«Τα Γερμανικά Συνδικάτα δίπλα στον Ελληνικό λαό».

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ (DGB)

Ψήφισμα της Εκτελεστικής Επιτροπής της DGB

Ο Ελληνικός λαός αποφάσισε και πήρε ξεκάθαρη θέση στις εκλογές κατά της αποτυχημένης Ευρωπαϊκής πολιτικής λιτότητας αφού ψήφισε υπέρ ενός νέου κοινωνικού ξεκινήματος. Η πλειοψηφία των Ελλήνων ψηφοφόρων ζητούν μια σαφή διαφοροποίηση και απόσταση από την πολιτική λιτότητας που έριξε την Ελλάδα σε βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση: το εκλογικό σώμα έδωσε στην κυβέρνηση την εντολή να οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση και να επεξεργαστεί μια κοινωνικά δίκαιη πολιτική. Μέχρι σήμερα, οι πλούσιοι πολίτες και οι «κατέχοντες» δεν συνέβαλαν καθόλου στη χρηματοδότηση του κόστους της κρίσης. Η συμμετοχή δεξιών λαϊκιστών στην κυβέρνηση είναι ενοχλητική και την αντιμετωπίζουμε με κριτική διάθεση. Η δημοκρατία πρέπει να ενισχυθεί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε δομές που αξίζουν να φέρουν αυτό το όνομα: μια αποτελεσματική χρηματοοικονομική διοίκηση, αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς και λειτουργικούς θεσμούς της αγοράς εργασίας. Τα δικαιώματα των συνδικάτων και των εργαζόμενων και ο χώρος δράσης των κοινωνικών εταίρων πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διορθώσει την πορεία της αντικαθιστώντας τις σημερινές επιταγές λιτότητας με την προώθηση περισσότερων επενδύσεων στα κράτη της κρίσης. Οι μελλοντικές επενδύσεις αποτελούν τη μόνη σταθερή βάση μακροπρόθεσμα για την επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης και απασχόλησης, περισσότερης ευημερίας και πολιτικής καθώς και κοινωνικής σταθερότητας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εντωμεταξύ, όμως, δεν είναι μόνο η Ευρώπη υπεύθυνη για το μέλλον της Ελλάδας, αλλά και η ίδια η Ελληνική κυβέρνηση έχει καθήκον ταυτόχρονα να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τα Κράτη Μέλη και τους θεσμούς της ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, η μείωση του χρέους πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα αποκλείει τη δυνατότητα επενδύσεων και θα διευκολύνει την επίτευξη ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου στον Ελληνικό λαό. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο ένα στρατηγικό σχέδιο, κυρίως για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της κρίσης, με στόχο την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών επενδυτικών πρωτοβουλιών με επίκεντρο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα