Η Κυβέρνηση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα λέει η ΕΕΔΑ

Η κυβέρνηση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας επισημαίνει σε έκθεσή της η εθνική επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ζητώντας την άμεση συμμόρφωση της Ελλάδας με τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Με Σύστασή της προς την Πολιτεία η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) παραθέτει κρίσιμες αποφάσεις των Διεθνών Ελεγκτικών […]

Η προστασία από την εγκληματικότητα πρόσχημα για νέο περιορισμό των ατομικών και ανθρ. δικαιωμάτων

Αδιαφορώντας για το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και την εθνική νομολογία και αγνοώντας προκλητικά τη δέσμευση της χώρας από τη διεθνή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικότητας του ατόμου από αθέμιτες και παράνομες επεμβάσεις, η Κυβέρνηση προχώρησε σε νέο αμφισβητούμενης συνταγματικότητας περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μία νομικά έωλη προσπάθεια «αναθεώρησης […]