Ορόσημο για την αναγνώριση του δικαιώματος στην απεργία των εργαζομένων

Με πρόσφατη απόφασή του ορόσημο για την προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έκρινε ομόφωνα ότι το δικαίωμα στην απεργία των εργαζομένων είναι ανθρώπινο δικαίωμα αναγνωρισμένο και προστατευόμενο από τη διεθνή νομοθεσία και ως τέτοιο δεν μπορεί να περιορίζεται, παρά μόνο σε αυστηρά προσδιορισμένες περιπτώσεις (υποθ. Εnerji Yapi – Yol Sey v. Turkey).
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την απόφαση του αυτή θεωρεί ότι η απεργία αποτελεί βασική συνιστώσα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, όπως προστατεύεται από το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Επίσης, αναγνώρισε ότι η ικανότητα των συνδικάτων να υπερασπίζονται αποτελεσματικά τα συμφέροντα των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το δικαίωμα της απεργίας.
Η απόφαση αυτή αποτελεί άλλη μία συνδικαλιστική νίκη, καταπέλτη, στο παράλογο φαινόμενο της ελληνικής νομολογίας σύμφωνα με το οποίο δεν θεωρείτε σχεδόν καμία απεργία νόμιμη παρά και τη συνταγματική της θεμελίωση.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα