Αυθαίρετες και Προκλητικές Διαπιστώσεις

Τα αδιέξοδα της Νεοφιλελεύθερης Ευρωπαϊκής πολιτικής που οδηγούν την οικονομία σε ύφεση, τους εργαζόμενους στην ανεργία και τη φτώχεια, οδηγούν την Ε.Ε. σε απαράδεκτες και αυταρχικές παρεμβάσεις, κατά του δημοκρατικού ρόλου των Συνδικάτων και των διεκδικήσεών τους.

Οι «διαπιστώσεις» της έκθεσης της Ε.Ε., αποκαλύπτουν πλήρως το ρόλο και τα συμφέροντα που υπηρετεί, τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί και την αντίληψη που έχει για το ρόλο των συλλογικών και κοινωνικών φορέων στην Ευρώπη.

Τα συνδικάτα της χώρας μας θα συνεχίσουν αταλάντευτα τον αγώνα τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και την αυστηρή κριτική κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Μαζί με τα συνδικάτα όλης της Ευρώπης θα συνεχίσουμε τον αγώνα:

  • Για να επιβάλλουμε στις ευρωπαϊκές πολιτικές χαρακτήρα αναπτυξιακού και κοινωνικού προσανατολισμού
  • Για να ανατρέψουμε τις πολιτικές που επιχειρούν να μετατρέψουν το κράτος πρόνοιας, σε κράτος φιλανθρωπίας.
  • Για να επιβάλλουμε πολιτικές που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας, θα κατανέμουν δίκαια τον παραγόμενο πλούτο, θα προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη, θα αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανισότητες και θα αναβαθμίζουν παραγωγικά την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία.

Ας αφήσουν λοιπόν τις κρίσεις και αξιολογήσεις για τη δράση της ΓΣΕΕ (η οποία εκλέγεται και ελέγχεται από τους Έλληνες εργαζόμενους) και ας ασχοληθούν με την αναθεώρηση της αδιέξοδης και αντικοινωνικής ευρωπαϊκής πολιτικής, που προκαλεί τις αντιδράσεις και το ξεσηκωμό όλων των ευρωπαίων πολιτών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα