Μεγάλος αριθμός εργαζομένων εκτός του επιδόματος Θέρμανσης

H πρόσφατη ρύθμιση για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης δεν συμπεριλαμβάνει μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας με ιδιαίτερα οξυμμένα οικονομικά προβλήματα.

Για αυτό το λόγο η ΓΣΕΕ επανήλθε στο θέμα και απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία ζητούμε την ικανοποίηση του εύλογου και δίκαιου αιτήματος χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης σε όλες τις προτεινόμενες κατηγορίες συναδέλφων μας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς
 Τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών
κ. Γ. Παπαθανασίου
 Την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
κα Φ. Πετραλιά

Θέμα: Εφαρμογή κοινωνικών ρυθμίσεων
στις ασθενείς οικονομικά ομάδες.

Κυρία Υπουργέ
Κύριε Υπουργέ,
Η πρόσφατη ρύθμιση του άρθρου 90 του Ν. 3746/2009 για το Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής θεσπίστηκε σε μία οικονομική και κοινωνική συγκυρία, που αναδεικνύει καθημερινά με τον πιο εμφανή τρόπο το κοινωνικό αίτημα άμεσης στήριξης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων όλων των κατηγοριών τόσο με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, όσο και με την καταβολή επαρκούς ποσού επιδόματος θέρμανσης.
Δεδομένης της κοινωνικής σπουδαιότητας και αναγκαιότητας της άμεσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης και ενόψει έκδοσης της ΚΥΑ στην οποία παραπέμπει η παρ. 4 του άρθρου αυτού, λαμβάνοντας δε υπ’όψιν και τη σχετική ρύθμιση του άρθρου 21 του Ν. 2873/2000, κρίνεται εύλογη, δίκαιη και ανταποκρινόμενη στο σκοπό των ρυθμίσεων αυτών η επέκταση της εφαρμογής της σχετικής διάταξης και στις λοιπές ασθενείς οικονομικά ομάδες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους που αναφέρει η ως άνω διάταξη.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την εύλογη ανάγκη κάλυψης από την ως άνω ρύθμιση κατ’ελάχιστο:
α) των αμειβόμενων βάσει της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.),
β) των ανέργων ανεξαρτήτως φορέα καταγραφής τους (πχ των ανέργων ναυτικών, άνεργων εργατών γης που δεν καταγράφονται στον ΟΑΕΔ λόγω της ασφάλισής τους στον ΟΓΑ),
γ) των ευρισκόμενων σε κατάσταση ανεργίας εξαιτίας νόμιμης επίσχεσης εργασίας,
δ) των εγγεγραμένων ανέργων που μετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης, χωρίς να χάνουν όμως την ιδιότητα του ανέργου (πχ των άνεργων μετεκπαιδευομένων ξενοδοχοϋπαλλήλων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων).
Η κάλυψη των ως άνω κατηγοριών αποτελεί ελάχιστο μέτρο κοινωνικής μέριμνας υπέρ των ασθενών οικονομικά ομάδων, μέριμνα η οποία θα έπρεπε κατ’αρχάς να καλύπτει όλους τους ευρισκόμενους κάτω του αφορολογήτου ορίου, θέση η οποία έχει τεθεί υπ΄όψιν σας στο πλαίσιο των θέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κρίσης.
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα