Αιτήματα – Διεκδικήσεις της ΓΣΕΕ

Σας κοινοποιούμε την επιστολή της ΓΣΕΕ με τα αιτήματα- διεκδικήσεις της Συνομοσπονδίας που αποστείλαμε σήμερα Τρίτη 10/2/09 στην Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνη Πετραλιά.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς
Την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
κα Φ. Πάλλη – Πετραλιά

Θέμα: Πλαίσιο αιτημάτων Γ.Σ.Ε.Ε.

Κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια της από 5-2-2009 συνάντησής μας και δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης λήψης άμεσων μέτρων οικονομικής και κοινωνικής θωράκισης των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων, θέτουμε υπ’όψιν σας το πλαίσιο των αιτημάτων της Γ.Σ.Ε.Ε.

Α. Προώθηση και προστασία της πλήρους και σταθερής εργασίας για όλους.

 Δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού άμεσης πληροφόρησης για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
 Νομοθετική ρύθμιση του θέματος των εργολαβιών βάσει της από 26-1-2009 απόφασης της Ολομέλειας της Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. και άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Απασχόλησης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τον αυστηρό έλεγχο των εργολάβων παροχής υπηρεσιών, και ειδικότερα καθαριότητας. (Συνημμένο κείμενο με τη σχετική απόφαση της Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. )
 Απαγόρευση των απολύσεων – διαθεσιμοτήτων – υποχρεωτικών αδειών για το διάστημα που θα διαρκεί η κρίση και για τις επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ή επιδότηση. Αυστηρές κοινωνικές ρήτρες διατήρησης, αλλά και αύξησης των θέσεων πλήρους απασχόλησης στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις.
 Αποτροπή των απολύσεων και του ενδεχομένου μετακύλισης του κόστους διάσωσης και εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων στο κοινωνικό σύνολο και στους φορολογούμενους. Δημιουργία, πριν την εμφάνιση νέων προβληματικών επιχειρήσεων κυρίως λόγω της πιστωτικής ασφυξίας, Ταμείου Αναχρηματοδότησης και Ανάπτυξης (διάσωσης και ανασυγκρότησης) κλάδων ή επιχειρήσεων που κινδυνεύουν, με κεφάλαια κατ΄αναλογία από τις Τράπεζες και με τη χρήση των εγγυήσεων από το πακέτο ενίσχυσής τους.
 Εξίσωση της αποζημίωσης απόλυσης των εργατών με την αποζημίωση των υπαλλήλων.
 Επαρκή χρηματοδότηση και ενεργοποίηση της λειτουργίας του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.
 Λήψη άμεσων μέτρων για την πάταξη της «μαύρης» και ανασφάλιστης εργασίας.
 Κατάργηση του δελτίου παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις που υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 Κατάργηση των νόμων με τους οποίους διαφοροποιείται το νεοπροσλαμβανόμενο από το υφιστάμενο προσωπικό των ΔΕΚΟ, επέρχονται μονομερείς αλλαγές των Κανονισμών Εργασίας και αίρεται η δυνατότητα προσφυγής των εργαζομένων στον ΟΜΕΔ.
 Ιδιαίτερα μέτρα προστασίας για τους κλάδους που πλήττονται άμεσα από την κρίση, όπως κατ’εξοχήν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, τον επισιτισμό και τον τουρισμό γενικότερα, στη ναυτιλία, καθώς και τον κατασκευαστικό κλάδο.
 Aμεση αποκατάσταση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (και όχι στον ΟΓΑ) των εποχικά απασχολούμενων στον πρωτογενή και δευτερογενή αγροτικό τομέα, στο πλαίσιο της σχετικής πρότασης νομοθετικής ρύθμισης της Γ.Σ.Ε.Ε. Κατάργηση της σχετικής διάταξης του άρθρου 53 παρ.1 του Ν. 3518/2006. (Συνημμένο κείμενο με σχετική Πρόταση Νόμου)
 Aρση ασφαλιστικών ανισοτήτων που στην πράξη έχουν επιβληθεί μόνο στους ανέργους των μεταλλείων Κασσάνδρας της TVX Hellas Α.Ε κατά τη συμμετοχή τους στο ειδικό πρόγραμμα του άρθρου 47 του Ν. 3220/2004.
 Ολοκληρωμένα προγράμματα για την κάλυψη εργαζομένων που χάνουν τη δουλειά τους από προγράμματα αναδιάρθρωσης για τη διάσωση επιχειρήσεων (πχ Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία).
 Διπλασιασμός κατασκευής εργατικών κατοικιών κατά το 2009-2010 προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά εργατικής κατοικίας και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η οικοδομική δραστηριότητα και η απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο.
 Υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού σε ετήσια βάση για όλους τους δικαιούχους προκειμένου να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η ξενοδοχειακή πληρότητα και να διατηρηθεί το επίπεδο απασχόλησης στον τουρισμό.

Β. Ενίσχυση των ανέργων.

 Αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΟΑΕΔ με βάση το σκοπό για τον οποίο έχουν θεσμοθετηθεί και όχι «εσωτερική αναδιανομή» τους και ανατροφοδότησή τους σε άλλους σκοπούς. Τα μέτρα που μέχρι τώρα έχουν εξαγγελθεί καλύπτονται οικονομικά κατά το μεγαλύτερό τους μέρος από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, ενώ θα πρέπει η σχετική δαπάνη να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τα μέτρα για την απασχόληση δεν πρέπει να αφορούν μόνο τους επιδοτούμενους ανέργους αλλά και τους μακροχρόνια ανέργους, τους νέους που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία, καθώς και τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών.
 Οριζόντιες πολιτικές επιδότησης της ανεργίας στο πλαίσιο ενιαίας και συνεκτικής πολιτικής, με στόχο την επαρκή υποστήριξη της ομαλής μετάβασης του ανέργου στην αγορά εργασίας και σε θέση πλήρους και σταθερής απασχόλησης. Χρονικός περιορισμός απασχόλησης μέσω προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας (stage), με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Απαγόρευση προγραμμάτων stage στο Δημόσιο.
 Το εισοδηματικό όριο που τίθεται ως πλαφόν λήψης των ωφελημάτων των μέτρων ενίσχυσης των ανέργων (πχ. στην περίπτωση των μακροχρόνια ανέργων) να αντιστοιχεί κατ’ελάχιστο στο αφορολόγητο όριο για τους μισθωτούς.
 Ενίσχυση της προστασίας των ανέργων με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του μισθού ασφαλείας και επιμήκυνση της διάρκειας καταβολής του στα 2 χρόνια. Θέσπιση ειδικού βοηθήματος ανεργίας για τους νέους μέχρι 29 ετών που δεν έχουν εισέλθει στην αγορά εργασίας.
 Προσανατολισμός των προγραμμάτων επιδότησης θέσεων εργασίας ή κατάρτισης (σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο) σε θέσεις πλήρους και σταθερής εργασίας και όχι με αποσπασματικές ρυθμίσεις που ωφελούν αντί τους ανέργους πχ το Δημόσιο ως προσωρινό εργοδότη, χωρίς καν να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας. Περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.

Γ. Ενίσχυσης των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων

 Μηνιαία εφάπαξ αύξηση για το 2009 και 2010 του εισοδήματος με πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, που το ύψος του ετήσιου εισοδήματός τους δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο για τους μισθωτούς. Το μέτρο θα συμβάλει και στην απαραίτητη τόνωση της ζήτησης, που είναι απαραίτητη ιδιαίτερα στους κλάδους που πλήττονται από την κρίση.
 Με κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία, αφού προηγηθεί διαβούλευση και με τη Γ.Σ.Ε.Ε. και τις εργοδοτικές οργανώσεις – να θεσμοθετηθεί νέος διευρυμένος μισθός ασφαλείας και να υπάρξουν αντισταθμιστικές ρυθμίσεις (κυρίως φορολογικές ή αναπτυξιακού χαρακτήρα) για της Μ.Μ.Ε., οι οποίες αποτελούν τον «κορμό» της απασχόλησης στη χώρα, ώστε να μπορέσουν ν’αφομοιώσουν την αύξηση του κόστους που η πολιτική αυτή θα επιφέρει.
 Αφαίρεση από τον υπολογισμό των εισοδημάτων για τους δικαιούχους ΕΚΑΣ των οικογενειακών επιδομάτων σε συνδυασμό με αύξηση των ορίων, ώστε να διευρυνθεί ουσιαστικά ο αριθμός των δικαιούχων συνταξιούχων.
 Επίδομα που θα ξεκινά από τα 600 € για τους ευρισκόμενους στο αφορολόγητο όριο και θα κλιμακώνεται διευρυνόμενο μέχρι και 2.000 € για τους άπορους ή έχοντες ελάχιστο ή δεν έχουν εισόδημα.
 Επίδομα θέρμανσης για όσους βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο όριο με αντίστοιχη κλιμάκωση εισοδηματιών που θα κυμαίνεται από 300 μέχρι 800€ και με ειδικές ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για περιοχές με ειδικές κλιματολογικές συνθήκες.
 Ουσιαστική αύξηση της χορηγούμενης επιδότησης ενοικίου.

Δ. Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

 Κύρωση των διατάξεων των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., χάρη στην ασφάλεια δικαίου και στο πλαίσιο της κυβερνητικής δέσμευσης για προώθηση προς νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που έχουν συμφωνήσει οι κοινωνικοί ανταγωνιστές.
 Aμεση κύρωση του άρθρου 12 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009 για τον ΛΑΕΚ και ειδικότερα των στοιχείων β΄,γ΄και δ΄.

Ε. Ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις και της μητρότητας.

 Πραγματικά και ουσιαστικά μέτρα στήριξης των εργαζόμενων γονέων, στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής για την προστασίας της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας.
 Aμεση άρση των ερμηνευτικών εξαιρέσεων στο νόμο για την 6μηνη παροχή μητρότητας (άρθρο 146 Ν. 3655/2008), στο πλαίσιο της κυβερνητικής δέσμευσης ότι από το μέτρο αυτό θα ωφεληθούν όλες οι εργαζόμενες μητέρες.
 Αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον ΔΛΟΕΜ του ΟΑΕΔ. Aμεση χορήγηση και στους δύο δικαιούχους γονείς.
 Πλήρης και αποτελεσματική διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων στο θέμα της φύλαξης, της φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης των παιδιών τους μέσω δημόσιων υποστηρικτικών δομών.
 Κίνητρα για απασχόληση στον Κοινωνικό Τομέα (Παιδεία, Υγεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Προστασία Περιβάλλοντος κλπ). Συνέχιση και χρηματοδότηση των κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», τα οποία στο πλαίσιο της παροχής οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, μπορούν να προσφέρουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της διατήρησης αλλά και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης (ειδικότερα στην περιφέρεια). Ενίσχυση της απασχόλησης σε εργασία σχετική με το περιβάλλον.

ΣΤ. Ταχεία εκδίκαση εργατικών διαφορών- Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΙΚΑ – ΣΕΠΕ κλπ.

 Στελέχωση και ενεργοποίηση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών επιθεωρήσεων εργασίας για την αυστηρή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Aμεση κάλυψη υλικοτεχνικών ελλείψεων και αναγκών με σύγχρονα μέσα, ανταποκρινόμενα στο έργο τους.
 Συντονισμός, συνεργασία και συγκριτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών μηχανισμών όλων των (συν)αρμόδιων Δημόσιων Υπηρεσιών.
 Αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Σ.ΕΠ.Ε. και αυστηροποίηση των επιβαλλόμενων ποινών και κυρώσεων.
 Ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης και αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων με την ανάληψη αρμοδιοτήτων ουσιαστικής επίλυσης ατομικών εργατικών διαφορών από το Σ.ΕΠ.Ε., καθώς και της επιβολής ποινών (και όχι απλώς συστάσεων, όπως συμβαίνει τώρα).
 Διασφάλιση όλων των εγγυήσεων διεξαγωγής δίκαιης δίκης σε απεργιακές υποθέσεις και τήρησης όλων των δικονομικών προθεσμιών, που ισχύουν στην εργατική διαδικασία.
Κυρία Υπουργέ,
Το πλαίσιο αυτό, το οποίο έχει αναλυτικά τεθεί υπ’όψιν σας, αποτελεί μία πρώτη δέσμη αιτημάτων με την επιφύλαξη νέων ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης, που απειλεί τις υπάρχουσες θέσεις απασχόλησης και αποτελεί την αφορμή για επιβολή επισφαλών και «ευέλικτων» μορφών απασχόλησης, ανισότητες μέσα στο εργατικό δυναμικό, μείωση των εργατικών εισοδημάτων και υποβάθμιση του επιπέδου των εργασιακών σχέσεων.

 Συνημμένα: 2  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. 26/1/09 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1. Να νομοθετηθεί άμεσα η υποχρέωση στο Δημόσιο- ΔΕΚΟ αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, όπου γίνεται ανάθεση έργου καθαριότητας, η μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (εταιρεία ανάθεσης – εταιρείας έργου) σύμβαση να υπερβαίνει κοστολογικά το σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων και το ελάχιστο κόστος υλικών κλπ. Διαφορετικά υποκρύπτει συμπίεση του εργατικού κόστους και κατά συνέπεια μη τήρηση Σ.Σ.Ε. και Εργατικής Νομοθεσίας. Να γίνει άμεσα αναλογιστική μελέτη σε όλους τους οργανισμούς του δημοσίου- ΔΕΚΟ για το κόστος των υπηρεσιών αυτών σε σχέση με το κόστος της απασχόλησης του μόνιμου προσωπικού και να συνεκτιμηθεί η κοινωνική υποχρέωση του κράτους έναντι των εργαζομένων για αξιοπρεπή εργασία, μισθό και ασφάλιση.

2. Να καθιερωθεί με νομοθετική ρύθμιση η συνυπευθυνότητα του αναθέτοντα το έργο καθαριότητας και της επιχείρησης καθαρισμού, αναφορικά με τις εργοδοτικές υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και Σ.Σ.Ε. και να προβλεφθούν συγκεκριμένες ποινές για τον αναθέτοντα και άμεσα να κηρύσσεται έκπτωτη η επιχείρηση καθαρισμού (εργολάβος) που δεν εφαρμόζει τις σχετικές προβλέψεις . Σε αυτή την περίπτωση τη μισθολογική και ασφαλιστική ευθύνη να την αναλαμβάνει αυτός που δέχεται τις υπηρεσίες των εργαζομένων (όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ για τους εργαζόμενους στις οικοδομικές εργασίες).

3. Η αμοιβή των εργαζομένων του κλάδου να γίνεται μέσω τραπέζης για να αποδεικνύεται σαφώς το ύψος της αμοιβής και ο χρόνος πληρωμής τους. Κρίνεται απαραίτητο λόγω σωρείας καταγγελιών για υφαρπαγή υπογραφής των εργαζομένων σε αποδείξεις διαφορετικού ποσού αμοιβής από αυτό που πραγματικά λαμβάνουν.

4. Να παρέχονται όλα τα έγγραφα που αφορούν σύνταξη συμβάσεων έργων στις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ώστε να μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των Σ.Σ.Ε. και της Εργατικής Νομοθεσίας, χωρίς να «επικαλούνται» οι αρμόδιες αρχές ζήτημα «προσωπικών δεδομένων» και να υποχρεούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε εισαγγελική παραγγελία.

5. Κάθε μήνα να χορηγείται υποχρεωτικά (εάν υπάρχει κενό στην νομοθεσία να καλυφθεί) αναλυτική βεβαίωση αποδοχών που να εμφανίζονται:
– Ειδικότητα
– Ώρες εργασίας- Ημέρες εργασίας – τόπος εργασίας
– Αμοιβή σύμφωνα με Σ.Σ.Ε.
– Επιδόματα
– Υπερωρίες – Υπερεργασία – Κυριακές – Αργίες – Νυχτερινά
6. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών ΙΚΑ- ΣΕΠΕ- ΣΕΠΥ και συγκριτικός έλεγχος μέσω των άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών. Η ασφαλιστική ενημερότητα να συγκρίνεται ως προς τα στοιχεία με τη φορολογική ενημερότητα των επιχειρήσεων. Παράδειγμα: Eταιρία που έχει 40 πολυκατοικίες (φορολογική ενημερότητα) με 3 εργαζόμενους (ασφαλιστική ενημερότητα) είναι προφανές ότι χρησιμοποιεί μαύρη ανασφάλιστη εργασία.

7. Κοινοί έλεγχοι, ώστε να είναι αποτελεσματικοί, από τους συναρμόδιους ελεγκτικούς φορείς (ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – ΣΕΠΥ – Αρμόδια Συνδικαλιστική Οργάνωση). Συγκρότηση ειδικής επιτροπής ελέγχου των εργολάβων που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου, έναν εκπρόσωπο του ΙΚΑ, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών με αρμοδιότητες ακόμα και ακύρωσης της σύμβασης έργου των εργοδοτών που δεν τηρούν της εργατική νομοθεσία.

8. Για να καταστεί δυνατό ο αναφερόμενος έλεγχος χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει ότι οι εταιρείες καθαρισμού υποχρεούνται να καταθέτουν στις επιθεωρήσεις εργασίας καταστάσεις προσωπικού ανά συγκεκριμένο έργο και όχι συγκεντρωτικές των επιχειρήσεων τους (κλωνοποίηση εργαζομένων).

9. Ένταξη όλου του κλάδου των εργαζομένων στην καθαριότητα στα Βαρέα Ανθυγιεινά επαγγέλματα χωρίς προϋποθέσεις, ανεξάρτητα των ωρών εργασίας.

10. Υποχρεωτική εκπαίδευση των εργαζομένων για την τήρηση των προδιαγραφών Υγιεινής και Ασφάλειας. Μελέτη από το ΕΛΙΝΥΑΕ για τον επαγγελματικό κίνδυνο – μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού. Να υπάρχει έλεγχος από τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των προβλεπόμενων για τήρηση Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας (εμβολιασμοί και προληπτική υγιεινή) που είναι υποχρέωση του εργοδότη να τηρούνται.

11. Να υπάρχει ορισμένος εκπρόσωπος εργαζομένων από την οικεία κλαδική οργάνωση προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος της εφαρμογής της Νομοθεσίας και εκπρόσωπος των εργαζομένων του κλάδου καθαριότητας (εργαζόμενοι στον εργολάβο) στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του χώρου που γίνεται το έργο.

12. Σε σχέση με τους οικονομικούς μετανάστες να ισχύσει συνολικά η πρόταση της Γ.Σ.Ε.Ε. όπως έχει ανακοινωθεί (χωρίς όρους ενσήμων νομιμοποίησης – άμεση δυνατότητα ενσήμων, άμεση νομιμοποίηση).

Συνημμένο 2ο

Θέμα: Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την ασφάλιση των εποχικά απασχολούμενων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 53 του Ν. 3518/06, προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κυρίας Ασφάλισης Αγροτών που απασχολούνται εποχικά μέχρι και έξη (6) μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παραμένουν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
Η εν λόγω διάταξη παρέχει τη δυνατότητα σε ήδη ασφαλισμένους στον ΟΓΑ να απασχολούνται παράλληλα και σε δεύτερη εργασία σε επιχειρήσεις με μεγάλο φάσμα εργασιών και για χρονικό διάστημα που φθάνει και στο εξάμηνο που ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση, με συνέπεια οι εργαζόμενοι αυτοί να βρίσκονται σε προνομιακή θέση έναντι άλλων εργαζόμενων, επειδή θα προτιμούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις λόγω της μη υποχρέωσης ασφάλισής τους στο ΙΚΑ.
Έτσι, κρίνεται σκόπιμο για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των εργαζομένων αλλά και για περιορισμό της ανεργίας και για ενιαία αντιμετώπιση των μικρών επιχειρήσεων της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροτικής δραστηριότητας, η αντικατάσταση της ανωτέρω διάταξης ως ακολούθως:

Aρθρο …
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του Ν. 3518/06 καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ασφαλισμένοι του κλάδου Κυρίας Ασφάλισης Αγροτών, οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα έως και τέσσερις (4) μήνες ετησίως σε αγροτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της πρωτογενούς ή δευτερογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 52 του παρόντος νόμου, με προσωπικό κάτω των τριάντα (30) ατόμων, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ εξαιρούμενοι της ασφαλίσεως του ΙΚΑ για την απασχόλησή τους αυτή, εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) άτομα κατά το χρόνο της εποχικής απασχόλησης.
Το συνολικό χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης».
Η διάταξη αυτή ισχύει από την 21-12-2006.
Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εργοδότη και εργαζόμενο κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία των οργανισμών αυτών.
Επίσης ασφαλίζονται προαιρετικά στο ΕΤΕΑΜ για επικουρική ασφάλιση μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΜ εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος ή από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου βαρύνουν τους ίδιους τους εργαζόμενους και υπολογίζονται με βάση την ασφαλιστική κλάση που εντάσσονται κάθε φορά οι αποδοχές τους.
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του Ν. 3518/06 καταργείται.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Mε το άρθρο 7 του Ν.3232/04 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 3518/06, οι μισθωτοί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις πρωτογενούς αγροτικού τομέα εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του ΙΚΑ και υπήχθησαν στον ΟΓΑ.
Με την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΟΓΑ οι εργαζόμενοι καλύπτονται από τον φορέα αυτό για παροχές μόνο για κύρια σύνταξη, ασθένεια σε είδος καθώς και κοινωνικών εκδηλώσεων (Κοινωνικό Τουρισμό, αγορά βιβλίων κλπ από τον Λ.Α.Ε.).
Επίσης διατηρούν προαιρετικά την συνέχιση της επικουρικής τους ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ μόνο όσοι από τους εργαζόμενους έχουν πραγματοποιήσει 1500 ένσημα στο ΕΤΕΑΜ, οι οποίοι και καταβάλλουν οι ίδιοι το σύνολο εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου.
Απώλεσαν όμως τα δικαιώματα που απέρρεαν από την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ, όπως παροχές σε χρήμα σε περίπτωση αποχής από την εργασία λόγω ασθένειας, ατυχήματος κλπ, παροχές Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ΟΕΚ, καθώς και παροχές ανεργίας (Ο.Α.Ε.Δ.).
Για την αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας κατάστασης και για να μη μένουν ακάλυπτοι οι εργαζόμενοι από τις εν λόγω σημαντικές κοινωνικές παροχές προτείνονται τα ακόλουθα σχέδια διάταξης:

Aρθρο…
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν. 3518/06 προστίθεται διάταξη ως ακολούθως:
[1.]«….»
«Τα ανώτερα πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα της παραγράφου 10 του ιδίου ως άνω άρθρου, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και για όλους τους Κλάδους αυτού, στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για τους κλάδους παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα και επαγγελματικό κίνδυνο».

 

 

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα