Τα ευρωπαικά συνδικάτα συντονίζουν τη δράση τους για το περιβάλλον.

Κάλεσμα στους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν το στόχο  για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  κατά 40% στην ΕΕ μέχρι το 2030,  απηύθυναν τόσο η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων όσο και το CBI (εκπρόσωποι βιομηχανιών) στο πλαίσιο συνεδρίασης των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για το ενεργειακό πακέτο και τους  στόχους για το 2030, στην οποία μετείχε  και η ΓΣΕΕ μέσω της Γραμματείας Περιβάλλοντος της Συνομοσπονδίας.

Τα Συνδικάτα της ΕΕ επιζητούν  τις διαπραγματεύσεις για το πακέτο «ενέργεια-κλίμα» που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, με στόχο να ενισχυθούν οι  επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων: “Τα προβλήματα της μαζικής ανεργίας και της αυξανόμενης ανισότητας στην Ευρώπη, δε θα λυθούν θυσιάζοντας κάθε περιβαλλοντική φιλοδοξία”. Όλες αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ίδια αποφασιστικότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΣΕΣ προωθεί την ιδέα της «δίκαιης μετάβασης” σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βασισμένη: στην ποιότητα της απασχόλησης, στη συμμετοχή των εργαζομένων, στις πράσινες δεξιότητες, στα εργασιακά δικαιώματα και στην κοινωνική προστασία.

Σύμφωνα με την Bernadette Ségol, Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας  Συνδικάτων: “Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια υπαρξιακή πρόκληση για την ανθρωπότητα»,”Την ίδια στιγμή, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες απασχόλησης που προκύπτουν από επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ως συνδικαλιστές τόνισε η κυρία Segol,  θέλουμε  φιλόδοξους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους με μια δίκαιη μετάβαση για τους εργαζομένους και τις κοινότητές τους σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο χώρο εργασίας πρέπει να διαχειριστούν δίκαια, και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να μείνουν πίσω από την τεχνολογική αλλαγή “.

Η Συνομοσπονδία Ευρωπαίων Συνδικάτων είναι ιδιαίτερα σκεπτική όσον άφορα στην αποτυχία της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μετάβαση πολλών χωρών της Ευρώπης ανάμεσα τους και η Ελλάδα με βαριά εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα, όπως η Πολωνία, η οποία παράγει το 85% της ηλεκτρικής της ενέργειας από άνθρακα. Για τις χώρες αυτές, η απεξάρτηση από τον άνθρακα δεν πρέπει να σημαίνει και αυτομάτως αποβιομηχάνιση.

Ακόμα και για να διατηρηθούν τα τρέχοντα επίπεδα της παραγωγής ενέργειας, η Πολωνία και άλλες χώρες που στηρίζονται στα ορυκτά καύσιμα,  πρέπει να επενδύσουν τεράστια ποσά σε δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας (έως και 98 δις ευρώ μέχρι το 2020).

Η ETUC θέλει η ΕΕ να αντιμετωπίσει ενεργά αυτές τις προκλήσεις μέσα από μια στρατηγική μετάβασης, προσαρμοσμένη στις εθνικές συνθήκες όπου θα περιλαμβάνεται η συνεισφορά των εργαζομένων, επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και μια ισχυρή επένδυση στις ενεργειακές υποδομές της δημόσιας υποδομές.

Η ΓΣΕΕ είναι σταθερά  προσανατολισμένη στην ενασχόληση και δράση με τα θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Πιστεύει ότι η ποιότητα ζωής των εργαζόμενων μας υποχρεώνει να δυναμώσουμε τις προσπάθειες μας για να παραδώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον στις επόμενες γενιές από αυτό που παραλάβαμε.

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα