Επιστολή της ΓΣΕΕ προς τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Απασχόλησης

Στη συνεδρίαση της διοίκησης της ΓΣΕΕ στις 26/1/09 αποφασίστηκε το διεκδικητικό πλαίσιο της Συνομοσπονδίας για το επόμενο διάστημα.
Στο πλαίσιο προώθησης και αντιμετώπισης των μεγάλων και σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αποφασίστηκε συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό και την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Για το σκοπό αυτό απεστάλη σήμερα 28/1/09 η σχετική επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας τις οποίες και σας κοινοποιούμε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 Προς
Τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι εξελίξεις στο διεθνές και το εθνικό οικονομικό περιβάλλον με την εξάπλωση των επιπτώσεων της πραγματικής, αλλά και της πλασματικής σε κάποιες περιπτώσεις, οικονομικής κρίσης έχουν ανατρέψει τις κοινωνικές ισορροπίες σε βάρος των εργαζομένων, οι οποίοι υφίστανται καθημερινά κλιμακούμενες επιπτώσεις.
Η σοβαρότητα των προβλημάτων που απορρέει από την όξυνση των επιθέσεων στη μισθωτή εργασία (απολύσεις, συνδικαλιστικές διώξεις, επιβολή καθεστώτος διαθεσιμότητας και ευέλικτων μορφών απασχόλησης, κλείσιμο και μετανάστευση επιχειρήσεων, οικονομικός μαρασμός της περιφέρειας) αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων οικονομικής και κοινωνικής θωράκισης.
Με δεδομένες τις τρέχουσες εξελίξεις ζητούμε συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε και αναπτύξουμε τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη της χώρας μας.

 Προς
Την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Κα Φ. Πάλλη – Πετραλιά

Κυρία Υπουργέ,
Η οικονομική κρίση έχει πλήρως ανατρέψει τις κοινωνικές ισορροπίες σε βάρος του κόσμου της μισθωτής εργασίας.
Απολύσεις, συνδικαλιστικές διώξεις, επιβολή καθεστώτος αναγκαστικής ανεργίας με τη θέση εργαζομένων σε διαθεσιμότητα και τον εξαναγκασμό τους σε αποδοχή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, κλείσιμο και μετανάστευση επιχειρήσεων, οικονομικός μαρασμός της περιφέρειας είναι οι πιο χαρακτηριστικές καθημερινές εκδηλώσεις της όξυνσης της πραγματικής, αλλά και της πλασματικής σε κάποιες περιπτώσεις, οικονομικής κρίσης.
Η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων οικονομικής και κοινωνικής θωράκισης είναι άμεση, με τη δημιουργία συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, συλλογικής αλληλεγγύης και κοινωνικής εμπιστοσύνης με όρους οικονομικής ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, στο παρακάτω πλαίσιο:
– Aμεσων και ουσιαστικών οικονομικών μέτρων ενίσχυσης των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ανέργων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη δραματική επιδείνωση των οικονομικών και φορολογικών επιβαρύνσεών τους.
– Αύξησης των Δημοσίων Επενδύσεων και ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση, οι θέσεις εργασίας και να αποκρουσθεί η ύφεση στην οικονομία, οι απολύσεις και η ανεργία.
– Ιδιαίτερων μέτρων προστασίας για τους κλάδους που πλήττονται άμεσα από την κρίση, όπως κατ’εξοχήν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, τα ξενοδοχεία και τον τουρισμό γενικότερα, στη ναυτιλία, στο εμπόριο καθώς και στον κατασκευαστικό κλάδο.
– Αποτροπής των απολύσεων και του ενδεχομένου μετακύλισης του κόστους διάσωσης και εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων στο κοινωνικό σύνολο και στους φορολογούμενους. Δημιουργίας, πριν την εμφάνιση νέων προβληματικών επιχειρήσεων κυρίως λόγω της πιστωτικής ασφυξίας, Ταμείου Αναχρηματοδότησης και Ανάπτυξης (διάσωσης και ανασυγκρότησης) κλάδων ή επιχειρήσεων που κινδυνεύουν, με κεφάλαια κατ΄αναλογία από τις Τράπεζες και με τη χρήση των εγγυήσεων από το πακέτο ενίσχυσής τους.
– Ουσιαστικών μέτρων απασχόλησης και δημιουργίας νέων θέσεων πλήρους και ασφαλούς εργασίας, με πάταξη των φαινομένων ελαστικών και ανασφάλιστων μορφών απασχόλησης που θίγουν τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων και των αυξάνουν την αβεβαιότητα της νεολαίας και της νέας γενιάς.
– Ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών του ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – ΣΕΠΥ και συγκριτικού ελέγχου μέσω των άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών.
– Νομοθετικής ρύθμισης του θέματος των εργολαβιών στο βάσει της από 26-1-2009 απόφασης της Ολομέλειας της Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. και άμεσης παρέμβασης του Υπουργείου Απασχόλησης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τον αυστηρό έλεγχο των εργολάβων παροχής υπηρεσιών, και ειδικότερα καθαριότητας.
Με δεδομένες τις τρέχουσες εξελίξεις ζητούμε συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε και αναπτύξουμε τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη της χώρας μας.
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα