Στο 29% η ανεργία το 2013

Το εφιαλτικό ποσοστό του 29% κατά μέσο όρο το 2013 θα αγγίξει η ανεργία σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ όπως αυτές καταγράφονται στο Πρόγραμμα Δράσης της Συνομοσπονδίας το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο.

Η ανεργία θα αυξηθεί κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας τον αριθμό των ανέργων σε 1.450.000 άτομα.

Την ίδια ώρα οι μέσες πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές σε σχέση με το 2009 μειώθηκαν κατά 29% ενώ οι τιμές των βασικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 17%.

Σας επισυνάπτουμε σχετικούς αναλυτικούς πίνακες.

ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΤΙΜΕΣ

ΑΕΠ 2007 2013
Δισεκ. Ευρώ σε σταθερές τιμές 2005 210,9 161,1

Σωρευτική μείωση ΑΕΠ 23,6% – 6η χρονιά συνεχούς ύφεσης

 

Ανεργία 2008 2012 2013
Ποσοστό 7,7% 24,2% 29%
Aτομα 377.900 1.200.000 1450300

 

  2007 2013

Συνολικές Ακαθάριστες Επενδύσεις 

Παγίου Κεφαλαίου

Δισεκ. Ευρώ σε σταθερές τιμές 2005

56,5 21,9

Οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι επενδύσεις δηλαδή, σε υποδομές, κτιριακές εγκαταστάσεις, μέσα μεταφοράς και μηχανολογικό εξοπλισμό μειώθηκαν κατά 62% από το επίπεδο επενδύσεων του 2007 (συνθήκες παραγωγικής-τεχνολογικής καθίζησης).

 

  2008 2013

Εξαγωγές

Αγαθών κ Υπηρεσιών

Δισεκ. Ευρώ σε σταθερές τιμές 2005

50,9 43,6
Εισαγωγές

Αγαθών κ Υπηρεσιών

Δισεκ. Ευρώ σε σταθερές τιμές 2005

80,5 45

 

 

Οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 20% ενώ οι εισαγωγές κατά 60% από τα επίπεδα του 2007.

Οι μέσες πραγματικέςακαθάριστες αποδοχές μειώθηκαν σε σχέση με το 2009 κατά 29%, ενώ η συνολική δαπάνη για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές κατά 40,5%.

Οι κατώτατες αποδοχές για άτομα άνω των 25 ετών μειώθηκαν κατά 22%, ενώ για άτομα ηλικίας έως 25 ετών μειώθηκαν κατά 32%.

Οι τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το 2007.

Η ζήτηση μειώθηκε κατά 25% και η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών μειώθηκε κατά 21,2%.

Το επίπεδο της φτώχειας αυξήθηκε από 23% το 2010 στο 30% του πληθυσμού το 2012.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα