Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σχετικά με τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ:

“Η ΣΟΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ”

 

04/04/2016

 

Ο  Hassan Yussuf και ο Luca Visentini- ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Καναδά (CLC) και ο Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων αντίστοιχα- υπέγραψαν και εξέδωσαν σήμερα μια κοινή δήλωση σχετικά με το τί πρέπει να αλλάξει στη ΣΟΕΣ – τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.

Τα συνδικάτα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού συμφωνούν ότι απαιτούνται 5 βασικές αλλαγές στο κείμενο της ΣΟΕΣ που βρίσκεται υπό μυστική διαπραγμάτευση και φημολογείται ότι δεν θα είναι πλέον ανοιχτό προς συζήτηση.

Οι 5 αλλαγές είναι οι εξής:

– Να εγκαταλειφθούν “οι διαδικασίες VIP για ξένους επενδυτές” σε μια συμφωνία μεταξύ χωρών με πλήρως ανεπτυγμένα και αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα”

– Οι παραβιάσεις των σχετικών με την εργασία διατάξεων της ΣΟΕΣ θα πρέπει “να υπόκεινται σε διαδικασία διευθέτησης διαφοράς της Συμφωνίας  και να τιμωρούνται τελικά με κυρώσεις”. Η κοινή δήλωση των συνδικάτων σημειώνει ότι το προνομιακό καθεστώς για τους επενδυτές έρχεται σε μεγάλη αντίθεση ακόμα και με τις πιο ήπιες τυποποιημένες διατάξεις για τα εργασιακά για τις οποίες δεν προβλέπεται μηχανισμός επιβολής”.

– Να διασφαλιστεί ότι οι νέες υπηρεσίες δεν θα υπόκεινται σε “εξ ορισμού απελευθέρωση” ως αποτέλεσμα του αποκαλούμενου “αρνητικού καταλόγου” υπηρεσιών που αποκλείονται της απελευθέρωσης. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι “καμία συνετή κυβέρνηση δεν μπορεί λογικά να αναλάβει τέτοια δέσμευση”

– Να εξαιρεθούν κατηγορηματικά οι δημόσιες υπηρεσίες από την απελευθέρωση.

– Να διαγραφεί η “άνευ όρων” πρόσβαση των ξένων εταιρειών στις δημόσιες συμβάσεις. Μολονότι ξένες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν προσφορές για συμβάσεις, τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι “οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών”.

Η δήλωση καταλήγει:

“Οι αλλαγές που έγιναν πρόσφατα στις διατάξεις της Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτή – Κράτους δείχνουν ότι είναι εφικτό και νόμιμο από λογικούς συνομιλητές να βελτιώσουν τη ΣΟΕΣ. και ότι εάν το κείμενο δεν διαμορφωθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες μας, θα πρέπει να αποταθούμε στους εκλεγμένους αξιωματούχους μας ώστε να απορρίψουν τη Συμφωνία”.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα