Απαράδεκτη δικαστική απόφαση κατά της ΟΜΥΛΕ

Η ΓΣΕΕ καταδικάζει απερίφραστα τις προσπάθειες ποινικοποίησης της Συνδικαλιστικής δράσης και την εμπλοκή των Δικαστηρίων στους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Είμαστε ριζικά αντίθετοι στις προσφυγές και στην απόφαση του Δικαστηρίου να κήρυξη παράνομη την απεργία της ΟΜΥΛΕ.

Μοναδική λύση αποτελεί ο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ διάλογος,

– της κυβέρνησης με τους απεργούς εργάτες και Υπαλλήλους του λιμανιού για την πλήρη και χωρίς όρους κατοχύρωση της απασχόλησης τους, των εργασιακών δικαιωμάτων τους και της κοινωνικής ασφάλισης.

– Της κυβέρνησης με την COSCO για το περιεχόμενο της σύμβασης παραχώρησης στη βάση και των επισημάνσεων της ΟΜΥΛΕ και όλων όσων αφορούν στα συμφέροντα του Δημοσίου (έλεγχος, φορολογικά, κ.α).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα