Δελτίο Τύπου: Η Συνεργασία των 12 Φορέων για το Περιβάλλον θα λάβει μέρος στην 3η δεντροφύτευση στην περιοχή Κοκκιναρά Πεντελικού την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009

ÕÐÅÑÍÏÌÁÑ×ÉÁ ÌÍÇÌÏÍÉÏ ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÅËÅÕÈÅÑÏÉ ×ÙÑÏÉΔελτίο Τύπου: Η Συνεργασία των 12 Φορέων για το Περιβάλλον θα λάβει μέρος στην 3η δεντροφύτευση στην περιοχή Κοκκιναρά Πεντελικού την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009 3η δεντροφύτευση 13-12-09

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα