Παρανομεί το Υπουργείο Απασχόλησης για την 6μηνη ειδική άδεια μητρότητας

Ο Συνήγορος του Πολίτη, δικαίωσε πλήρως τις θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε., διαπιστώνοντας με πρόσφατο πόρισμά του την εσφαλμένη ερμηνεία του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και των φορέων του (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ), εξαιτίας της οποίας στερούνται της άδειας αυτής εργαζόμενες που υπάγονται, αλλά δεν ωφελούνται πραγματικά από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ). Συνιστά μάλιστα στο Υπουργείο Απασχόλησης, αλλά και τον ΟΑΕΔ, να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία που το ίδιο θέσπισε.
Μετά την έναρξη εφαρμογής της διάταξης για την ειδική άδεια μητρότητας (αρθρ. 142 Ν. 3655/2008), η Γ.Σ.Ε.Ε. με επιστολές και παράσταση της προς το Υπουργείο Απασχόλησης και όλους τους αρμόδιους φορείς, είχε εγκαίρως επισημάνει την αδικαιολόγητη και παράνομη εξαίρεση ευρύτατων κατηγοριών εργαζόμενων μητέρων από την αποτελεσματική φροντίδα του παιδιού τους.
Εργαζόμενες σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλιακά γραφεία και πρακτορεία, ασφαλισμένες σε κλάδους ασθένειας που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (όπως του πρ.ΤΑΞΥ) εργαζόμενες ιδιωτικού δικαίου με ορισμένου χρόνου ή ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου στο Δημόσιο, ειδικευόμενες γιατροί, αποκλειστικές νοσοκόμοι και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες αντιδρούν γιατί έχουν αδικηθεί, στερούμενες την άδεια αυτή.
Η Γ.Σ.Ε.Ε. απαιτεί από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας να εφαρμόσει σωστά το Νόμο αίροντας άμεσα όλες τις ανισότητες στις εφαρμογές των μέτρων για την προστασία της μητρότητας για όλες τις γυναίκες.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα