Το τοπίο της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα μετά το Νόμο 3655/08

Στη σειρά των ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, οι οποίες εντάσσονται στα 90 χρόνια της ΓΣΕΕ, πραγματοποιήθηκε σήμερα , 7.10.2008, στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ, ημερίδα με θέμα : 

Tο τοπίο της κοινωνικής ασφάλισης μετά το Ν. 3655/2008

Η εισήγηση του επιστημονικού Συμβούλου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ κ Ρωμανιά είχε τεχνοκρατικό, κυρίως, χαρακτήρα και εστιάσθηκε, αναλυτικά, στις νέες κοινωνικο-ασφαλιστικές παραμέτρους που επέρχονται με το Ν. 3655/2008.

Ειδικότερη αναφορά έγινε:

• Στις προβλέψεις του νόμου που οδηγούν στη δυνατότητα κατάργησης των Κανονισμών Παροχών του συνόλου των Ταμείων η των Κλάδων Υγείας και στη θέσπιση νέου ενιαίου Κανονισμού αβέβαιων ρυθμίσεων, με πιθανότητα υποβάθμισης των παροχών σε μερικά τουλάχιστον ταμεία.

• Στις προβλέψεις λειτουργίας των νέων Ταμείων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των Καταστατικών τους.

• Στις προβλέψεις διατήρησης της περιουσίας των εντασσόμενων (στα υπερ-Ταμεία) σημερινών Ταμείων, με αδυναμία, όμως, διαχείρισης από τους δικαιούχους της περιουσίας τους.

• Στις διαφαινόμενες λειτουργικές αδυναμίες των υπερ-Ταμείων και στην αύξηση της γραφειοκρατίας και αναποτελεσματικότητας αυτών.

• Στην ανάγκη αντιμετώπισης των ζητημάτων βιωσιμότητας των Ταμείων (που δεν έχουν αντιμετωπισθεί από το νόμο 3655/2008) και που είναι αναγκαίο και απαραίτητο να αντιμετωπισθούν άμεσα και αποτελεσματικά (εισφοροδιαφυγή- ανασφάλιστη εργασία, χαριστικές ρυθμίσεις οφειλών κ.α.) ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική αποτελεσματικότητα και η οικονομική βιωσιμότητα των ταμείων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα