Συνάντηση της ΓΣΕΕ με την Υπουργό Παιδείας

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ουσιαστικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Υπουργού & Υφυπουργού Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου και κ.Ε.Χριστοφιλοπούλου με το προεδρείο της ΓΣΕΕ.

Στη συνάντηση αυτή κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν οι προτάσεις και οι θέσεις της ΓΣΕΕ για τα θέματα της παιδείας ενώ ειδικότερα τονίστηκε :

  • Η υπαγωγή της Δια Βίου Μάθησης στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας θεωρούμε ότι αποτελεί δικαίωση των θέσεων της ΓΣΕΕ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την υπαγωγή και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας στο Υπουργείο Παιδείας, αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τον ήδη κρίσιμο ρόλο του. Στα πλαίσια αυτά η ΓΣΕΕ, ως κοινωνικός φορέας προσδοκά σε ειλικρινή και παραγωγική συνεργασία με το Υπουργείο.
  • Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το υφιστάμενο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ελάχιστα ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες αλλά και προσδοκίες της κοινωνίας. Είναι ένα σύστημα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό, εγκλωβισμένο σε πρακτικές και παραδοχές του παρελθόντος και τελικά ελάχιστα λειτουργικό και αποτελεσματικό για την ενίσχυση των γνώσεων των Νέων.
  • Οι ανισότητες στην ελληνική εκπαίδευση διευρύνονται. Οι μέχρι τώρα πολιτικές αντιμετώπισής της δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ «Φτώχεια – Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες» επιβεβαιώνει την παραπάνω διαπίστωση. Η ΓΣΕΕ πιστεύει και διεκδικεί νέες συγκροτημένες πολιτικές αντιμετώπισης των ανισοτήτων που θα ξεκινούν από τη βάση (προσχολική εκπαίδευση) και θα καταλήγουν στα ανώτερα επίπεδα της εκπαιδευτικής πυραμίδας (τριτοβάθμια εκπαίδευση). Η ουσιαστική ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας είναι σήμερα αναγκαία όσο ποτέ!
  • Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Η σημαντική καθυστέρηση αντιμετώπισής του αφενός έχει εκχωρήσει το πολύ σημαντικό αυτό πεδίο στην ιδιωτική σφαίρα, αφετέρου, αφήνει απροστάτευτους τους εργαζόμενους και εκθέτει τη χώρα. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καμιά προσπάθεια για ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. Η Ελλάδα μαζί με την Μολδαβία και την ΠΓΔΜ είναι οι μόνες χώρες που δεν έχουν δημιουργήσει εθνικό πλαίσιο αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Θεωρούμε αναγκαία τη συνεργασία του Υπουργείου στην κατεύθυνση της άμεσης ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας. Η ΓΣΕΕ, εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά πάνω στα ζητήματα αυτά για αυτό θα στηρίξει κάθε θετική προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος.

Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει και θα εντείνει τις παρεμβάσεις της για την ουσιαστική και αποτελεσματική ενίσχυση της γνώσης και της εκπαίδευσης προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα