Απαραίτητη η άμεση εφαρμογή ΣΣΕ & Διαιτητικών αποφάσεων του ΟΜΕΔ

 Η ΓΣΕΕ υποστηρίζει σταθερά και αταλάντευτα την εφαρμογή των ΣΣΕ και των Διαιτητικών αποφάσεων του ΟΜΕΔ.
Οι ΣΣΕ και οι Διαιτητικές αποφάσεις ( εξυπακούεται ότι είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές και για τα δύο μέρη ) πρέπει να είναι απολύτως σεβαστές και να εφαρμόζονται απαράκλητα πολύ περισσότερο όταν έχουν συναφθεί ή εκδοθεί πριν από τη ψήφιση του Ν 3871/2010.
Μεταξύ αυτών και η διαιτητική απόφαση του ΟΜΕΔ των Τεχνικών Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ) που είχε εκδοθεί ενάμιση μήνα πριν τη ψήφιση του Ν 387/10 και η οποία πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Όπως και όλες οι άλλες ΣΣΕ ή Διαιτητικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί πριν τη ψήφιση του Νόμου.
Η ΓΣΕΕ συμπαρατάσσεται στον αγώνα και στο αίτημα της ΕΤΕΡ, για την άμεση εφαρμογή της Διαιτητικής απόφασης του ΟΜΕΔ για την ΣΣΕ έτους 2010.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα