Επιστολή ΓΣΕΕ προς την Υπουργό Απασχόλησης για τα Β.Α.Ε.

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που απέστειλε η ΓΣΕΕ στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την προωθούμενη τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (Β.Α.Ε)
Είναι φανερό και από την επιστολή ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της ενιαίας λίστας των Β.Α.Ε (σύμφωνα με το «κατασκεύασμα» της επιτροπής Μπεχράκη) αλλά και υπονόμευσης της νέας επιτροπής (για τις εντάξεις των νέων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων) αυτή θα αποτελέσει αιτία πολέμου για τη ΓΣΕΕ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

 

Προς
Την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
κα Φ. Πάλλη – Πετραλιά

Κοινοποίηση:
Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών
κ. Γ. Παπαθανασίου


Θέμα: Αιφνιδιαστική προώθηση τροπολογίας για τα ΒΑΕ.

Κυρία Υπουργέ,
Περιήλθε σε γνώση μας πληροφορία ότι δια του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προωθείται αγνώστου σε εμάς περιεχομένου τροπολογία σε Σχέδιο Νόμου για το νομικό πλαίσιο των σκαφών αναψυχής, σχετική με το μείζον ζήτημα της διαδικασίας επανεξέτασης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ).
Μετά την αποχώρηση της Γ.Σ.Ε.Ε. από την «Επιτροπή Μπεχράκη», το πόρισμα της οποίας βάσιμα καταγγείλαμε ότι στηρίχθηκε σε αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά κριτήρια, πιστεύαμε ότι η Κυβέρνηση θα διαχειρισθεί το ζήτημα των ΒΑΕ με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα, που επιβάλλει η συνταγματική αρχή της προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας όλων των εργαζομένων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Σ.Ε.Ε. αποφάσισε τη συμμετοχή της στη νέα Επιτροπή για τα ΒΑΕ και μόνο για τη συζήτηση του θέματος της ένταξης νέων επαγγελμάτων στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών, και όπως σας επισημάναμε, αρνούμενοι πλήρως το «πολιτικό κατασκεύασμα» της «Επιτροπής Μπεχράκη».
Το Κοινωνικό Κράτος Δικαίου και το Κράτος Πρόνοιας, που η κοινωνικο-ασφαλιστική και η δημοσιονομική πολιτική οφείλουν να υπηρετούν, δεν συνάδουν με τέτοιου είδους αιφνιδιασμούς, που συνιστούν ανοικτή πρόκληση στους εργαζόμενους, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας.
Εάν η Επιτροπή εντάξεων στα ΒΑΕ ακολουθήσει την επιστημονική μέθοδο που αρμόζει στο ζήτημα, θεωρούμε αυτονόητο ότι η ίδια επιστημονική μέθοδος θα πρέπει ν’ακολουθηθεί για την πλήρη ανασκευή του πορίσματος για την εξαίρεση από τη λίστα των ΒΑΕ.
Προκειμένου έμπρακτα να υπάρξει σεβασμός στις διαδικασίες και τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου, τον οποίο η Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρεί ως προϋπόθεση για την περαιτέρω συμμετοχή της, ζητούμε την άμεση απόσυρση της σχετικής τροπολογίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επιστημονικές μελέτες και τεκμηριώσεις, την αναγκαιότητα των οποίων και σεις με δηλώσεις σας έχετε αποδεχτεί.

 

 

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα