Τα Δημοκρατικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα

Η ΓΣΕΕ απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, την Κυβέρνησης και τους Βουλευτές με την οποία εκφράζει τη διαφωνία της σχετικά με την κύρωση των Πρωτοκόλλων Ελλάδας και ΗΠΑ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς
Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Δ. Σιούφα
 Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Ν. Δένδια
 Την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης
 Προς τους κ.κ. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
 

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Υπουργέ,
Κύριες και Κύριοι Βουλευτές,

Αναφορικά με τη συζήτηση σήμερα 18/2/2009 στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής της κύρωσης των Πρωτοκόλλων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ της 16ης και 18ης Ιανουαρίου 2006, που αφορούν ζητήματα Έκδοσης και Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής αντίστοιχα, και λαμβάνοντας υπ’όψιν την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διακυβεύονται, η Γ.Σ.Ε.Ε. συνηγορεί στο συνημμένο εξαιρετικά επείγον υπ.αριθμ. πρωτ. 7/18.2.2009 έγγραφο του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που εκφράζει τις σχετικές απόψεις της όπως έχουν διατυπωθεί και ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην οποία μετέχει.

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Α.Π 7/18.02.2009

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009

Προς τον Αξιότιμο Κύριο Δ. Σιούφα
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Προς τον Κύριο Ν. Δένδια
Υπουργό Δικαιοσύνης

Προς τον Πρόεδρο, Κύριο Δ. Σαμπαζιώτη
τον Γραμματέα, Κύριο Α. Ντινόπουλο
τους Εισηγητές,
Κύριο Σ. Κελέτση
και Κύριο Γ. Πεταλωτή
και τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Προς τους κ.κ. Βουλευτές
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι Βουλευτές,

Με το παρόν έγγραφο ζητάμε επειγόντως :

1. Να μη κυρωθεί ή να αναβληθεί η κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ της 16ης Ιανουαρίου 2006, το οποίον τροποποιεί ("εναρμονίζει") τις διατάξεις της ελληνοαμερικανικής Συνθήκης του 1931 και του Ερμηνευτικού Πρωτοκόλλου της του 1937 με τις ρυθμίσεις της μεταξύ Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και ΗΠΑ Συμφωνίας από 25 Ιουνίου 2003. Το υπό κύρωση πρωτόκολλο αφορά ζητήματα Έκδοσης.

2. Να μη κυρωθεί ή να αναβληθεί η κύρωση του Πρωτοκόλλου της 18ης Ιανουαρίου 2006 μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την τροποποίηση ("εναρμόνιση") των διατάξεων της Σύμβασης περί αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής του 1999-2000 μεταξύ των ιδίων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας του 2003 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για ζητήματα Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής.

Με συντομία, και τα δύο ανωτέρω προς κύρωση ελληνοαμερικανικά πρωτόκολλα αποτελούν τροποποιήσεις των ισχυουσών από ετών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την έκδοση και για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή.

Τα υπό κύρωση ελληνοαμερικανικά πρωτόκολλα εισάγουν στην Ελλάδα τις ρυθμίσεις των δυο ευρω-αμερικανικών συμφωνιών που ήταν καρπός αφόρητων πιέσεων του τότε Προέδρου των ΗΠΑ και είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα μας – και αλλού – για τα επικίνδυνα πλήγματα κατά των ΔΑ που περιείχαν. Ψηφίσματα ΜΚΟ, άρθρα δημοσιευθέντα σε επιστημονικά περιοδικά και γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. Έκθεση ΕΕΔΑ 2003, σελ. 143 επ.) είχαν λάβει σαφώς επικριτική θέση το 2003 όταν υπογράφηκαν οι ευρω-αμερικανικές συμφωνίες. Σήμερα που απαλλαχθήκαμε από τις πιέσεις του Bush, σπεύδουμε να κυρώσουμε τα καταλυτικά των θεμελιωδών ΔΑ των Ελλήνων δύο πρωτόκολλα που θα εισαγάγουν στην Ελλάδα τις συμφωνίες του 2003, προϊόντα των τότε πιέσεων του Bush;

Παρακάτω αναφέρουμε επειγόντως μερικές από τις αντιρρήσεις μας για τα εν λόγω προς κύρωση πρωτόκολλα, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να υποβάλλουμε πιο λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα τα επιχειρήματα μας εφόσον μας το επιτρέψει ο χρόνος.
1. Τα εν λόγω πρωτόκολλα (όπως και οι συμφωνίες του 2003) συρρικνώνουν την προστασία των εκδιδομένων στις ΗΠΑ προσώπων, αναιρώντας ουσιαστικά την αρχή του διπλού κριτηρίου για τον αξιόποινο χαρακτήρα της πράξης, δηλαδή τον όρο οι πράξεις για τις οποίες ζητείται η έκδοση κάποιου ατόμου να είναι αξιόποινες όχι μόνο κατά το δίκαιο της ζητούσας χώρας, αλλά και της εκδίδουσας.

2. Δεν υφίσταται στα υπό κύρωση πρωτόκολλα διάταξη που να απαγορεύει – σύμφωνα με ισχύουσα αρχή – την έκδοση ημεδαπού για να δικαστεί σε ξένη χώρα (τις ΗΠΑ).

3. Αγνοεί την απαγόρευση έκδοσης του αιτούμενου προσώπου σε κράτος – όπως οι ΗΠΑ – όπου δεν έχει καταργηθεί η θανατική ποινή.

4. Είναι επικινδυνότατη η έκδοση σε χώρα – όπως οι ΗΠΑ – όπου έχουν καταργηθεί, για τους "υπόπτους" για σχέσεις με την τρομοκρατία, και το habeas corpus (απαγόρευση αυθαίρετης σύλληψης και κράτησης χωρίς προθεσμία, χωρίς αναφορά κατηγορίας, χωρίς παράσταση δικηγόρου), και η αρχή δίκαιης δίκης (αρμόδια όργανα να δικάζουν τις υποθέσεις είναι στρατιωτικές επιτροπές και όχι τα κανονικά δικαστήρια ούτε καν στρατοδικεία των ΗΠΑ).

5. Ουσιαστικά καταργήθηκε η απαγόρευση χρήσης βασανιστηρίων – ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο τόσο η Διεθνής Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων όσο και το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων επιβάλλουν να είναι απόλυτα και χωρίς καμιά εξαίρεση σεβαστό. Τα βασανιστήρια έχουν ουσιαστικά νομιμοποιηθεί (Γκουαντάναμο και παραρτήματά του) έχει δε δοθεί εξουσιοδότηση στον Μπους να ερμηνεύει το όρο «βασανιστήρια» κατά την κρίση του!

6. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων πλήττεται πολύ επικίνδυνα και από τα δύο υπό κύρωση σύμφωνα-πρωτόκολλα.

7. Οι ανήλικοι έχουν μειωμένη νομική προστασία και ειδικά ποινική, αφού μπορεί να τιμωρηθούν ακόμη και με θανατική ποινή (οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα του κόσμου που δεν έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση Προστασίας του Παιδιού).

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής
Κύριοι Υπουργοί
Κύριοι Βουλευτές

Όλος ο κόσμος – ιδιαίτερα οι πολίτες των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης – περιμέναμε και απαιτούμε να μη θιγούν σήμερα πλέον και να μη διακινδυνεύσουν τα βασικά Δικαιώματα του Ανθρώπου, των Ελλήνων εν προκειμένω με αυτές τις συμφωνίες.

Υπάρχουν οι παλαιότερες συμφωνίες Ελλάδας-ΗΠΑ για την έκδοση και για δικαστική συνδρομή, ώστε νομοθετικό κενό δεν υφίσταται.

Η κύρωση τέτοιες ώρες τέτοιων κειμένων μετά την παγκόσμια – και αμερικανική – αποδοκιμασία της πολιτικής Bush που οδήγησε τον κόσμο. κυρίως τη χώρα του, σε τραγική και πολύπλευρη κρίση, θα αποτελούσε πρόκληση για το λαό μας. Είναι ενδεδειγμένο από τις αρχές και τους κανόνες των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η πρόκληση αυτή να αποφευχθεί. Και συνετό…

Εμείς, μάλιστα, θεωρούμε ορθό και φρόνιμο να εισηγηθεί η χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κινήσει τη διαδικασία της καταγγελίας ή ριζικής μεταρρύθμισης και των δυο ευρω-αμερικανικών σχετικών συμφωνιών του 2003, που είναι οι ρίζες των ελληνο-αμερικανικών πρωτοκόλλων. Η στάση μας αυτή θα αποτελούσε και εκκίνηση για την εφαρμογή της νέας πολιτικής που υποσχέθηκε ο νέος Κυβερνήτης των ΗΠΑ. Και θα βοηθούσαμε και αυτόν στην πραγματοποίηση αυτής της εκκίνησης προς την αλλαγή.

Με την ελπίδα κατανόησης των ειλικρινών μας προθέσεων υπέρ της αποκατάστασης περισσότερου σεβασμού των δικαιωμάτων των λαών – του λαού μας πρώτου, πιστεύουμε στην αποδοχή των εύλογων αιτημάτων μας.

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα