο Κόσμος της Εργασίας σε Μετάβαση»

  Βρυξέλλες, 27-29 Ιουνίου 2018

  · Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα να θέσω στη συζήτηση μας και το δικό μου προβληματισμό για το θέμα μας, που δεν είναι άλλο από τις μεγάλες αλλαγές στην εργασία, για τις δυνάμεις που προσδιορίζουν την μετάβαση του κόσμου της εργασίας σε ένα νέο αβέβαιο μέλλον, και ποιες είναι οι προκλήσεις για εμάς που βλέπουμε το μέλλον της εργασίας μέσα από την οπτική των Συνδικάτων.

  · Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οργάνωση και η δομή της εργασίας, και κατά προέκταση η αγορά εργασίας, βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού, κάτω από τις ισχυρές πιέσεις τις νέο-φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, αλλά και των εκτεταμένων διαδικασιών αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης. Πρέπει όμως να σημειώσουμε με έμφαση τα εξής ζητήματα.

  · Η παγκοσμιοποίηση δεν έφερε σε καμία περίπτωση την αύξηση της παγκόσμιας ευημερίας που υπόσχονταν οι θιασώτες των ελευθέρων αγορών και του διεθνούς ανταγωνισμού. Αντίθετα αυτό που παρατηρούμε είναι η αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης του πλούτου, της οικονομικής και πολιτική ισχύος των ελίτ που ελέγχουν πλέον την παγκόσμια οικονομία, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς δημιουργίας και κατανομής του παγκόσμιου πλούτου.

  · Δεν θα ήταν υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η παγκοσμιοποίηση ολοκλήρωσε τον έλεγχο του κεφαλαίου πάνω στην εργασία, στους διαθέσιμους πόρους και στο περιβάλλον που άρχισε με την Βιομηχανική Επανάσταση και απογειώθηκε στη σημερινή φάση του παρασιτικού καπιταλισμού, του καπιταλισμού της προσόδου, της κερδοσκοπίας, και τις επιδεικτικής κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε μια σειρά από σύγχρονα φαινόμενα όπως την πολύ υψηλή ανεργία, την αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων, την οικονομική ανισότητα, τη φτώχεια, την καταστροφή του περιβάλλοντος, την αύξηση του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κινημάτων, την υπονόμευση των θεσμών της δημοκρατίας.

  · Η υψηλή ανεργία και η φτώχεια άλλαξαν δραματικά τη διανομή της κοινωνικής δύναμης σε βάρος της εργασίας, και αυτό είχε αρνητικές συνέπειες στις συνθήκες εργασίας, στην προστασία της απασχόλησης, στην προστασία των ανέργων. Είναι αξιοσημείωτη η αλλαγή που έχουν συμβεί στις συμβάσεις εργασίας με την δραματική αύξηση της μερικής απασχόλησης και της εργασιακής ανασφάλειας.

  · Οι προαναφερόμενες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις είναι όμως σε μεγάλο βαθμό και αποτέλεσμα της αποτυχίας της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας, η οποία προσδιόρισε την άσκηση οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες. Η δημοσιονομική και εισοδηματική λιτότητα και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απορυθμίζουν τις αγορές, και κυρίως την αγορά εργασίας προσδιορίζουν το πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης κατέστησε τους μισθούς, τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές, δηλαδή την ευημερία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, σε μείζονα μεταβλητή της οικονομικής προσαρμογής. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του στόχου προϋπέθετε την αποσάθρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την αποδυνάμωση των συνδικάτων.

  · Η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας έχει προκαλέσει μεγάλες αλλαγές στη διανομή του εισοδήματος οξύνοντας την οικονομική ανισότητα σε ποσοστά που δημιουργούν πολύ υψηλό κοινωνικό και πολιτικό ρίσκο αστάθειας, με αρνητικές συνέπειες στην δημοκρατία. Επιπλέον, η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας έχει προκαλέσει όξυνση όχι μόνο της κοινωνικής πόλωσης αλλά και της εθνικής πόλωσης καθώς λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη μια διαδικασία αναδιάρθρωσης όπου η θέση των χωρών του Βορρά έχει ενισχυθεί, ενώ η παραγωγική δομή των χωρών του Νότου έχει εξασθενήσει και συρρικνωθεί. Η παραγωγική αυτή ανισορροπία δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης συνθηκών μελλοντικών κρίσεων, αφού χωρίζει την ΕΕ σε πλεονασματικές και ελλειμματικές χώρες, με τις τελευταίες να εγκλωβίζονται σε διαχρονική λιτότητα και παραγωγική αποσάθρωση για να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους στις αγορές, εξαιτίας της έλλειψης ενδογενών χρηματοδοτικών μηχανισμών εξισορρόπησης των εξωτερικών τους ισοζυγίων.

  · Η ανησυχία μας για τα φαινόμενα αυτά ενισχύεται και από τις συνέπειες της λεγόμενης «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης». Πράγματι όμως μπορούμε να μιλάμε για ένα νέο τεχνικό-οικονομικό πρότυπο παραγωγής; Για μια νέα τεχνολογική επανάσταση; Ποιες είναι οι υλικές και κοινωνικές προϋποθέσεις του συντελούμενου μετασχηματισμού; Και ποιο είναι το ιδεολογικό φορτίο του αφηγήματος περί του «τέλους της εργασίας»; Μια σειρά από μελέτες δείχνουν ότι η εισοδηματική ανισότητα σχετίζεται λιγότερο με τις τεχνολογικές καινοτομίες και περισσότερο με τις οργανωτικές καινοτομίες που εφαρμόζουν μεγάλες εταιρίες όπως η υπεργολαβία, το φραντσάιζινγκ και οι αλυσίδες εφοδιασμού, προκαλώντας μεγάλες ρωγμές στη βασική σχέση εργοδότη-εργαζομένου, και στην παραγωγή, με αποτέλεσμα την καταρράκωση των μισθών και των συνθηκών εργασίας.

  · Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρές ανησυχίες και απαιτούν ουσιαστικό προβληματισμό των συνδικάτων για το μέλλον της εργασίας και των εργαζομένων. Ο προβληματισμός γίνεται ακόμη πιο σύνθετος αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα: η ψηφιοποίηση, ως βασικός άξονας της τεχνολογικής προόδου, θα οδηγήσει και σε κοινωνική πρόοδο; Θα γίνει το μέσο για την εξέλιξη των σημερινών κοινωνιών σε ένα υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, πολιτισμού, ελευθερίας και δημοκρατίας; Για τα συνδικάτα το ερώτημα αυτό είναι μείζονος σημασίας, καθώς η απάντηση του εξαρτάται από τις επιπτώσεις της ψηφιακής επανάστασης στις εργασιακές σχέσεις, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, στην διανομή της ευημερίας που θα δημιουργήσει η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

  · Τα συνδικάτα πρέπει να υπερασπιστούν τα θετικά της νέας τεχνολογικής επανάστασης, αλλά απορρίπτοντας την οπτική του τεχνολογικού ντετερμινισμού που συνοδεύει ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης για το θέμα αυτό, η οποία σκοπίμως αφήνει την προστασία και το μέλλον της εργασίας στην τύχη της τεχνολογικής εξέλιξης, δηλαδή στις επιθυμίες του ιδιωτικού κέρδους.

  · Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή επανάσταση με τρόπο τέτοιο ώστε να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, η προστασία του περιβάλλοντος, οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού. Συνεπώς η συζήτηση για το νέο τεχνικό-οικονομικό πρότυπο δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στα θέματα της τεχνολογικής αλλαγής και των συνεπειών της, αλλά πρέπει να επεκταθεί στα ουσιαστικά ζητήματα της πολιτικής και της δημοκρατίας που αποτελούν και τους θεμελιακούς οδηγούς της οικονομικής και κοινωνικής προόδου. Το ερώτημα που πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε είναι πως μπορούμε να προσφέρουμε στους εργαζόμενους, σε όλους τους ανθρώπους, καλύτερες συνθήκες ζωής, με περισσότερη δικαιοσύνη και κοινωνική προστασία.

  · Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η υπεράσπιση και η υλοποίηση του στόχου της ισοκατανομής πλούτου και της ισχύος, καθώς και την προστασία μιας βιώσιμης οικολογικής ισορροπίας. Αυτό προϋποθέτει νέα συστήματα αξιών και νέους θεσμούς, απολύτως συμβατούς με την ιστορική παράδοση και πολιτική κουλτούρα των συνδικάτων και των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας. Η βασική προτεραιότητα μας πρέπει να είναι η συσχέτιση του συστήματος των αξιών που υπερασπιζόμαστε και η σημασία του κοινωνικού διαλόγου με το όφελος της ίδιας της δημοκρατίας.

  · Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών μας δίδαξε ότι η ποιότητα της δημοκρατίας είναι απολύτως εξαρτημένη από την κυρίαρχη ιδεολογία και τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις. Για όσο καιρό κυριαρχούσαν ιδέες και πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονταν τον κοινωνικό διάλογο και την ανάγκη για κοινωνική συναίνεση, οι θεσμοί της αγοράς εργασίας και ο κοινωνικός διάλογος ήταν αποδεκτά. Ο συνδυασμός της κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού και του πολιτικού λαϊκισμού ανέτρεψαν τα κοινωνικά και πολιτικά «κεκτημένα». Στην Ελλάδα, μία από τις πιο καταστροφικές ίσως συνέπειες των Μνημονίων με ανυπολόγιστες ακόμη συνέπειες στην ποιότητα της δημοκρατίας μας ήταν η κατάργηση του κοινωνικού διαλόγου.

  · Η απάντηση των συνδικάτων στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και στον τεχνολογικό ντετερμινισμό που επικαλούνται οι ελίτ για να περιοριστούν δικαιώματα και ελευθερίες πρέπει να είναι η αναβάθμιση της εργασίας και των συνδικάτων στην ενίσχυση της δημοκρατίας. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει πρωτίστως την αναβάθμιση του ρόλου της εργασίας και των συνδικάτων στην εμβάθυνση της οικονομικής δημοκρατίας με τη συμμετοχή τους σε νέα πεδία κοινωνικού διαλόγου για ευρύτερα ζητήματα οικονομικής πολιτικής και οικονομικών αποφάσεων. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για τα Συνδικάτα, η μετάβαση της εργασίας σε ένα νέο οικονομικό-τεχνολογικό παράδειγμα μέσω της διεύρυνσης των θεσμών συμμετοχής τους.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΣΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥΣ

  ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΣΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥΣ

  • No Comment
  • 425 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/4/18

  ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΣΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥΣ

  Σήμα κινδύνου για τους εργαζόμενους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπέμπει για ακόμη μία φορά και η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, τόσο για το θέμα των αμοιβών όσο και των συνθηκών εργασίας. Η ΣΕΣ ξεκινάει σήμερα καμπάνια στην οποία συμμετέχει και η ΓΣΕΕ, με τίτλο "emergency Alert", προειδοποιώντας τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συζητήσουν με τα συνδικάτα και να προχωρήσουν στην επαναφορά και αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της αύξησης του αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Η χώρα μας, βρίσκεται με βάση τα στοιχεία που δίνει η ΣΕΣ σε σχετικό πίνακα, ανάμεσα στα κράτη στα οποία από συλλογικές συμβάσεις καλύπτεται κάτω από το 35% των εργαζομένων, δεν ισχύει η επεκτασιμότητα ενώ το μερίδιο των μισθών είναι κάτω από το 45,3% του ΑΕΠ. Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας που έδωσε στη δημοσιότητα η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Με κόκκινο είναι οι χώρες για τις οποίες εκπέμπεται σήμα κινδύνου.

  Red = emergency warningPredominantly company level collective bargaining. Source: OECD Employment Outlook 2017Collective bargaining coverage less than 35% Source: Eurofound, Developments in collective bargaining in the European Union 2015‘Uncommon’ or ‘non-existent extension’ mechanisms or functional equivalents. Source: OECD Employment Outlook 2017.Wage share: employee compensation under 45,3% of 2016 GDP. Source: Eurostat

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 30/5/17

  ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 30/5/17

  30/5/17 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ

  ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

  Στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, εκλήθη για να τοποθετηθεί ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

  Ο κύριος Παναγόπουλος στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, έκανε εκτενή αναφορά σε όλα τα ελεγκτικά όργανα που έχουν ζητήσει την άμεση αναθεώρηση της ελληνικής νομοθεσίας προκειμένου να αποκατασταθούν οι παραβιάσεις των διεθνών κανόνων προστασίας της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, ενώ τεκμηρίωσε την αναγκαιότητα αλλαγής της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ θα έχει σήμερα επαφές και με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Σας παραθέτουμε ολόκληρη την ομιλία του κυρίου Παναγόπουλου. 

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

      Επιτροπή Απασχόλησης & Κοινωνικών ΥποθέσεωνΕυρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣυζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα29 Μαΐου 2017Τοποθέτηση Γιάννη ΠαναγόπουλουΠροέδρου ΓΣΕΕ Αξιότιμοι, αξιότιμες κύριοι και κυρίες ευρωβουλευτέςΑξιότιμε κύριε Χέντελ (Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου)Αξιότιμε κύριε Κόλερ (Εκπρόσωπος του ILO, Διευθυντής για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία)Αξιότιμε κύριε Στάγκο ( εγνωσμένου κύρους  καθηγητή ευρωπαϊκού δικαίου και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης)Αξιότιμε κύριε Κοστέλο (Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας για την Ελλάδα)
  • Και από τη δική μας πλευρά, καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεξαγωγή αυτής της ακρόασης και ανταλλαγής απόψεων για τις λεγόμενες «μεταρρυθμίσεις» στην αγορά εργασίας της Ελλάδας. Θεωρώ ότι και η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει το ενδιαφέρον της Επιτροπής Απασχόλησης για την παρακολούθηση των εξελίξεων σε αυτό το εξόχως προβληματικό πεδίο πολιτικής στην Ελλάδα ιδιαίτερα τα τελευταία 7 χρόνια, που η χώρα έχει ενταχθεί σε καθεστώς διεθνούς δανεισμού, επιτήρησης και σε σημαντικό βαθμό ετεροκαθορισμού των εσωτερικών της πολιτικών.
  • Θα μου επιτρέψετε εξαρχής μια ειδική αναφορά στους εκπροσώπους των δύο διεθνών οργανισμών, του ILO και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα ελεγκτικά όργανα των οποίων τα ελληνικά συνδικάτα έδειξαν εμπιστοσύνη και προσέφυγαν για την περιφρούρηση των διεθνών κανόνων προστασίας των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων. Οφείλω να επισημάνω ότι παραβιάσεις δικαιωμάτων στην Ελλάδα είχαν ήδη διαπιστωθεί και πριν το διάστημα της κρίσης και των ραγδαίων μέτρων λιτότητας. Ωστόσο ήδη από το 2011 το ILO, αρχής γενομένης από την Αποστολή Υψηλού Επιπέδου και την πολύ σημαντική της έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα και μετά με σειρά αποφάσεων και συστάσεων όλων των ελεγκτικών του οργάνων, και ακολούθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης με τελευταία την απόφαση επί της Συλλογικής Προσφυγής της ΓΣΕΕ (η οποία δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί παρά μόνο μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από τη γνωστοποίησή της τον Απρίλιο του 2017 ή μέχρι την έκδοση του Ψηφίσματος της Επιτροπής Υπουργών) έχουν διαπιστώσει σημαντικές και πολλαπλές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα (πχ παραβιάσεις της συνδικαλιστικής ελευθερίας, κρατικό παρεμβατισμό στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και στο περιεχόμενο των ΣΣΕ με σκοπό τη ραγδαία μείωση των μισθών, άνιση μεταχείριση των νέων σε ηλικία εργαζομένων με την εξαίρεσή τους από την εργατική νομοθεσία και την επιβολή υποκατώτατων αμοιβών κάτω από τα όρια της φτώχειας, υπέρμετρη ευελιξία και αλλοίωση των κανόνων προστασίας της πλήρους απασχόλησης, προγραμματισμένη φτωχοποίηση της κοινωνίας από την επιβολή πολλαπλών μειώσεων στις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές και πολλά άλλα).
    
  • Όλα αυτά τα ελεγκτικά όργανα έχουν ζητήσει την άμεση αναθεώρηση της ελληνικής νομοθεσίας προκειμένου να αποκατασταθούν οι παραβιάσεις των διεθνών κανόνων προστασίας της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, επειδή όλα αυτά τα χρόνια διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα είτε δεν παρέχει καθόλου είτε παρέχει ανεπαρκή στοιχεία για την ανάλυση του αντικτύπου των μέτρων στην κοινωνία, έχουν ζητήσει την άμεση διαμόρφωση μηχανισμού αξιολόγησης των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας στα δικαιώματα του ανθρώπου, διαδικασία που και το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πια θέσει ως αναγκαία. Σημειώνω λοιπόν ότι καμία από τις παραβιάσεις που έχουν όλα αυτά τα χρόνια διαπιστωθεί επίσημα δεν έχει αποκατασταθεί, ούτε ο μηχανισμός αντικτύπου έχει διαμορφωθεί, ενώ παράλληλα επιβάλλονται νέα πρόσθετα μέτρα περιορισμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τα οποία βέβαια τίθενται ως προαπαιτούμενα για την εκταμίευση των δανειακών δόσεων προς την Ελλάδα. Τίθεται λοιπόν ένα σοβαρό ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που είναι η μη συμμόρφωση όχι μόνο των ίδιων Κρατών, αλλά και των οργάνων που μετέχουν στους μηχανισμούς οικονομικής στήριξης με τις αποφάσεις των διεθνών ελεγκτικών οργάνων.
  • Σημειώνω επίσης ότι στο καλάθι των αχρήστων έχουν πεταχθεί και κρισιμότατες διμερείς συμφωνίες των εθνικών κοινωνικών εταίρων πάνω σε ζητήματα εργασιακών ρυθμίσεων (πχ η συμφωνία της Γενεύης του 2014 με την παρουσία του ILO για την επαναφορά του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού με Εθνική Γενική ΣΣΕ, την επαναφορά της επέκτασης των κλαδικών ΣΣΕ, τη μη εισαγωγή της ανταπεργίας των εργοδοτών στο εθνικό πλαίσιο), θέματα για τα οποία οι λεγόμενοι Θεσμοί δείχνουν εμμονική στάση, εισαγάγοντας μάλιστα και τη διάσταση των «βέλτιστων πρακτικών».
  • Επιτρέψτε μου επίσης ένα σχόλιο για τις «βέλτιστες πρακτικές». Στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο προστασίας όλων των δικαιωμάτων, αλλά εν προκειμένω, των εργασιακών και ασφαλιστικών, ως «καλές πρακτικές» για τη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών πρέπει να θεωρούνται μόνο αυτές που ανταποκρίνονται στην πράξη και όχι θεωρητικά στην υποχρέωση σεβασμού του εθνικού Συντάγματος και των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων που δεσμεύουν τη χώρα. Θα μου επιτρέψετε δε να θυμήσω το πολύ σημαντικό όριο που έθεσε το ILO στο πλαίσιο των αναφορών του 3ου Μνημονίου για τις λεγόμενες «βέλτιστες πρακτικές» για τις απαιτήσεις περαιτέρω αλλαγών στα εργασιακά δικαιώματα (όσα έχουν απομείνει στην Ελλάδα), όπου ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής Guy Ryder ξεκαθάρισε τη θέση του ως προς τις ασάφειες αυτές και την επικινδυνότητά τους.
  • Από την πλευρά μου οφείλω να πω, η ΓΣΕΕ, με επείγουσα καταγγελία της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012, είχε ζητήσει την παρέμβασή του για τις εργασιοκτόνες ρυθμίσεις των όρων της δανειακής σύμβασης της Ελλάδας, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα του «πειράματος» που γίνεται στην Ελλάδα, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, είναι προφανές ότι θα επιχειρηθεί να διοχετευθούν και εφαρμοσθούν ως στρεβλή «καλή πρακτική» και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που βρίσκονται ή θα βρεθούν δέσμιες της οικονομικής κρίσης.
  Η παρουσίαση λοιπόν της κατάστασης στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον μια προσωπική/αξιολογική άποψη κάποιου. Τα ίδια γεγονότα οδηγούν σε ένα παράδοξο: από τη μια πλευρά στην απομάκρυνση του Κράτους από θεμελιώδεις δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και την εκποίηση του εθνικού πλούτου (πχ η ενέργεια, τα λιμάνια), από την άλλη πλευρά στον απόλυτο κρατισμό στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Με εκατοντάδες νομοθετικές ρυθμίσεις το Κράτος επέβαλε βίαια, διαδοχικά και σωρευτικά μέτρα, τα οποία δεν είχαν το χαρακτήρα του «δικαίου έκτακτης ανάγκης», ούτε αντισταθμίστηκαν με παράλληλα μέτρα διασφάλισης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, όπως και το ILO και το Συμβούλιο  της Ευρώπης αναφέρουν  ότι πρέπει να γίνεται:
  • Κατάργηση συλλογικών συμβάσεων που περιέχουν ενιαία κατώτατα όρια προστασίας (εθνική γενική ΣΣΕ και κλαδικές)προώθηση της εξατομικευμένης ρύθμισης των όρων εργασίας σε επίπεδο ατομικών συμβάσεων ή στο επίπεδο της επιχείρησης Διαμόρφωση μορφωμάτων δήθεν εκπροσώπησης των εργαζομένων (οι ενώσεις προσώπων) χωρίς καμία εγγύηση δημοκρατικής εκλογής και λειτουργίας / έρμαια των εργοδοτών Υπερενίσχυση της ευελιξίας στην εργασία και του διευθυντικού δικαιώματος (60% των θέσεων εργασίας είναι μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης που επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη) Υπονόμευση και εξουδετέρωση των εργαλείων συλλογικής δράσης (ΣΣΕ και απεργία) - έμμεση αναγνώριση της ανταπεργίας των εργοδοτών (νέα ρύθμιση) Κατάργηση θεμελιωδών αρχών και κανόνων των συλλογικών ρυθμίσεων (επέκταση ΣΣΕ και αρχής της εύνοιας) Στοχοποίηση του συστήματος  διαιτησίας, το οποίο έχει κριθεί σύμφωνο με το Σύνταγμα με αποφάσεις των ανώτατων εθνικών Δικαστηρίων (Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας), αποτελώντας και σημαντική νίκη των δικαστικών διεκδικήσεων των συνδικάτων κόντρα στις μνημονιακές ρυθμίσεις του 2012 Διευκόλυνση των απολύσεων γενικά και με τη νέα νομοθεσία των ομαδικών απολύσεων Υπερφορολόγηση, ακρίβεια. Ο κατάλογος είναι μακρύς, ενώ παράλληλα το 3ο Μνημόνιο και τα συμπληρωματικά αυτού τον Ιούνιο του 2016 και τον Μάιο του 2017 επιβεβαιώνουν τον ασφυκτικό έλεγχο των δανειστών της χώρας, καθώς απαιτείται η σύμφωνη τους για κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά εργασιακές ρυθμίσεις, ατομικού ή συλλογικού εργατικού δικαίου.
  • Μάλιστα τα εργασιακά μέτρα αποδείχθηκε και αποδεικνύεται και με τις δεσμεύσεις του 3ου μνημονίου του 2015 και των συμπληρωματικών Μνημονίων του Ιουνίου 2016 και αυτού πριν λίγες εβδομάδες τον Μάιο 2017, ότι θα είναι ΜΟΝΙΜΑ καθώς η Κυβέρνηση ανέλαβε ως προαπαιτούμενη ενέργεια την κωδικοποίηση της κατεστραμμένης εργατικής νομοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2018. Υποτίθεται μάλιστα ότι το 2018 επίσης θα επανέλθουν οι ρυθμίσεις για την επέκταση των ΣΣΕ, αφού όμως η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί (παρεμβαίνοντας εκ νέου στη συνδικαλιστική ελευθερία) ότι θα δημιουργήσει διοικητικό μηχανισμό κρίσης της αντιπροσωπευτικότητας των οργανώσεων και αντίστοιχο ηλεκτρονικό μητρώο. Θα μπορούσα να αναφέρω επίσης και άλλα περιστατικά παρέμβασης στη δράση των συνδικάτων όπως πχ την κυβερνητική παρέμβαση το 2015 στην εκπροσώπηση της ΓΣΕΕ στην Ευρωπαϊκή ΟΚΕ αλλά και τις δημόσιες δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της νυν Κυβέρνησης περί για αλλαγή της ηγεσίας της Συνομοσπονδίας ή πρόσφατα, ότι τα ελληνικά συνδικάτα «δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων». Αυτή λοιπόν είναι στο ευρωπαϊκό έδαφος η συνδικαλιστική ελευθερία που προστατεύει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και η 87 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας? Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε πως όχι.
  • Και επειδή ο θεσμός του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί πυλώνα του λεγόμενου ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου θα ήθελα να επισημάνω ότι όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα στο πλαίσιο των όρων του διεθνούς δανεισμού της χώρας, δεν υπήρξε ποτέ και κανένα περιθώριο διεξαγωγής ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου. Οι όποιες δε αναφορές στα Μνημόνια περί υλοποίησης των όποιων μεταρρυθμίσεων ύστερα από κοινωνικό διάλογο ήταν εντελώς προσχηματική, καθώς ουδέποτε έγιναν σεβαστά τα αποτελέσματά του.
   
  • Και στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε εκ νέου να αναφερθώ στο ILO, ως το κατεξοχήν αρμόδιο διεθνή οργανισμό στα θέματα της εργασίας με τη θεμελιώδη εγγύηση της τριμερούς του λειτουργίας (κάτι που δεν έχει κανένας άλλος διεθνής οργανισμός τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα). Είναι πολύ σημαντική η συμβολή του ILO στα ελληνικά πράγματα (ξεκίνησε από τις Προσφυγές της ΓΣΕΕ στον ελεγκτικό του μηχανισμό, με διαρκείς επικαιροποιήσεις και επιμονή από την πλευρά μας με τελευταία αυτή που καταθέσαμε τον Αύγουστο 2016 για τις παραβιάσεις σειράς εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων). Πολύ σημαντική επίσης και η ίδρυση του Γραφείου Διασύνδεσης στην Αθήνα, ενώ οφείλω να τονίσω τη σημασία της παρουσίας του ILO σε απαιτητικά προγράμματα τεχνικής βοήθειας, όπως αυτό για την αδήλωτη εργασία, όπου παράλληλα με την τεχνογνωσία του κατάφερε να αναδείξει την αξία των τριμερών διαδικασιών στη διαμόρφωση των πολιτικών για την εργασία, σε ένα περιβάλλον πλήρους απουσίας ουσιαστικού τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. Με κοινό μας αίτημα όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι έχουμε ζητήσει να παραμείνει το ILO όσο διαρκούν οι δράσεις για την αδήλωτη εργασία, αλλά και εν γένει στα προγράμματα τεχνικής βοήθειας που αφορούν στην εργασία, τον κοινωνικό διάλογο, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
  Αξιότιμοι και αξιότιμες κύριοι και κυρίες ευρωβουλευτές,
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα στην κρισιμότερη καμπή της 60χρονης διαδρομής της, έχοντας να αντιμετωπίσει ιστορικές προκλήσεις και αποφάσεις που θα προσδιορίσουν εν πολλοίς το ίδιο της το μέλλον. Η παρατεταμένη οικονομική στασιμότητα, η υψηλή ανεργία, οι αποκλίσεις στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ των κρατών-μελών της και η χαμηλή ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται τροφοδοτούν τον ευρωσκεπτικισμό, ο οποίος κερδίζει συνεχώς έδαφος και στα Αριστερά και στα Δεξιά του πολιτικού συστήματος.
   
  • Οι εξελίξεις αυτές έχουν συγκεκριμένες αιτίες, πολλές από τις οποίες εντοπίζονται σε θεμελιακά προβλήματα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και ειδικότερα στο μεγάλο έλλειμμα διαχείρισης της οικονομικής κρίσης μετά το 2010. Η έως τώρα εμπειρία αποδεικνύει ότι οι ιδεοληπτικές εμμονές για δημοσιονομική πειθαρχία και στείρα οικονομική διακυβέρνηση, αυστηρή νομισματική σταθερότητα και οι λεγόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εστιάζουν πρωτίστως στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και στην επιδείνωση των όρων και της αμοιβής της εργασίας είναι ασύμβατες με το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
  • Η περίπτωση της Ελλάδας είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της αποτυχίας. Την τελευταία επταετία η ελληνική οικονομία και κοινωνία έγιναν τραγικοί μάρτυρες της κατάρρευσης του μύθου της νεοφιλελεύθερης οικονομικής προσαρμογής. Η λιτότητα και η αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής που απαιτούσαν οι θεσμικοί δανειστές της Ελλάδας ως προϋπόθεση αναχρηματοδότησης τους χρέους της. Στο πλαίσιο της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης το βιοτικό επίπεδο και τα δικαιώματα των εργαζομένων θυσιάστηκαν στο όνομα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και, σε μια πιο τεχνική διατύπωση, για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας.
  • Η οικονομική λογική πίσω από την κατεδάφιση της αγοράς εργασίας είναι η εξής:
  • Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ερμηνεύεται ως κρίση ανταγωνιστικότητας. Οι μισθοί και το μοναδιαίο κόστος εργασίας θεωρούνται προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας και των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
  • Μεγαλύτερη ευκαμψία στον προσδιορισμό των μισθών και συνεπώς το κόστους εργασίας θεωρείται αναγκαία ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές και η απασχόληση, για να μειωθεί η ανεργία και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.
  • Η αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων συμβάλλει στην προς τα κάτω προσαρμογή των μισθών και του κόστους εργασίας.
  • Ποιες είναι όμως οι πραγματικές συνέπειες της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης; Ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία μας δίνουν την εικόνα.
  • Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης και η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν επέφεραν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στις εξαγωγές και στην ανάπτυξη. Το μόνο που προκάλεσαν ήταν αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος της εργασίας. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου πράγματι μειώθηκε. Όχι όμως ως αποτέλεσμα σημαντικής αύξησης των εξαγωγών, αλλά εξαιτίας της κατάρρευσης των εισαγωγών λόγω της ύφεσης.
  • Επίσης, με βάση τα τελευταία στοιχεία το ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται στο 23,5%, ενώ για τους νέους 15 έως 24 ετών εξακολουθεί να είναι κοντά στο 50,%.
  • Τέλος, και το 2016 οι επιχειρησιακές ΣΣΕ επικρατούν σχεδόν καθολικά, αντιπροσωπεύοντας το 96% του συνόλου των συλλογικών συμβάσεων, ενώ τα τελευταία στατιστικά δείχνουν περίπου το 40% των θέσεων που δημιουργούνται να είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ το 60% είναι μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης. Οι εξελίξεις αυτές έχουν συμβάλει στη μείωση των μισθών και μέσω αυτών στον εγκλωβισμό της οικονομίας στην ύφεση και τη στασιμότητα.
  Επίσης η μείωση των μισθών είναι μια από τις αιτίες της δραματικής αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του προβλήματος φερεγγυότητας που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
  • Άμεση Ανάγκη αλλαγής παραδείγματος Οικονομικής Πολιτικής στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Η κρισιμότητα της περιόδου τόσο στη Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, καθιστά επομένως σήμερα περισσότερο από ποτέ επιτακτικό τον ριζικό επαναπροσδιορισμό του πλαισίου οικονομικής πολιτικής. Επιτρέψτε μου να αιτιολογήσω επιγραμματικά γιατί η αύξηση των μισθών και η επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων θα μπορούσαν να συμβάλλουν καθοριστικά στην απεμπλοκή της οικονομίας από το αναπτυξιακό τέλμα.
  - Η κατανάλωση αποτελεί το βασικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης και του εισοδήματος στην οικονομία. Συνεπώς, η στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό μέτρο άσκησης αντι-κυκλικής πολιτικής, συμβάλλοντας στην επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάκαμψης.- Η αύξηση των μισθών μπορεί παράλληλα να αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάσχεσης των επεισοδίων φτώχειας, εισοδηματικής ανισότητας και ένδειας, ο πολλαπλασιασμός των οποίων τα τελευταία χρόνια έχει πλήξει καίρια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά και τις επιδόσεις της οικονομίας.   - Η ενίσχυση των αμοιβών των εργαζομένων και η ενίσχυση της προστασίας της αγοράς εργασίας μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στη διαμόρφωση συνθηκών αστάθειας του τραπεζικού συστήματος καθώς αντιμετωπίζουν σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός πιο δίκαιου μοντέλου οικονομικής μεγέθυνσης. Η αύξηση των μισθών σχετίζεται θετικά με την παραγωγικότητα των εργαζομένων, δημιουργώντας ταυτόχρονα κίνητρα για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.Τέλος είναι ιδιαίτερης σημασίας οι δράσεις για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναστραφούν η απαξίωση και η φυγή στο εξωτερικό υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού.
  • Η ΓΣΕΕ σήμερα βρίσκεται ενώπιόν σας μετά από 7 χρόνια καθημερινών αγώνων διαρκών δράσεων και στήριξης από την Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC και ITUC). Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή και ψηλά τη φωνή των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων στην Ελλάδα με πληθώρα συνδικαλιστικών (42 γενικές απεργίες), πολιτικών και νομικών δράσεων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα οι 147 δευτεροβάθμιες Οργανώσεις μέλη μας (79 Εργατικά Κέντρα και 68 Ομοσπονδίες) και τα πρωτοβάθμια σωματεία δίνουν καθημερινά μάχες χαρακωμάτων ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία, τις απολύσεις, τις πολύμηνες καθυστερήσεις μισθών, την εργασιακή επισφάλεια.
    
  • Τα ελληνικά συνδικάτα έχουν ενώσει τη φωνή τους με τα ευρωπαϊκά στον αγώνα προστασίας του κοινωνικού προσώπου της Ευρώπης, μιας Ευρώπης πλέον που έχει να αντιμετωπίσει την αποϋφανση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου. Κι αυτό δυστυχώς παράλληλα με την έξαρση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού και την ύψωση εκ νέου των εσωτερικών συνόρων που επανορθώνονται ως τείχη από Κράτη Μέλη που κλείνουν τις πόρτες τους στην υποδοχή προσφύγων εμπόλεμων περιοχών, εμφανίζοντας την Ευρώπη να κατασπαταλά το συσσωρευμένο μετά από εμπειρία δύο Παγκοσμίων Πολέμων κοινό πολιτικό, κοινωνικό και αξιακό της κεφάλαιο.
  • Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσω την τοποθέτησή μου σήμερα για την Ελλάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το θεματοφύλακα των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και του ευρωπαϊκού δημοκρατικού κοινωνικού οράματος, με μία φράση από το Προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, που αναφέρει ότι «η ΕΕ τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της». Είναι όμως έτσι; Αυτό το επιστέγασμα της κοινής πολιτικής και κοινωνικής κληρονομιάς είναι ανάγκη να ισχύσει στην πράξη και να μην μείνει γράμμα κενό περιεχομένου.
   Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ 18.5.17

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ 18.5.17

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/5/2017

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

  Μετά τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη χθεσινή 24ωρη Γενική Απεργία αλλά και το σημερινό Συλλαλητήριο στις 18.30 στο Σύνταγμα κατά των νέων μνημονιακών μέτρων, με την οποία στηρίζει τους έλληνες εργαζόμενους και τα ελληνικά συνδικάτα, τα οποία μάλιστα χαρακτηρίζει ως τη μόνη αποτελεσματική και αξιόπιστη φωνή για ένα θετικό μέλλον στη χώρα μας. Στην ανακοίνωσή της η ITUC, μέσω δηλώσεων της Γενικής Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Sharan Barrow, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει συνθηκολογήσει με τους δανειστές, συμφωνώντας σε μέτρα που οδηγούν σε αποσάρθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

   το Δελτίο Τύπου της ITUC:

  18.05.2017

  Γενική Απεργία στην Ελλάδα καθώς η Κυβέρνηση υποκύπτει στους Δανειστές

            Οι οργανώσεις – μέλη της ΓΣΕΕ, μέλους της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, καθώς και η ΑΔΕΔΥ του δημόσιου τομέα, απεργούν ενάντια στον τελευταίο γύρο μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν από τους πιστωτές της ΕΕ και το ΔΝΤ. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και υπεκφυγών, η ελληνική κυβέρνηση υποκύπτει στις απαιτήσεις των πιστωτών της ΕΕ και του ΔΝΤ για περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις και την κοινωνική ασφάλιση, και σε  φορολογικές αυξήσεις στον μέσο εργαζόμενο. Η Ελλάδα διολίσθησε στην ύφεση το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και σχεδόν το 25% των εργαζομένων είναι πλέον άνεργοι. Περισσότεροι από τους μισούς νέους Έλληνες εργαζόμενους δεν έχουν δουλειά.    Η Sharan Barrow, Γενική Γραμματέας της ΔΣΣ, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία έχει αποδυναμωθεί σοβαρά από τη σκληρή  γραμμή των διεθνών πιστωτών και ο μέσος Έλληνας υποφέρει περισσότερο μέρα με τη μέρα. Η Ελλάδα ουσιαστικά βρίσκεται σε καθεστώς διαχείρισης από το ΔΝΤ και τους θεσμούς της ΕΕ, που επέβαλαν μια ολέθρια και καταστροφική πολιτική χωρίς ποτέ να εξετάσουν τα δυνητικά πλεονεκτήματα της οικονομίας της χώρας και να χαράξουν ένα θετικό βήμα εξόδου από την κρίση. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συνθηκολόγηση με τους δανειστές, η οποία περιλαμβάνει περαιτέρω αποσάθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, και τα συνδικάτα είναι η μόνη αποτελεσματική και αξιόπιστη φωνή για ένα θετικό μέλλον στην Ελλάδα».               Το πρώτο οικονομικό «σχέδιο διάσωσης» στην Ελλάδα από το ΔΝΤ και τους πιστωτές της ΕΕ., παλαιότερα γνωστών ως Τρόικα, ξεκίνησε τον Μάιο του 2010 με την υπόσχεση ότι τα επίπεδα του χρέους θα διατηρούνται υπό έλεγχο και ότι θα αποκατασταθεί η ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Αντ’αυτού, το δανειακό βάρος της Ελλάδας  εκτοξεύθηκε, από το 115% του ΑΕΠ το 2009 σε 180% σήμερα και η συνολική οικονομική απόδοση μειώθηκε κατά ένα τέταρτο. Επιπλέον, η εισοδηματική ανισότητα αυξήθηκε στην Ελλάδα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.               Η Sharan Barrow δήλωσε: «Τα μέτρα λιτότητας και απορρύθμισης που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα με το πρόσχημα της τόνωσης της ανάπτυξης μέσω της «εσωτερικής υποτίμησης» ήταν μια προφανής και παταγώδης αποτυχία. Μετά από επτά χρόνια αποτυχημένων πολιτικών, είναι καιρός το ΔΝΤ και οι θεσμοί της ΕΕ να στηρίξουν την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης ελληνικής οικονομίας μέσω μιας συντονισμένης στρατηγικής για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την ανασυγκρότηση των δημόσιων υπηρεσιών». Η ΔΣΣ εκπροσωπεί 181 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 163 χώρες και εδάφη και έχει 340 εθνικά μέλη.

   

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΠΙΣTΟΛΗ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ILO

  ΕΠΙΣTΟΛΗ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ILO

  • No Comment
  • 336 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  13/3/17 

  ΕΠΙΣTΟΛΗ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ILO

   

  Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του ILO απέστειλε σήμερα  η ΓΣΕΕ.

  Η επιστολή αφορά στην ενημέρωση που παρείχε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας στη Συνομοσπονδία, σχετικά με τις επισημάνσεις του για την Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Εργασιακά.

  Τα σχόλια του ILO είχαν αποσταλεί στο Υπουργείο Εργασίας από το Νοέμβριο του 2016 και δεν είχαν γνωστοποιηθεί όπως έπρεπε από το Υπουργείο στη Συνομοσπονδία.

   Σας παραθέτουμε τη σχετική επιστολή της ΓΣΕΕ τον κύριο Guy Ryder:  ΠροςΓενικό Διευθυντή  του ILOκ. Guy Ryder Αξιότιμε κύριε Γενικέ Διευθυντή

  Σας απευθύνουμε το παρόν έγγραφο προκειμένου να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσφατη ενημέρωσή μας στις 8 Μαρτίου 2017, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του ILO στην Αθήνα, σχετικά με την επιστολή που αποστείλατε στις 11 Νοεμβρίου 2016 στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία περιέχει τα σχόλια του ILO στην Έκθεση της Επιτροπής Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων. Η επιστολή σας αυτή δυστυχώς δεν μας είχε γνωστοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας στο χρόνο που τη στείλατε.

  Θα θέλαμε με την ευκαιρία του εγγράφου μας αυτού να θέσουμε υπόψη σας ότι η ΓΣΕΕ έχει καταθέσει στην Επιτροπή Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων εκτενή τεχνικά υπομνήματα για τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία επιδιώκονται νέες πρόσθετες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις στην εθνική εργατική νομοθεσία, όπως για τις ομαδικές απολύσεις, τον κατώτατο μισθό, τις συλλογικές συμβάσεις, τη διαδικασία διαιτησίας και την απεργία.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συμφωνία των εθνικών κοινωνικών εταίρων του Ιουλίου 2016 είχε ζητηθεί από την Κυβέρνηση η ενημέρωσή τους τόσο για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς, όσο και για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη διαρκή συμβολή του ILO στην ενημέρωση της ΓΣΕΕ και γενικότερα των εθνικών κοινωνικών εταίρων και κυρίως στη διασφάλιση των τριμερών διαδικασιών στα ζητήματα της εργασίας σε μία νέα κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο.

  Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

       Γιάννης Παναγόπουλος                                                Νικόλαος Κιουτσούκης

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΣΕΕ

   

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

  • No Comment
  • 349 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  2/12/2016

  ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

  Μήνυμα συμπαράστασης στους Έλληνες εργαζόμενους και στην ΓΣΕΕ  ενόψει της 24ωρης Γενικής Απεργίας που πραγματοποιεί η Συνομοσπονδία στις 8 Δεκέμβρη, εξέδωσε η Διεθνής Συνδικαλιστική  Συνομοσπονδία (ΙTUC ).Η Γενική Γραμματέας της ΙTUC, Sharan Burrow, σε δήλωσή της καλεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παραιτηθεί από την επιβολή καταστροφικών μέτρων στην Ελλάδα, κατηγορώντας το, ότι αδυνατεί να κατανοήσει την Ελληνική αλλά και την Παγκόσμια πραγματικότητα. Σας παραθέτουμε  μεταφρασμένο το δελτίο τύπου της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας. Ελλάδα: η Γενική Απεργία πλησιάζει καθώς το ΔΝΤ ζητά περαιτέρω συμπίεση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. H Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας καλεί σε Γενική Απεργία στις 8 Δεκεμβρίου καθώς προκύπτουν οι λεπτομέρειες από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους πιστωτές και την Κυβέρνηση για την εκτεταμένη κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.  Καθοδηγούμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, οι πιστωτές ζητούν άρση των περιορισμών στις ομαδικές απολύσεις εργαζομένων, νέα εμπόδια στην συνδικαλιστική οργάνωση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, περαιτέρω περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας και βαθύτερες περικοπές στις συντάξεις.Η Sharan Burrow, Γενική Γραμματέας της ITUC, δήλωσε: «το ΔΝΤ δείχνει να έχει κατανοήσει ελάχιστα έως και καθόλου το τί πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα και πραγματικά στον κόσμο γενικότερα. Τα έξι χρόνια επιβολής της βούλησης του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων συνιστούν την απόλυτη αποτυχία  και άφησαν την ελληνική οικονομία χωρίς δρόμο επιστροφής στην ανάπτυξη και στη δημιουργία απασχόλησης. Η ιδεολογία ξεπέρασε ξανά τα λογικά οικονομικά μέτρα με αυτό τον τελευταίο γύρο απαιτήσεων, που ακόμα και ένας αρχάριος οικονομολόγος μπορεί να πει ότι θα οδηγήσουν την οικονομία σε μεγαλύτερα προβλήματα και θα αφήσουν ακόμα περισσότερους ανθρώπους στην εξαθλίωση».Η ιδεολογική φύση των απαιτήσεων του ΔΝΤ έχει υπογραμμιστεί από την επιμονή  στις διατάξεις για το «lock-out» για τους εργοδότες, παρόλο που οι Έλληνες εργοδότες δεν το έχουν ζητήσει. Το Γενικό Συμβούλιο της ITUC που συνεδριάζει σήμερα στη Βιέννη, εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξή του στους Έλληνες εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους.«Καλούμε το ΔΝΤ να σταματήσει και να παραιτηθεί από αυτές τις καταστροφικές πολιτικές στην Ελλάδα που προκαλούν τεράστιο πόνο στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους και δημιουργούν οικονομική καταστροφή» δήλωσε η κυρία Burrow.                                                                                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΗΧΗΡΑ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΗΧΗΡΑ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

  • No Comment
  • 669 Views
  • 2 Likes

  20/10/16 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΗΧΗΡΑ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

  Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Στρασβούργο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η δημόσια ακρόαση της Προσφυγής της ΓΣΕΕ κατά των ελληνικών Κυβερνήσεων διαχρονικά από το 2010 έως και σήμερα για τις εκτεταμένες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Αιχμή της προσφυγής της ΓΣΕΕ, που είχε ασκηθεί το 2014 και επικαιροποιηθεί το 2016, αποτέλεσαν συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και προβλέψεις και των 3 Μνημονίων, που αγνοώντας και παραβιάζοντας αλλεπάλληλα το θεμελιώδες αυτό διεθνές κείμενο για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, εκμηδένισαν το εισόδημά τους, αποδόμησαν τις εργασιακές σχέσεις και τα κοινωνικά κεκτημένα, υποβάθμισαν δραματικά το βιοτικό επίπεδο του λαού και διεύρυναν το κοινωνικό χάσμα, απειλώντας πλέον με πλήρη διάρρηξη τον κοινωνικό ιστό. Η αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, τη νομική της υπηρεσία με τη σημαντική υποστήριξη του Καθηγητή Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ κυρίου Καζάκου Άρι, επικεντρώθηκε σε καίρια ζητήματα όπως η μείωση του κατώτατου μισθού και οι δραματικές επιπτώσεις στο επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων, η δυσμενέστερη μεταχείριση των νέων σε ηλικία εργαζομένων αλλά και η διακινδύνευση των θέσεων εργασίας των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, η εξουδετέρωση του προστατευτικού ρόλου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η εμπέδωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας, οι αυθαίρετες περικοπές μισθών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι διαρκείς μειώσεις των συντάξεων, το πάγωμα/μείωση αποδοχών και η απαγόρευση σύναψης ΣΣΕ στις ΔΕΚΟ, η υπερενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος και η επιβολή ευέλικτων μορφών εργασίας, η αύξηση των απολύσεων και οι πολύμηνες καθυστερήσεις μισθών. Τεκμηριώθηκε με αδιάσειστα στοιχεία η προγραμματισμένη φτωχοποίηση της κοινωνίας, η δραματική ποιοτική και ποσοτική επιδείνωση της θέσης της εργατικής τάξης στα έξι χρόνια εφαρμογής των μνημονίων και επιβολής διαδοχικών μέτρων, η οποία συνοδεύθηκε και από διαρκείς επεμβάσεις στο ρόλο και την παρέμβαση των συνδικάτων. Τονίστηκε ο μόνιμος και άνισος χαρακτήρας των αλλεπάλληλων μνημονιακών μέτρων και ο μη αναστρέψιμος χαρακτήρας τους, που καθιστούν όχι μόνο διαρκή αλλά και κατάφωρη την παραβίαση σειράς άρθρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Τα επιχειρήματα και τα στοιχεία της ΓΣΕΕ στήριξε με παρέμβασή της η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η οποία επισήμανε τη σημασία της υπόθεσης και της απόφασης αυτής για όλο τον κόσμο που εργάζεται και ζει στην Ευρώπη. Αντίθετα, η Διεθνής Οργάνωση των Εργοδοτών, η οποία παρενέβη εξίσου στη διαδικασία με την παρουσία και του ΣΕΒ, επέδειξε για μία ακόμα φορά το πρόσωπο των διεθνών εργοδοτικών κέντρων κάνοντας λόγο για την αναγκαιότητα των μέτρων ως δήθεν κατάλληλων για την επανόρθωση της οικονομίας από την κρίση. Η Ελλάδα και η Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επικαλέστηκε την κρισιμότητα και την περιπλοκότητα της κρίσης στην Ελλάδα, ωστόσο είπε ότι έχει τη βούληση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας και αποκατάστασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ τόνισε ότι τα περιθώρια της ελληνικής κοινωνίας έχουν προ πολλού εξαντληθεί και απαιτούνται άμεσα, όχι λόγια, αλλά συγκεκριμένες πράξεις αποκατάστασης της προστασίας της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. Εξήγησε πώς όλα αυτά τα χρόνια η αμοιβή των εργαζομένων και τα δικαιώματά τους συνολικά, όπως και οι παροχές ανεργίας, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης στοχοποιήθηκαν και έγιναν βασικός μοχλός δημοσιονομικής προσαρμογής, χωρίς πλέγμα κοινωνικής προστασίας και σε συνθήκες εκφυλισμού του κοινωνικού διαλόγου. Τόνισε επίσης ότι όλα αυτά τα στοιχεία, που περιέχονται στην Προσφυγή της ΓΣΕΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και στις επανειλημμένες Προσφυγές στο ILO, όπως και σε σειρά αποφάσεων των εθνικών Δικαστηρίων και των διεθνών ελεγκτικών οργάνων είναι σε γνώση των «Θεσμών»- δανειστών της χώρας, καθιστώντας και αυτούς υπόλογους για την παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ελλάδα. Η ΓΣΕΕ εκφράζει την πεποίθησή της ότι η έκδοση της απόφασης για την Ελλάδα θα γίνει σύντομα και έχει τη βεβαιότητα ότι εφόσον είναι θετική για τους εργαζόμενους θα τους δικαιώσει και θα συμβάλει στην άμεση αναθεώρηση όλων των αντεργατικών μέτρων και κυρίως στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειάς τους. Οι αγώνες της ΓΣΕΕ θα συνεχιστούν με κάθε μέσο και τρόπο.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2016 – 2019

  • No Comment
  • 468 Views
  • 0 Like

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2016 – 2019Εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή στις 7-8 Ιουνίου 2016ΕισαγωγήΤο Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα των Φύλων θέτει τις προτεραιότητες των οργανώσεων – μελών της ΣΕΣ για την ισότητα γυναικών και ανδρών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί συνέχεια και είναι βασισμένο στα αποτελέσματα που απέφερε το προηγούμενο Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2010 - 2015, ένα έγγραφο της ΣΕΣ το οποίο εγκρίθηκε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2015. Τέλος, το Πρόγραμμα συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις του Σχεδίου Δράσης της ΣΕΣ που υιοθετήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιουνίου. Το Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα των Φύλων έχει στόχο να ενθαρρύνει και να συντονίσει τη δράση των μελών της ΣΕΣ για την ισότητα γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Πράξη που αποτελεί κύρια υποχρέωση τόσο για την ΕΕ - σε μια σειρά από άρθρα Συνθηκών (2, 3 της Συνθήκης της Ε.Ε.,4 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. και σε αρκετές Οδηγίες του Συμβουλίου) – όσο και για τα συνδικάτα σε όλα τα επίπεδα. Απαιτούνται σε μεγάλο βαθμό νέες προσπάθειες για την ισότητα των φύλων. Η οικονομική κρίση έχει υπονομεύσει την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία 20 με 30 χρόνια. Σε ορισμένα κράτη - μέλη, τα μέτρα λιτότητας που συχνά επεβλήθησαν χωρίς να προηγηθεί η κατάλληλη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, δεν περιελάμβαναν την αξιολόγηση των επιπτώσεων με βάση το φύλο, γεγονός που είχε αρνητικές συνέπειες στην ποσότητα και την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης των γυναικών. Η ισότητα των φύλων δεν παρουσιάζει το ίδιο ενδιαφέρον σε αρκετά κράτη – μέλη και κατά μια έννοια ούτε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά τις πιέσεις των συνδικάτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και την υιοθέτηση πολλών ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητούν μια ισχυρή πολιτική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, ελάχιστα πράγματα άλλαξαν την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2015, σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι (94%) συμφωνούν ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και μια ευρεία πλειοψηφία (76%) πιστεύει ότι θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να είναι προτεραιότητα για τους πολίτες της Ε.Ε. δεν αντικατοπτρίζεται στη δράση της Ε.Ε. Πράγματι, στα «κακώς κείμενα» που εντοπίζονται σε επίπεδο Ε.Ε. μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής: την απόσυρση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πρότασης για αναθεώρηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας, την εμπλοκή στο Συμβούλιο (από το 2013) της προτεινόμενης Οδηγίας για βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, την έλλειψη συστηματικής προσέγγισης της διάστασης του φύλου στη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης/ Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τέλος, την υποβάθμιση της Στρατηγικής Ισότητας των Φύλων για την περίοδο 2016-2019 σε Έγγραφο Εργασίας των υπηρεσιών της Κομισιόν.Αξίζει να σημειωθεί η πρόσφατη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των «προκλήσεων των εργαζόμενων γονέων», η οποία περιελήφθη στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016 και έχει ακολουθηθεί από το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, τον Νοέμβριο του 2015. Αν και είναι πολύ πρόωρο να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτής της πρωτοβουλίας που στην παρούσα φάση δεν προσδιορίζει τα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα που η Επιτροπή προτίθεται να λάβει για την καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, είναι γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα δράσης στον τομέα της ισότητας των φύλων που έχει αναληφθεί από το 2010 σε επίπεδο ΕΕ. Η ισότητα των φύλων το 2016: προκλήσεις και διαφορές Η κατάσταση των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας παραμένει σε σοβαρή ανισορροπία. Οι γυναίκες τείνουν να απασχολούνται σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς και επαγγέλματα με συνέπεια να έχουν χαμηλές αμοιβές διότι οι εν λόγω τομείς είναι υποτιμημένοι στην κοινωνία, παρά τη μεγάλη τους συμβολή στην οικονομία. Επιπλέον, συναντούν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβασή τους σε υψηλές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις. Η κρίση έχει μεταβάλει τα στοιχεία που κατέγραφαν οι στατιστικές. Εκ πρώτης όψεως, το χάσμα απασχόλησης και αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει περιοριστεί, όμως στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και οι συνέπειες διαφοροποιούνται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι διαφορές περιορίζονται όχι επειδή οι γυναίκες έχουν βελτιώσει την κατάστασή τους, αλλά επειδή οι άντρες είδαν τη δική τους να επιδεινώνεται. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες οικογένειες εξαρτώνται από την εργασία των γυναικών - μια πλειοψηφία μητέρων συντηρούν την οικογένεια ή συμμετέχουν οικονομικά στη στήριξή της. Οι κυρίαρχες τάσεις για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη περιλαμβάνουν:▪ Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ήταν 64,5% το 2015, αλλά είναι πολύ χαμηλότερο από των ανδρών (75,6%) και με μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη (μεταξύ 46% και 78%), ενώ η ανεργία είναι ελαφρώς υψηλότερη για τις γυναίκες (9,7%) σε σχέση με τους άνδρες (9,5%).▪ Οι γυναίκες εργάζονται με μερική απασχόληση συχνότερα από τους άνδρες (αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των μερικώς απασχολούμενων) ενώ έχει καταγραφεί αύξηση στις χαμηλότερα αμειβόμενες εργασίες (λιανικές πωλήσεις, καθαριότητα και παροχή βοήθειας). Το ποσοστό της ακούσιας μερικής απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών αυξάνεται και για τα δύο φύλα σταθερά από το 2008.▪ Οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή προσωρινής απασχόλησης.▪ Όταν υπολογίζεται το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανέρχεται στο 53,7% σε σύγκριση με το 71,9% των ανδρών.▪ Οι επιπτώσεις της γονεϊκής ιδιότητας στην αγορά εργασίας είναι πολύ διαφορετικές για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες - μόνο το 65,6% των γυναικών με παιδιά κάτω των 12 ετών εργάζονται, σε αντίθεση με το 90,3% των ανδρών και η γονική άδεια λαμβάνεται μόνο από το 2,7% των πατέρων. ▪ ▪ Οι εργαζόμενοι άνδρες αφιερώνουν 9 ώρες την εβδομάδα για την φροντίδα των παιδιών - οι γυναίκες 26 ώρες.▪ Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά 17% λιγότερο από τους άνδρες ανά ώρα και εργασία. Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων δεν έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια. Πάνω από το 70% των χαμηλόμισθων στην Ευρώπη είναι γυναίκες και στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, το 17% των γυναικών ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε σύγκριση με το 15% των ανδρών.▪ Οι ηλικιωμένες γυναίκες διατρέχουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο της ανέχειας. Η μέση σύνταξη των γυναικών είναι κατά 40% χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών.▪ Παρά τις υψηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις των γυναικών (που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των πτυχιούχων πανεπιστημίου της ΕΕ), οι θέσεις λήψης αποφάσεων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο στελεχώνονται κατά κύριο λόγο από άνδρες. Η αναλογία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών αυξήθηκε από 11,9% το 2010 σε 22,7% το 2015, αλλά μόνο το 4% είναι σε θέσεις Διευθύνοντων Συμβούλων.▪ Οι γυναίκες εξακολουθούν να περιορίζονται όχι μόνο από γυάλινες οροφές που τις εμποδίζουν να ανελιχθούν στην ιεραρχία αλλά και από γυάλινα τείχη που τις απομονώνουν σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αποκλείοντάς τις από άλλες. Οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα τομέων όπως: τροφοδοσία, καθαριότητα, φροντίδα υγείας, εργασία γραφείου και ταμείου.▪ Οι γυναίκες υστερούν επίσης πολύ στις θέσεις λήψης αποφάσεων στα συνδικάτα: αν και υπάρχει σταθερή αύξηση των γυναικών εργαζομένων με συμμετοχή στα συνδικάτα (σχεδόν το 45% των μελών της ΣΕΣ είναι γυναίκες), γυναίκες επικεφαλής των συνδικάτων σε διεπαγγελματικό επίπεδο υπάρχουν σε ποσοστό σχεδόν 18% σύμφωνα με την έρευνα της ΣΕΣ για την 8η Μαρτίου. ▪ Μία στις πέντε γυναίκες στην Ευρώπη έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία και μία στις δύο ανέφεραν κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Ταυτόχρονα, η παρενόχληση σε βάρος των γυναικών στον κυβερνοχώρο διευρύνεται.Ο Δείκτης Ισότητας Φύλων που καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δείχνει ότι η Ε.Ε. έχει διανύσει μόνο τον μισό δρόμο προς την ισότητα των φύλων και ότι η πρόοδος ανά κράτος- μέλος και ανά τομέα (εργασία, χρήματα, γνώση, χρόνος, ισχύ και υγεία) ήταν πολύ ασύμμετρη, από την τελευταία μέτρησή της το 2013. Εκτιμάται ότι με αυτόν τον ρυθμό θα χρειαστούν 70 χρόνια μέχρι να γίνει πραγματικότητα η ισότητα των φύλων.▪ Οι γυναίκες δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα και η διαφορετικότητα της ζωής γυναικών και ανδρών απαιτεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και ειδικά μέτρα προκειμένου να εντοπίζονται και να αίρονται τα διαρκή εμπόδια για την ισότητα των φύλων. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις γυναίκες που ανήκουν σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες όπως: γυναίκες νέες, μαύρες, γυναίκες εθνικών μειονοτήτων, μετανάστριες και πρόσφυγες και γυναίκες με αναπηρία και ηλικιωμένες. Μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:▪ Η σημερινή νέα γενιά δεν έχει απαλλαγεί από τα στερεότυπα και τις διακρίσεις που αφορούν στα δυο φύλα. Οι ανισότητες στην εκπαίδευση εξακολουθούν να υφίστανται: τα αγόρια εγκαταλείπουν το σχολείο συχνότερα από τα κορίτσια και αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην ανάγνωση. Τα κορίτσια είναι πιθανότερο να αποκτήσουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά και συναφείς σταδιοδρομίες και να υπερεκπροσωπούνται σε τομείς σπουδών σχετικούς με τους παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους, όπως οι τομείς φροντίδας. Οι προοπτικές απασχόλησης των κοριτσιών επίσης είναι λιγότερο θετικές από των αγοριών». Το ποσοστό όσων βρίσκονται «εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEET)» είναι σταθερά υψηλότερο για τις γυναίκες ήδη πριν από την κρίση. Το ποσοστό των ανενεργών νέων γυναικών παραμένει διπλάσιο από αυτό των νέων ανδρών.▪ Οι μετανάστριες έχουν λιγότερες ευκαιρίες και πόρους από τους άνδρες μετανάστες και πιθανόν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές διακρίσεις. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μετανάστες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να είναι άνεργοι από όσους γεννήθηκαν στην ΕΕ. Οι μετανάστριες τείνουν να υπερεκπροσωπούνται σημαντικά μεταξύ των οικονομικά ανενεργών και αποτελούν μια πηγή δεξιοτήτων που αξιοποιείται ελάχιστα. Οι αιτούσες άσυλο και οι πρόσφυγες είναι πιο ευάλωτες και περισσότερο εκτεθειμένες σε κινδύνους βίας, εκμετάλλευσης και δουλείας. Αυτοί οι κίνδυνοι ήρθαν στο προσκήνιο το 2015, καθώς η Ευρώπη αντιμετώπισε μια απότομη αύξηση του αριθμού αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένου ενός αυξανόμενου αριθμού γυναικών και παιδιών. Περίπου το 33% των αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2016 ήταν γυναίκες. Οι συνθήκες στους χώρους υποδοχής δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές για τον περιορισμό της βίας με βάση το φύλο.▪ Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες με αναπηρίες υφίστανται διπλή διάκριση τόσο λόγω φύλου όσο και αναπηρίας. Παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από φτώχεια, συναντούν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, με συνέπεια να είναι δυσκολότερο για εκείνες να ζουν ανεξάρτητα.▪ Οι ηλικιωμένες γυναίκες (ιδιαίτερα εκείνες άνω των 65 ετών) παραδοσιακά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και συχνά λαμβάνουν συντάξεις μόλις και μετά βίας πάνω από το ελάχιστο όριο διαβίωσης. Το μισθολογικό χάσμα των δύο φύλων, που επηρεάζει άμεσα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ή το γεγονός ότι μπορεί να έχουν εργαστεί στην επιχείρηση του συντρόφου τους χωρίς αμοιβή και χωρίς κοινωνική ασφάλιση, τις καθιστά πολύ ευάλωτες. Η φτώχεια στις ηλικιωμένες γυναίκες απορρέει επίσης από τις υποχρεώσεις φροντίδας που επωμίζονται. Η γενιά των γυναικών άνω των 50 ετών περιγράφεται ως "γενιά σάντουιτς» ή ως «εργαζόμενες κόρες και μητέρες", καθώς συχνά αναλαμβάνουν να φροντίσουν γονείς και εγγόνια συναντώντας έτσι περισσότερα εμπόδια για να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.Η ανανεωμένη δέσμευση της ΣΕΣ για την ισότητα των φύλωνΣτο συνέδριο του Παρισιού το 2015, όλα τα μέλη της ΣΕΣ δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν να τοποθετούν το θέμα της ισότητας των φύλων ψηλά στην ατζέντα τους. Ο ρόλος των συνδικάτων στην καταπολέμηση των διακρίσεων και των παράνομων συμπεριφορών ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες είναι καίριας σημασίας και θα πρέπει να βασίζεται σε συντονισμένη δράση απευθυνόμενη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε κάθε όργανο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης (τα συμβούλια εργαζομένων από το επίπεδο της επιχείρησης ως και το Ευρωπαϊκό) καθώς επίσης σε πολιτικό και παγκόσμιο επίπεδο, διασφαλίζοντας για παράδειγμα την τήρηση των συμβάσεων της ΔΟΕ, των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Η ισότητα των φύλων δεν θα επιτευχθεί χωρίς ισχυρή πολιτική δέσμευση, απαιτεί μεταρρυθμίσεις σε οργανωτικό και στρατηγικό πλαίσιο. Ο ρόλος των επιτροπών γυναικών ή/και των επιτροπών ισότητας των συνδικάτων θα πρέπει να διατηρηθεί και όπου χρειάζεται να ενισχυθεί. Το έργο και η συμβουλευτική τους θα πρέπει να συνδέονται στενά με το έργο άλλων επιτροπών ή ειδικών ομάδων εργασίας. Προκειμένου να αποφευχθεί να γίνει το θέμα της ισότητας «γυναικεία υπόθεση», η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να γίνει παγιωμένη πολιτική των συνδικάτων και να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα (πολιτική δράση, προγράμματα, δράσεις ευαισθητοποίησης κλπ) στον τομέα της ισότητας των φύλων. Μέσα από αυτό το Πρόγραμμα Δράσης η ίδια η ΣΕΣ και τα μέλη της (εθνικές συνομοσπονδίες και Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες Συνδικάτων) δεσμεύονται να αναλάβουν δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς που συνδέονται στενά μεταξύ τους:1. Ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΣΕΣ και αντιμετώπιση των αδυναμιών όπου χρειάζεται. 2. Προώθηση της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας για άνδρες και γυναίκες και καταπολέμηση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος. 3. Αντιμετώπιση των προκλήσεων για την εξισορρόπηση εργασίας και ιδιωτικής ζωής 4. Εξάλειψη του χάσματος εκπροσώπησης των δύο φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων των συνδικάτων και των επιχειρήσεων. 5. Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στην εργασία.Προτεραιότητα 1: Ενταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΣΕΣ και αντιμετώπιση των αδυναμιών όπου χρειάζεται.Στόχος: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου απαιτεί τόσο την ένταξη της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο των διαφόρων πολιτικών όσο και την αντιμετώπιση του θέματος της εκπροσώπησης των γυναικών και των ανδρών στο συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Αυτές οι δύο διαστάσεις – η εκπροσώπηση των φύλων και το αντίστοιχο περιεχόμενο της διάστασης του φύλου - πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας χάραξης πολιτικών. Η ένταξη της διάστασης του φύλου στη συνδικαλιστική δράση παραμένει μια πρόκληση. Η ΣΕΣ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του Χάρτη της για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που εγκρίθηκε από το Συνέδριο της Σεβίλλης. Ως εκ τούτου, τα μέλη της ΣΕΣ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εντάξουν τη διάσταση του φύλου στα όργανα λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης σε επιτροπές και ειδικές ομάδες εργασίας. Η αξιολόγηση της εκπροσώπησης της επιτροπής γυναικών της ΣΕΣ στα διάφορα φόρα θα διεξαχθεί πριν από την ενδιάμεση διάσκεψη και θα διατυπωθούν οι δέουσες συστάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην πολιτική της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο κοινωνικός διάλογος και η οικονομική διακυβέρνηση.Δράσεις κλειδιά για την επίτευξη αυτού του στόχου που πρέπει να αναλάβει η ΣΕΣ και τα μέλη της:▪ Κατάρτιση από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ETUI) αφιερωμένη στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, που θα διοργανωθεί το 2017 ▪ Ο υφιστάμενος συντονισμός της ΣΕΣ για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα ενσωματώσει μια συγκεκριμένη διάσταση στις συμφωνίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων ▪ Υψηλές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως είναι η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση / Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ο Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το Σχέδιο Επενδύσεων, Ψηφιοποίηση και Μετανάστευση κλπ θα ενταχθούν πλήρως στην ατζέντα των συνδικάτων, με πτυχές σχετικές με το φύλο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Γραμματεία και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΣ θα διενεργεί τακτικά έλεγχο και αξιολόγηση. ▪ Θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται μηχανισμοί που προωθούν την ένταξη της διάστασης του φύλου όπως οι στατιστικές που παρουσιάζουν ξεκάθαρα τα ποσοστά ανδρών και γυναικών σε συγκεκριμένους τομείς, οι μελέτες και οι λίστες ελέγχου. ▪ Ο ρόλος των επιτροπών γυναικών ή/και των επιτροπών ισότητας των φύλων θα πρέπει να διασφαλίζεται από όλες τις οργανώσεις μέλη. Όπου δεν υφίστανται , θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία οι κατάλληλες δομές σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές. ▪ Η δράση θα συντονίζεται με το τμήμα επικοινωνίας της ΣΕΣ και τις οργανώσεις μέλη (συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων επικοινωνίας) σε εθνικό επίπεδο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου) και άλλες σημαντικές ημερομηνίες. ▪ Στήριξη για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα του Στόχου "Επίτευξη της ισότητας των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών".Προτεραιότητα 2: Προώθηση της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας για άνδρες και γυναίκες και καταπολέμηση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος.Στόχος: Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ποιότητα της γυναικείας απασχόλησης. Τα συνδικάτα πρέπει να καταπολεμήσουν τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις που επηρεάζουν τις γυναίκες περισσότερο από ποτέ στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών πρέπει να βελτιωθεί, προκειμένου να πραγματωθεί ο στόχος της ΕΕ του 75% των ανδρών και γυναικών στην απασχόληση μέχρι το 2020. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που αντιμετωπίζει θέματα όπως οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίας των γυναικών, όπου θα συμπεριλαμβάνονται επαρκή μέτρα συμφιλίωσης (προτεραιότητα 3), με άμεση επίπτωση στην ικανότητα των γυναικών να εισέλθουν, να παραμείνουν και να προοδεύσουν στην αγορά εργασίας. Θέματα όπως το συνταξιοδοτικό και μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου στόχου προώθησης της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες.Δράσεις κλειδιά για την επίτευξη αυτού του στόχου που πρέπει να αναλάβει η ΣΕΣ και τα μέλη της:• Συνεχείς πιέσεις για την αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας 2006/54/ Ε.Ε για την ισότητα των αμοιβών • Αξιολόγηση της εφαρμογής των Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφάνεια των αμοιβών • Παρακολούθηση του ψηφίσματος της ΣΕΣ «Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις – ένα ισχυρό εργαλείο για να εξαλειφθεί το χάσμα στις αμοιβές των δύο φύλων" που ζητά να ενισχυθούν τα συνδικάτα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για να κλείσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών • Να προωθηθεί μια μελέτη της ΣΕΣ/ETUI για τα αίτια του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και να υπογραμμιστούν σε πολιτικό επίπεδο ο αντίκτυπός του και τα μέτρα για την εξάλειψή του. • Η συμβολή στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Ίσης Αμοιβής • Υποβολή ενός σχεδίου της ΕΕ που να συγκεντρώνει τις καλές πρακτικές για τον τερματισμό του οριζόντιου επαγγελματικού διαχωρισμού • Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε μελλοντική θέση της ΣΕΣ για το ελάχιστο εισόδημα • Να ασκηθεί επιρροή στις πολιτικές προτεραιότητες για το μισθολογικό χάσμα στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.Προτεραιότητα 3: Αντιμετώπιση των προκλήσεων για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτιικής ζωήςΣτόχος: Η συμφιλίωση των επαγγελματικών, οικογενειακών και ιδιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις των εργαζομένων και των ανθρώπων γενικότερα. Είναι εξαιρετικά αναγκαία, σε πολλές χώρες και επαγγελματικούς τομείς, μέτρα που συνδέονται με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την παροχή ποιοτικών δομών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και ένα συνεκτικό σύστημα ρυθμίσεων για την άδεια, που να ευνοεί τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής γυναικών και ανδρών. Η ΣΕΣ θα ενισχύσει περαιτέρω τη δράση της στον τομέα αυτό, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης και στην υιοθέτηση των ελάχιστων κατάλληλων προτύπων σε επίπεδο Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Δράσεις κλειδιά για την επίτευξη αυτού του στόχου που πρέπει να αναλάβει η ΣΕΣ και τα μέλη της:▪ Συμβολή στη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων για τη νέα πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής που συναντούν οι εργαζόμενοι γονείς και τα άτομα που παρέχουν φροντίδα. ▪ Συνεχείς πιέσεις για ένα βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στον τομέα της άδειας για οικογενειακούς λόγους και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. ▪ Προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των μελών ▪ Άσκηση επιρροής στις πολιτικές προτεραιότητες για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. ▪ Άσκηση πιέσεων για επενδύσεις στην φροντίδα των παιδιών και την κοινωνική μέριμνα, για τη βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών για τους εργαζόμενους σε αυτούς τους τομείς, για ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες.Προτεραιότητα 4: Εξάλειψη του χάσματος εκπροσώπησης των δύο φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων των συνδικάτων και των επιχειρήσεων.Στόχος: Απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να αντιμετωπιστεί η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων στα συνδικάτα. Ο αυξανόμενος αριθμός των συνδικαλιστριών που καταγράφεται ετησίως από την Έρευνα της ΣΕΣ για την 8η Μαρτίου (https://www.etuc.org/circulars/etuc-8th-march-survey2016-0) δεν αντανακλάται στις ηγετικές θέσεις των συνδικάτων. Η ισορροπία μεταξύ των φύλων και ο κάθετος διαχωρισμός των γυναικών πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο στα συνδικάτα αλλά και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.▪ Η Έρευνα της 8ης Μαρτίου θα συνεχίσει να δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και τα αποτελέσματα της θα κοινοποιούνται στα μέλη και τα όργανα λήψης αποφάσεων. Όπου είναι εφικτό, θα διοργανώνονται κατά περίπτωση ανταλλαγές απόψεων από τη ΣΕΣ και τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιάζονται στην Εκτελεστική Επιτροπή. ▪ Συνέχιση των πιέσεων για υιοθέτηση της προτεινόμενης Οδηγίας για την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών. ▪ Αξιολόγηση της παρακολούθησης του ψηφίσματος του Συνεδρίου για προώθηση της ίσης συμμετοχής των δύο φύλων στη ΣΕΣ ▪ Λήψη κατάλληλων μέτρων για την παρουσία των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεως στις συνδικαλιστικές δομές. ▪ Εφαρμογή ενός προγράμματος κατάρτισης του ETUI για τις μελλοντικές γυναίκες – ηγέτιδες. ▪ Διοργάνωση συνάντησης υψηλού επιπέδου με κορυφαίες γυναίκες επικεφαλής των συνδικάτων σε διεπαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο όπου θα μοιραστούμε τις ιδέες και τις προτεραιότητές μας.Προτεραιότητα 5: Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας στην εργασία.Στόχος: Η συμβολή στην εξάλειψη της βίας με βάση το φύλο και της παρενόχλησης στην εργασία μέσω των κατάλληλων μέτρων και δράσεων που θα προστατεύουν αυτά τα άτομα (κυρίως γυναίκες) και τους τομείς που κυρίως εκτίθενται στη βία και την παρενόχληση και από τρίτους. Επιπλέον, να συνεχιστεί η διασύνδεση μεταξύ της ενδοοικογενειακής βίας και την προστασίας σε επίπεδο εργασίας.Δράσεις κλειδιά για την επίτευξη αυτού του στόχου που πρέπει να αναλάβει η ΣΕΣ και τα μέλη της:▪ Οριστικοποίηση του προγράμματος της ΣΕΣ "Ασφαλής στο σπίτι, ασφαλής στην εργασία» και να εξεταστεί η υιοθέτηση ενός πολιτικού ψηφίσματος. ▪ Συνεχείς πιέσεις για τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. ▪ Συνεχής στήριξη για εφαρμογή της συμφωνίας των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και της βίας στην εργασία, σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου ▪ Προώθηση υιοθέτησης μιας σύμβασης της ΔΟΕ για τη βία με βάση το φύλο ▪ Προώθηση των κατευθύνσεων καλών πρακτικών που αναπτύχθηκαν από τα μέλη σε εθνικό και τομεακό επίπεδο.Εφαρμογή, έκθεση και αξιολόγηση του Προγράμματος ΔράσηςΠροκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στους στόχους που έχουν προσδιοριστεί στο πρόγραμμα δράσης για την ισότητα των φύλων, οι οργανώσεις - μέλη της ΣΕΣ έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν το αίσθημα της οικειοποίησης, της κοινής ευθύνης και δράσης σε όλα τα επίπεδα. Ως πρώτο βήμα, οι οργανώσεις – μέλη θα προβάλουν δεόντως το Πρόγραμμα Δράσης. Κατά συνέπεια, συνιστάται στα μέλη να το μεταφράσουν στις εθνικές τους γλώσσες και να αποστείλουν αντίγραφο της μετάφρασης στη ΣΕΣ ώστε να προβληθεί πανευρωπαϊκά μέσω των δικτύων της ΣΕΣ, καθώς επίσης να το διαδώσουν και να το εξετάσουν με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους.Η Γραμματεία της ΣΕΣ θα είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων βασικών δραστηριοτήτων για να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος Δράσης καθώς και για την προσφυγή για χρηματοδότηση από την ΕΕ, εάν κριθεί αναγκαίο. Η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του προγράμματος δράσης θα παρουσιαστεί στην Εκτελεστική Επιτροπή και μια πιο συστηματική ανάλυση αυτού του εργαλείου θα αξιολογηθεί την παραμονή της ενδιάμεσης διάσκεψης το 2017. Η Επιτροπή Γυναικών θα έχει τη στρατηγική εποπτεία της εφαρμογής των βασικών δράσεων. Η ΣΕΣ και οι οργανώσεις – μέλη της θα κινητοποιήσουν επαρκείς πόρους για να υλοποιήσουν τις δράσεις κλειδιά του Προγράμματος Δράσης για την ισότητα των φύλων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Δελτίο Τύπου της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) για την Ελλάδα-Η Ελλάδα εν αναμονή νέας επίθεσης της Τρόϊκας στα Εργασιακά Δικαιώματα

  Δελτίο Τύπου της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) για την Ελλάδα-Η Ελλάδα εν αναμονή νέας επίθεσης της Τρόϊκας στα Εργασιακά Δικαιώματα

  • No Comment
  • 290 Views
  • 0 Like

  Δελτίο Τύπου της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) για την Ελλάδα

  Η Ελλάδα εν αναμονή νέας επίθεσης της Τρόϊκας στα Εργασιακά Δικαιώματα

  20 Ιουλίου 2016

  Οι Έλληνες εργαζόμενοι προετοιμάζονται για περισσότερες επιθέσεις στα θεμελιώδη δικαιώματά τους καθώς η "Τρόϊκα" - ΔΝΤ/ΕΕ/Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατόπιν προτροπής του ΔΝΤ, ετοιμάζεται να επιβάλει ένα νέο γύρο περικοπών στον κατώτατο μισθό αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη νομοθεσία που προστατεύει τους εργαζόμενους που απειλούνται με απόλυση και διαβρώνοντας περαιτέρω τα συνδικαλιστικά δικαιώματα αφού αυτές είναι οι διαθέσεις των πιστωτών πριν από την αξιολόγηση του Φθινοπώρου του "προγράμματος προσαρμογής" της Ελλάδας. Η τριτοβάθμια κεντρική συνδικαλιστική οργάνωση της Ελλάδας, ΓΣΕΕ, πληροφορήθηκε πως μια οδηγία 21 σελίδων που έχει σταλεί σε Έλληνες αξιωματούχους, περιέχει μέτρα για μείωση του κατώτατου μισθού κατά περίπου 30% για τους ειδικευμένους και έμπειρους εργαζόμενους από το 2017. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την αύξηση των απαιτούμενων πλειοψηφιών στη λήψη αποφάσεων για απεργιακές κινητοποιήσεις, νέες διατάξεις για την ανταπεργία εργοδοτών- λοκ-άουτ μολονότι οι Ελληνικές εργοδοτικές οργανώσεις δεν επεδίωξαν τη λήψη αυτού του μέτρου, παρέμβαση στον τρόπο είσπραξης των συνδρομών μελών από τα συνδικάτα και αλλαγή των κανόνων που διέπουν τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Στις 19 Ιουλίου επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της ΓΣΕΕ και των 3 εργοδοτικών οργανώσεων της χώρας σε συνέχεια της συμφωνίας του 2014 που υπεγράφη μεταξύ τους στη Γενεύη με τη στήριξη του ILO. Στη συμφωνία της Γενεύης οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν ένα "σταθερό και απρόσκοπτο σύστημα απόδοσης των εισφορών των εργαζόμενων", προσδιόρισαν βασικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών και περιέλαβαν τη δέσμευση τους για κοινωνικό διάλογο σε θέματα που πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Η Γενική Γραμματέας της ΔΣΣ, Σάραν Μπάροου, είπε: " τα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί ήδη στους Έλληνες εργαζόμενους ήταν ένα "φιάσκο" όσον αφορά την οικονομική τους διάσταση, οδηγώντας στη φτωχοποίηση και την εξαθλίωση εκατομμύρια Έλληνες με το ποσοστό της ανεργίας στο 24%. Η συνταγή έχει ήδη αποτύχει, εντούτοις το ΔΝΤ φαίνεται να πιστεύει πως η χορήγηση μεγαλύτερης δόσης τοξικού φαρμάκου θα επαναφέρει κατά κάποιο τρόπο την οικονομία σε υγιή επίπεδα. Παρ' όλες τις διαβεβαιώσεις του ΔΝΤ για διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τα συνδικάτα, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Απλά φαίνεται διατεθειμένο να επιφέρει περισσότερη καταστροφική απορρύθμιση που θα οδηγήσει την εσωτερική ζήτηση σε μεγαλύτερη υποχώρηση ενώ δεν βοηθά καθόλου την Ελλάδα να χαράξει μια πορεία προς τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Αντί να υπαγορεύει μια αλλαγή που βασίζεται σε μια ξεπερασμένη οικονομική σκέψη, το ΔΝΤ και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να ξεκινήσουν έναν εποικοδομητικό και σοβαρό διάλογο με την Ελληνική Κυβέρνηση, τα συνδικάτα και τους εργοδότες με στόχο να χαράξουν μια θετική πορεία προς την ανάκαμψη και την ευημερία."

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ ΜΕ TO ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ TOY ILO ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ ΜΕ TO ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ TOY ILO ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

  • No Comment
  • 509 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  7/6/2016

  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ ΜΕ TO ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ TOY ILO ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

  Το μείζον ζήτημα των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις και η επιχείρηση επιβολής νέων σκληρών μέτρων, στην ήδη απορρυθμισμένη αγορά εργασίας- απόρροια του τρίτου μνημονίου που υπέγραψε η κυβέρνηση με τους δανειστές - τέθηκαν επί τάπητος στη σημερινή συνάντηση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου με το Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), Guy Ryder στη Γενεύη.Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η προσήλωση των δυο πλευρών στα πορίσματα του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου του Σεπτεμβρίου του 2014,που διεξήχθη στη Γενεύη υπό την αιγίδα του ILO και η οποία κατέληξε σ' ένα κοινό κείμενο συμπερασμάτων, με το οποίο τονιζόταν η θέση όλων των πλευρών, ότι δεν πρέπει και δεν απαιτείται καμιά αλλαγή στα εργασιακά στη χώρα μας.Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, σε δηλώσεις του, αφού υπενθύμισε ότι οι συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά θέματα συστηματικά αγνοούνται από την Κυβέρνηση και τους δανειστές, επεσήμανε ότι η επερχόμενη νέα επίθεση στα εργασιακά παραβιάζει Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας. Ο Γ. Παναγόπουλος τόνισε ότι κάθε απόπειρα κατάργησης του 13 ου και 14 ου μισθού, καταλύει νόμους και συμβάσεις, ξεπερνώντας κάθε όριο αντοχής των σκληρά δοκιμαζόμενων Ελλήνων εργαζομένων.O πρόεδρος της ΓΣΕΕ επίσης ενημέρωσε τον κ. Ryder ότι η Συνομοσπονδία,σε συνεργασία με τη Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ITUC), είναι έτοιμη να προσφύγει εκ νέου στον εποπτικό μηχανισμό του ILO, ώστε να επικαιροποιήσει προηγούμενες προσφυγές της ΓΣΕΕ, σχετικά με το ασφαλιστικό, καταγγέλλοντας την άνευ προηγουμένου μονομερή επίθεση της κυβέρνησης σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.Στο ILO θα προσφύγει η Συνομοσπονδία και για το ζήτημα της εκπροσώπησης των εργαζομένων - ασφαλισμένων στις Διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, αφού με την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση περιορίζεται σε βαθμό αποκλεισμού η δημοκρατική και ουσιαστική εκπροσώπηση εκείνων που πραγματικά χρηματοδοτούν το ασφαλιστικό σύστημα.

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Δελτίο Τύπου της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σχετικά με τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά

  Δελτίο Τύπου της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σχετικά με τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά

  ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ:

  "Η ΣΟΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ"

   

  04/04/2016

   Ο  Hassan Yussuf και ο Luca Visentini- ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Καναδά (CLC) και ο Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων αντίστοιχα- υπέγραψαν και εξέδωσαν σήμερα μια κοινή δήλωση σχετικά με το τί πρέπει να αλλάξει στη ΣΟΕΣ - τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.Τα συνδικάτα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού συμφωνούν ότι απαιτούνται 5 βασικές αλλαγές στο κείμενο της ΣΟΕΣ που βρίσκεται υπό μυστική διαπραγμάτευση και φημολογείται ότι δεν θα είναι πλέον ανοιχτό προς συζήτηση.Οι 5 αλλαγές είναι οι εξής:- Να εγκαταλειφθούν "οι διαδικασίες VIP για ξένους επενδυτές" σε μια συμφωνία μεταξύ χωρών με πλήρως ανεπτυγμένα και αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα"- Οι παραβιάσεις των σχετικών με την εργασία διατάξεων της ΣΟΕΣ θα πρέπει "να υπόκεινται σε διαδικασία διευθέτησης διαφοράς της Συμφωνίας  και να τιμωρούνται τελικά με κυρώσεις". Η κοινή δήλωση των συνδικάτων σημειώνει ότι το προνομιακό καθεστώς για τους επενδυτές έρχεται σε μεγάλη αντίθεση ακόμα και με τις πιο ήπιες τυποποιημένες διατάξεις για τα εργασιακά για τις οποίες δεν προβλέπεται μηχανισμός επιβολής".

  - Να διασφαλιστεί ότι οι νέες υπηρεσίες δεν θα υπόκεινται σε "εξ ορισμού απελευθέρωση" ως αποτέλεσμα του αποκαλούμενου "αρνητικού καταλόγου" υπηρεσιών που αποκλείονται της απελευθέρωσης. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι "καμία συνετή κυβέρνηση δεν μπορεί λογικά να αναλάβει τέτοια δέσμευση"

  - Να εξαιρεθούν κατηγορηματικά οι δημόσιες υπηρεσίες από την απελευθέρωση.

  - Να διαγραφεί η "άνευ όρων" πρόσβαση των ξένων εταιρειών στις δημόσιες συμβάσεις. Μολονότι ξένες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν προσφορές για συμβάσεις, τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι "οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών".

  Η δήλωση καταλήγει:

  "Οι αλλαγές που έγιναν πρόσφατα στις διατάξεις της Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτή - Κράτους δείχνουν ότι είναι εφικτό και νόμιμο από λογικούς συνομιλητές να βελτιώσουν τη ΣΟΕΣ. και ότι εάν το κείμενο δεν διαμορφωθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες μας, θα πρέπει να αποταθούμε στους εκλεγμένους αξιωματούχους μας ώστε να απορρίψουν τη Συμφωνία".

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

  • No Comment
  • 469 Views
  • 0 Like

  ΑπόΔιεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC) ΠροςΓιάννη ΠαναγόπουλοΠρόεδρο ΓΣΕΕΒρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2016 Αγαπητέ Γιάννη,

  Σου γράφω εκ μέρους της ITUC και των 180 εκατ. μελών της  σε όλον τον κόσμο για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας στη πανελλαδική γενική απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ στις 4 Φεβρουαρίου 2016.

  Η ΔΣΣ και τα μέλη της εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στις θέσεις σας και τον αγώνα που δίνετε ενάντια στη μονομερή απόφαση της Κυβέρνησης να αυξήσει τις εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης χωρίς να προηγηθεί συζήτηση με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους.

  Η Ελληνική κυβέρνηση αποφεύγοντας τη διαβούλευση με τα συνδικάτα παραβίασε τις διατάξεις της Σύμβασης του ILO 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις που η χώρα σας έχει επικυρώσει από το 1981, η οποία ενθαρρύνει τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για κάθε ζήτημα που αφορά τον κόσμο της εργασίας.

  Για πολλά χρόνια, οι εργαζόμενοι και ο πληθυσμός της Ελλάδας πληρώνουν βαρύ τίμημα εξαιτίας των μέτρων των πολιτικών λιτότητας που επιβλήθηκαν στη χώρα και τα οποία επιδεινώνουν σε καθημερινή βάση τις συνθήκες εργασίας και το βιοτικό τους επίπεδο.

  Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΣΣ ζητάει από την κυβέρνηση να παγώσει την απόφασή της και να ανοίξει αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων  διότι μόνον έτσι θα ενισχυθεί η κοινωνική ειρήνη και θα δημιουργηθεί πρόσφορο περιβάλλον για την επίτευξη οικονομικών επιδόσεων που θα επιτρέψουν στους Έλληνες να βγούνε από τη φτώχεια.

  Η ΔΣΣ με όλα τα μέλη της επαναβεβαιώνουν πως στηρίζουν πλήρως τις δράσεις σας στις 4 Φεβρουαρίου, θα παρακολουθούν στενά την κατάσταση στη χώρα σας τις επόμενες ημέρες και πως δεν θα διστάσουν να υποβάλουν προσφυγή ενάντια στην Ελληνική κυβέρνηση εάν δεν προκύψει βελτίωση.

  Με αλληλεγγύη

  Σάραν Μπάρροου

  Γενική Γραμματέας ΔΣΣ

            

  Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144