Επιστολή ΓΣΕΕ προς τον Αν/τή Υπουργό Εργασίας

 Σας επισυνάπτουμε επιστολή που απέστειλε σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 η ΓΣΕΕ προς τον αν/τη Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη με θέμα:

«Αποκαταστατικές διατάξεις άρσης των ασφαλιστικών αδικιών».

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς
Τον αν. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γ. Κουτρουμάνη

Θέμα: Αποκαταστατικές διατάξεις άρσης των ασφαλιστικών αδικιών.

Κύριε Υπουργέ,
Η Γ.Σ.Ε.Ε. πρόσφατα απέστειλε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις θέσεις της επί των διατάξεων του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που τέθηκαν υπόψη μας.
Στο Σχέδιο Νόμου αυτό είχατε κοινοποιήσει, ήδη από το φθινόπωρο του 2010, την πρόθεσή σας να συμπεριληφθούν διατάξεις για την αποκατάσταση σοβαρών αδικιών που υφίστανται οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από τα επώδυνα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ με τον ασφαλιστικό νόμο 3863/2010. Στην πρόθεσή σας αυτή είχατε εντάξει και τη διατύπωση ειδικής διάταξης για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, που προσδοκούσαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας μετά από 37 έτη πραγματικής τους εργασίας, αλλά παγιδεύθηκαν στην ραγδαία αύξηση των ορίων ηλικίας από 1ης-1-2011 και την έλλειψη των κοινωνικά απαιτούμενων μεταβατικών διατάξεων.
Το γεγονός ότι στο Σχέδιο Νόμου που τέθηκε υπόψη μας δεν περιέχονταν οι διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου αιτιολογήθηκε από το Υπουργείο στη βάση της ανάγκης τελικής διατύπωσης των συγκεκριμένων διατάξεων, οι οποίες όμως, από όσο γίνεται γνωστό «έπεσαν θύμα» των μηνυμάτων δημοσιονομικής πειθαρχίας, ως παρεκκλίσεις στα συμφωνημένα με τους διεθνείς δανειστές μας.
Πάγια θέση μας είναι ότι ο ν. 3863/2010 χρήζει ριζικής αναθεώρησης σε πολλές διατάξεις του, στη βάση των εναλλακτικών τρόπων και μεθόδων αποτελεσματικής αντιμετώπισης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του ασφαλιστικού συστήματος που έχει προτείνει η Γ.Σ.Ε.Ε.
Θεωρούμε όμως ότι η υπαναχώρηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις, δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση της Πολιτείας για την έμπρακτη αποκατάσταση αδικιών που έχουν επέλθει από το ν. 3863/2010 και θίγουν ανεπανόρθωτα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ώριμες προσδοκίες των εργαζομένων.
Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να επαναπροωθήσετε τη συγκεκριμένη μεταβατική διάταξη για τη συνταξιοδότηση με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας, καθώς και όσες άλλες είναι απαραίτητες για την άρση των αδικιών του ν. 3863/2010.
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα