Να σταματήσει η υφαρπαγή των χρημάτων του ΛΑΕΚ

Η ΓΣΕΕ επανέρχεται για πολλοστή φορά προς την κυβέρνηση και την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας απαιτώντας :

Την ανάκληση της παράνομης και απαράδεκτης απόφασης υφαρπαγής του αποθεματικού του ΛΑΕΚ.

Για το σκοπό αυτό απεστάλη σχετική επιστολή προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας την οποία και σας κοινοποιούμε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Προς
Την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Κυρία Φάνη Πάλλη Πετραλιά

Κοινοποίηση
• ΣΕΒ, Πρόεδρο κ. Δ. Δασκαλόπουλο
• ΓΣΕΒΕΕ, Πρόεδρο κ. Δ. Ασημακόπουλο
• ΕΣΕΕ, Πρόεδρο κ. Δ. Αρμενάκη

• Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. κ. Γ. Βερναδάκη

Κυρία Υπουργέ,

Μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες έμπρακτης κοινωνικής ευθύνης εργοδοτών και εργαζομένων της χώρας μας, με ευρωπαϊκή και διεθνή απήχηση, είναι η δημιουργία και η εξέλιξη του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των εργαζομένων (ΛΑΕΚ) με Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Εργαζόμενοι και εργοδότες στο πλαίσιο της συλλογικής αυτονομίας και άσκησης του δικαιώματος των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων θεσμοθέτησαν ειδική εισφορά εργοδοτών και εργαζομένων για τη χρηματοδότηση δράσεων, των οποίων το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση έχουν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων με την εννεαμελή Επιτροπή Διαχείρισης, που διοικεί τον ΛΑΕΚ.
Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ λόγω έλλειψης σχετικής υποδομής, συμφωνήθηκε να επικουρείται σε λειτουργικό διαχειριστικό επίπεδο από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. έναντι αμοιβής, που ανέρχεται στο 10% των συνολικών εσόδων του ΛΑΕΚ.
Στην πολύχρονη δραστηριότητά του ο ΛΑΕΚ έχει επιτελέσει πολύ σοβαρό έργο τόσο στην προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων όσο και στην προώθηση πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας, υποστήριξης και απασχόλησης των ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων, εκπληρώνοντας με υπευθυνότητα και επάρκεια τους στόχους, χάριν των οποίων συνεστήθη ο Λογαριασμός ήδη από το 1996.
Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 2002-2003 τα συμβαλλόμενα μέρη κατάρτισαν από κοινού σχέδιο νόμου για τη μετατροπή του ΛΑΕΚ σε ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο του κοινού στόχου τους να επιδιώκεται η ενσωμάτωση των μεταξύ τους συμφωνιών στην εσωτερική νομοθεσία, πρακτική που προωθείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με τη συμφωνία αυτή, που έκτοτε επαναβεβαιώνεται σε όλες τις επόμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εργαζόμενοι και εργοδότες αποβλέπουν ν’ αποκτήσει ο ΛΑΕΚ αυτονομία από τον Ο.Α.Ε.Δ., ευελιξία και αποτελεσματικότητα για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και κυρίως για την αποτροπή εκμετάλλευσης των πόρων του για την εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων και ρουσφετολογικών πρακτικών, στις οποίες γενικά ρέπει η κρατική εξουσία, ατυχώς για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου.
Η κυβέρνηση κάθε σύγχρονου και υγιούς κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρούσε επιβεβλημένη την υλοποίηση ομόφωνης απόφασης των κοινωνικών εταίρων για θέμα που τους αφορά άμεσα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές και πρακτικές.
Στην Ελλάδα η Κυβέρνηση όχι μόνο τηρεί ένοχη σιωπή και δεν νομοθετεί την κοινωνική συμφωνία για αυτονόμηση του ΛΑΕΚ αλλά ασκεί δικές της πολιτικές στέλνοντας το λογαριασμό στον ΛΑΕΚ.
Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. πολιτεύεται ως εάν ο ΛΑΕΚ και η Διαχειριστική του Επιτροπή να είναι τυπικός διεκπεραιωτής ειλημμένων πολιτικών αποφάσεων, αντί του νόμιμου ρόλου του να υλοποιεί τις αποφάσεις των κοινωνικών εταίρων για τις δράσεις του ΛΑΕΚ. Συστηματικά ο ΛΑΕΚ επιφορτίζεται με ετεροπροσδιορισμένες αποφάσεις για δράσεις, που ταμειακά του στερούν τη δυνατότητα σχεδιασμού και χρηματοδότησης των δικών του δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τους σκοπούς, για τους οποίους οι κοινωνικοί εταίροι τον θεσμοθέτησαν και τον χρηματοδοτούν με τις πρόσθετες (με δική τους πρωτοβουλία) εισφορές τους.

Κυρία Υπουργέ,

Η κατάσταση έφθασε στο μη παρέκει και καταρρίφθηκαν τα τελευταία προσχήματα για τον σεβασμό του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο ΛΑΕΚ, με την πρόσφατη απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ., που ελήφθη με οριακή πλειοψηφία, να μην τηρείται πλέον ξεχωριστός λογαριασμός των διαθεσίμων κεφαλαίων του ΛΑΕΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος αλλά ο Ο.Α.Ε.Δ. να καταθέτει τα διαθέσιμα υπό ένα μόνο αριθμό λογαριασμού. Υποκρυπτόμενη, αν και προφανής συνέπεια αυτής της απόφασης είναι να μην υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση αυτών των πόρων του ΛΑΕΚ, να περιορισθεί δραστικά ο έλεγχος και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων μέσω της Διαχειριστικής Επιτροπής στο σχεδιασμό και υλοποίηση των σκοπών του και σε δεύτερη φάση να μην έχει καν λόγο ύπαρξης και ν’ απορροφηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη διάθεση των πόρων του χωρίς την ενοχλητική παρουσία των κοινωνικών εταίρων.
Για την αιτιολόγηση αυτής της απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. έγινε επίκληση νομικίστικης, ανερμάτιστης επιχειρηματολογίας, που εμφανώς υποτιμά την κοινή λογική, με την ανάσυρση από το χρονοντούλαπο ενός νομοθετικού διατάγματος του 1958, διάταξη του οποίου με εξεζητημένη στενή γραμματική ερμηνεία δήθεν παραβιάζεται, παραβίαση που ανεκαλύφθη δέκα χρόνια μετά το άνοιγμα και την χωρίς προβλήματα λειτουργία του λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος των διαθέσιμων που ανήκουν στον ΛΑΕΚ.
Η κοροϊδία έχει και κάποια όρια, διότι με μία τροπολογία νόμου δέκα λέξεων, αν υποτεθεί ότι διαπιστώθηκε παρανομία, θα μπορούσε να θεραπευθεί.
Αντιθέτως με την απόφαση αυτή του Ο.Α.Ε.Δ. παραβιάζεται ευθέως η συλλογική αυτονομία, που είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, δεδομένου ότι ο ΛΑΕΚ, του οποίου ευθέως με την απόφαση απειλείται η αυτονομία και λειτουργία του, όπως προελέχθη ιδρύθηκε με την καθιέρωση ειδικής εισφοράς των κοινωνικών εταίρων μέσα από Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι οποίες προβλέπουν και τον τρόπο λειτουργίας του, με την διοικητική απλή υποστήριξη του Ο.Α.Ε.Δ. και όχι την απορρόφησή του από τον Οργανισμό, ασχέτως αν σε κάποιο βαθμό έχουν κοινούς σκοπούς. 

Για τους λόγους αυτούς

Η Γ.Σ.Ε.Ε. ζητεί:

• Την άμεση ανάκληση της απόφασης του Ο.Α.Ε.Δ. σχετικά με τη μη τήρηση χωριστού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας που αφορά τα αδιάθετα κεφάλαια του ΛΑΕΚ.
• Την προώθηση στη Βουλή προς ψήφιση του κοινού σχεδίου νόμου των κοινωνικών εταίρων για τη μετατροπή του ΛΑΕΚ σε ΝΠΙΔ, όπως συμφωνήθηκε με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 και έκτοτε επαναβεβαιώθηκε στις μεταγενέστερες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., προκειμένου ο ΛΑΕΚ ν’ αυτονομηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ.
• Να γίνει στην πράξη σεβαστός ο θεσμοθετημένος αποφασιστικός ρόλος της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ για την κατάρτιση προγραμμάτων από τους πόρους του, σύμφωνα με τους σκοπούς του.
Να μην επιφορτίζεται ο ΛΑΕΚ με τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων, με τα οποία η κυβέρνηση εφαρμόζει την εκάστοτε κοινωνική πολιτική της, με αποτέλεσμα να του στερούν ταμειακά τη δυνατότητα σχεδιασμού των δικών του δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα