Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε το 2014 ως Διεθνές Έτος των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών (SIDS), αφού αυτά είναι τα πρώτα που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

Αυτή η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις και στα νησιά μας, κατ΄επέκταση στον τουρισμό, που αποτελεί την κύρια πηγή οικονομικών εσόδων των κατοίκων σε αυτά.

Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να υπάρξει αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος ώστε να διασωθούν και οι βασικοί τομείς των ελληνικών νησιών που είναι η γεωργία και ο τουρισμός.

Οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μεσογείου αναμένεται να συμπεριλάβουν μειωμένη διαθεσιμότητα νερού, μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών, υψηλότερο κίνδυνο ξηρασίας, μεγαλύτερη απώλεια βιοποικιλότητας, υψηλότερη συχνότητα των δασικών πυρκαγιών και αύξηση της συχνότητας και της έντασης των κυμάτων καύσωνα.

Τα νησιά μας μεταβάλλονται καθημερινά από φυσικούς άλλα κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες. Οι υποδομές των νησιών όπως αεροδρόμια, λιμάνια και αυτοκινητόδρομοι βρίσκονται συνήθως κοντά στην ακτή και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και σε πλημμύρες. Ο τομέας της γεωργίας είναι σε πολλά νησιά ζωτικής σημασίας και μια σημαντική πηγή ξένων εσόδων από την εξαγωγή των γεωργικών προϊόντων. Μακροπρόθεσμα, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με περισσότερα νησιά που θα έχουν μειωμένη φυτική παραγωγή και υψηλότερο κόστος άρδευσης.

Επιβάλλεται να μπει φρένο στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που βάζουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον όπως το προωθούμενο σχέδιο νόμου-έκτρωμα για τον αιγιαλό.

Η Ημέρα Περιβάλλοντος είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε την υποχρέωση όλων μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να εντείνουμε τον αγώνα μας και για την αλλαγή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα