Η Κυβέρνηση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα λέει η ΕΕΔΑ

Η κυβέρνηση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας επισημαίνει σε έκθεσή της η εθνική επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ζητώντας την άμεση συμμόρφωση της Ελλάδας με τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Με Σύστασή της προς την Πολιτεία η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) παραθέτει κρίσιμες αποφάσεις των Διεθνών Ελεγκτικών Οργάνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουν εκδοθεί σε βάρος της Ελλάδας και αναγνωρίζουν την αντίθεση των μέτρων λιτότητας που έχουν επιβληθεί σε κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης). Επισημαίνει μάλιστα ότι οι διεθνείς κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου θέτουν όρια στην εθνική οικονομική πολιτική, καθιστώντας τα μέτρα λιτότητας που υποβιβάζουν το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού όχι μόνο παράνομα αλλά και αναποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σημειώνει δε την ανησυχία των διεθνών οργάνων ότι «η εξέλιξη της κατάστασης στην Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή αποκλειστικά δημοσιονομικών λύσεων στην οικονομική και κοινωνική κρίση οδηγεί στην κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης και της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους, καταδικάζοντας τη χώρα σε έτη οικονομικής ύφεσης και κοινωνικής αναταραχής».

Η Γ.Σ.Ε.Ε. έχει τονίσει κατ΄επανάληψη την αναγκαιότητα της λήψης άμεσων διορθωτικών μέτρων τα οποία συνδέονται με την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση και ασφάλεια, μέτρα τα οποία περιλαμβάνει στις συστάσεις και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Μεταξύ αυτών:
– Η αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχομένου και της εμβέλειας της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, ως κορυφαίου θεσμού συλλογικής αυτονομίας για τη θέσπιση κατωτάτων ορίων αμοιβής και εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στην ελληνική επικράτεια
– Η αποκατάσταση θεμελιωδών αρχών και κανόνων ισότητας και δικαιοσύνης του συλλογικού εργατικού δικαίου, όπως της υπερίσχυσης της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επέκτασης της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
– Η αποτελεσματική διασφάλιση της κρατικής εγγύησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας και η αποκατάσταση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων, που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τα μέτρα λιτότητας
– Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, όπως του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για την προστασία των εργαζομένων από την αυθαιρεσία και την ανομία που έχει εγκαθιδρυθεί στην κοινωνία

Η Γ.Σ.Ε.Ε. αναμένει την Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Προσφυγή που κατέθεσε τον Μάρτιο του 2012 για την ακύρωση των αντισυνταγματικών μνημονιακών νομοθετημάτων και θα καθορίσει ανάλογα τις παραπέρα νομικές της ενέργειες παράλληλα με τις αγωνιστικές δράσεις.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα