Βασικοί τομείς δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος

Βασικοί τομείς δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος

 •  Διαχείριση υδατικών πόρων 
 •  Διαχείριση στερεών αποβλήτων-Ανακύκλωση
 •  Διαχείριση υγρών αποβλήτων
 •  Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
 •  Αστικό περιβάλλον (διαχείριση του χώρου, κινητικότητα κλπ)
 •  Ατμοσφαιρική ρύπανση
 •  Διεθνείς Συμβάσεις (Κλιματική Αλλαγή, Ερημοποίηση, Βιοποικιλότητα κ.ά) 
 •  Ρύπανση εδάφους
 •  Περιβαλλοντική παιδεία -εκπαίδευση-κατάρτιση
 •  Περιβαλλοντική διαχείριση (EMAS, ISO, Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων)
 •  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων (ΜΠΕ, Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση)
 •  Ενέργεια (ΑΠΕ, Εξοικονόμηση ενέργειας) 
 •  Δίκαιο Περιβάλλοντος 
 •  Οικονομικά Περιβάλλοντος
 •  Βιοτεχνολογία (ΓΤΟ)
 •  Περιβαλλοντική Διπλωματία κ.ά.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα