Μνημόνιο Συνεργασίας ΓΣΕΕ και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΓΣΕΕ διευρύνει το πλαίσιο λειτουργιών και συνεργασιών με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τους επιστημονικούς φορείς με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων και ανέργων.

Για το σκοπό αυτό αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6/2009 και ώρα 14:00 (αίθουσα Ε. Επιτροπής ΓΣΕΕ), θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας της ΓΣΕΕ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η συνεργασία αυτή αφορά την συνδιοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (εργαζομένων και ανέργων) στα θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας και Τεχνολογίας προκειμένου να ενισχυθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες και οι γνώσεις των εργαζομένων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα