ΔΗΛΩΣΗ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27/4/2017

ΔΗΛΩΣΗ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η δημόσια παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος στοχευμένων ελέγχων για την αδήλωτη εργασία πραγματοποιήθηκε σήμερα σε τριμερή διαδικασία, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, των κοινωνικών εταίρων και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί ειδική δράση του Οδικού Χάρτη για την αδήλωτη εργασία, που έχει εκπονηθεί με την τεχνική βοήθεια του (ILO). Για την υλοποίηση και την εποπτεία της εφαρμογής του Οδικού Χάρτη, υπάρχει ρητή δέσμευση της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων στην Εθνική Γενική ΣΣΕ του 2017.

Οι έλεγχοι θα γίνουν στην Περιφέρεια Αττικής από την 1η Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2017 και θα επαναληφθούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 σε στοχευμένες επιχειρήσεις με βάση τα στοιχεία των ελέγχων του 2016 για:

α) τους οικονομικούς κλάδους που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας στο σύνολο της χώρας και

β) τους οικονομικούς κλάδους που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αριθμό παραβάσεων για αδήλωτη εργασία στο σύνολο της χώρας.

Στους ελέγχους θα μετάσχουν οι παρακάτω ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα συνεργαστούν τόσο σε επίπεδο επιτόπιων ελέγχων όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής και διασταύρωσης δεδομένων και πληροφοριών . Συγκεκριμένα πρόκειται για:

α) το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.),

β) τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τον Ελεγκτικό Μηχανισμό της πρώην ΕΥΠΕΑ αλλά και τα τμήματα Εσόδων,

γ) την Οικονομική Αστυνομία και

δ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Η ΓΣΕΕ επισήμανε την κρισιμότητα της εργατικής συμμετοχής κατά τους ελέγχους, η οποία προβλέπεται ρητά από το ν. 1264/1982, και παρουσίασε εκ νέου τις θέσεις και τις προτάσεις της για την ουσιαστική καταπολέμηση της αδήλωτης και της (μάστιγας πλέον), της ψευδώς δηλωμένης εργασίας.

Η Συνομοσπονδία τόνισε ότι η αντιμετώπιση της αδήλωτης και της ψευδώς δηλωμένης εργασίας χωρίς ισχυρή προστασία της εργασίας δεν μπορεί να υπάρξει και ότι η «κανονικότητα» στην Ελλάδα, κατά την προσφιλή επίκαιρη ρητορική, είναι αυτή των παραβατικών συμπεριφορών στο εργασιακό, το κοινωνικοασφαλιστικό και το φορολογικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, τόσο ο Οδικός Χάρτης για την αδήλωτη εργασία όσο και το πρόγραμμα των στοχευμένων ελέγχων δεν πρέπει να αποτελέσει μία δράση επικοινωνιακού χαρακτήρα, αλλά έναν προγραμματισμό αυστηρών ελέγχων τόσο για την αδήλωτη εργασία, όσο και για κάθε άλλη παραβίαση της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας που τυχόν θα εντοπισθεί από το ΣΕΠΕ και τα μικτά κλιμάκια ελέγχου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα