Ψήφισμα της Εκτ. Επιτροπής της ΣΕΣ για μια Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση

Ψήφισμα της Εκτ. Επιτροπής της ΣΕΣ για μια Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, για μια ισότιμη και δικαιότερη Ευρώπη – Η αναταραχή στις χρηματαγορές συνεχίζει να ασκεί ισχυρή πίεση σε αρκετά Κράτη Μέλη της ευρωζώνης, εξαναγκάζοντας τα να πληρώνουν υψηλά επιτόκια στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.

Σε πολλές χώρες, κι όχι μόνο σ’ αυτές που αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα, αυτή η κατάσταση χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την επιβολή περισσότερης “ελαστικότητας” των αμοιβών και για επιθέσεις κατά των θεσμοθετημένων φορέων της αγοράς εργασίας με την πρόφαση ότι κρατούν σταθερές τις αμοιβές και ότι υποστηρίζουν τις διαπραγματευτικές θέσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων. Τα παραπάνω θεωρούνται ως ανεπιθύμητη “αυστηρότητα”. Για να συμβεί αυτή η μορφή απορρύθμισης, οι αρχές της Ε.Ε στοχεύουν στο να παρέμβουν όχι μόνο στις αμοιβές αλλά ακόμα και στους μηχανισμούς καθορισμού των αμοβών

Κατεβάστε το Ψήφισµα της Εκτ. Επιτροπής της ΣΕΣ για µια Ευρωπαϊκή Οικονοµική ∆ιακυβέρνηση Βρυξέλλες ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Συνεδρίου

Κατεβάστε τη Φόρμα Εγγραφής (για δημοσιογράφους)

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα