Επιστολή Διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕ στην Υπουργό Απασχόλησης

Η ΓΣΕΕ απέστειλε σήμερα 16/2/09 επιστολή διαμαρτυρίας προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα. Φάνη Πάλη Πετραλιά για την αυθαίρετη και έξω από κάθε νόμιμη και δεοντολογική διαδικασία επιλογή της Μονάδας Διοίκησης τους έργου του ΕΣΣΕΕΚΑ (Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ
την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
κα Φ. Πάλλη – Πετραλιά

Kυρία Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ) και η ποιοτική του λειτουργία, αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας και τον συντονισμό των συστημάτων κατάρτισης και απασχόλησης. Μέχρι τώρα έχει πλαισιωθεί και υποστηριχθεί σθεναρά από τους κοινωνικούς ανταγωνιστές με την συμβολή τους στην υλοποίηση σημαντικού έργου (χωρίς υποστήριξη στελεχιακού δυναμικού) κάτι που έχει, όπως προφανώς γνωρίζεται, εκτιμηθεί θετικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δυστυχώς η Πολιτεία δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα την έμπρακτη θέλησή της για τη λειτουργία του θεσμού και την ανάπτυξη ειλικρινούς και γόνιμου διαλόγου για τα ζητήματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας. Οι συνεχείς αλλαγές μελών της Επιτελικής Επιτροπής με χρονίζουσες τις εκκρεμότητες αντικαταστάσεων των κυβερνητικών εκπροσώπων και συστηματικές αναβολές στις συνεδριάσεις της οδηγούν στην ακύρωση του κρίσιμου ρόλου της.
Το Εθνικό Συμβούλιο ουδέποτε συνεδρίασε, από την σύσταση του θεσμού έως σήμερα, παρ’ό,τι αρκετά κα σημαντικά θέματα ήταν (και είναι) ώριμα προς απόφαση κατόπιν συστηματικής επεξεργασίας στο επίπεδο της Επιτελικής Επιτροπής, στην οποία σημειωτέον είχε επιτευχθεί και η απαιτούμενη συναίνεση.
Παρ’ό,τι το ΕΣΣΕΕΚΑ και η Επιτελική Επιτροπή αποτελούν καινοτόμο δείγμα τριμερούς θεσμού στη χώρα μας, μονομερείς ρυθμίσεις, ενίοτε με άκαμπτο χαρακτήρα, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη και λειτουργία του θεσμού στη βάση της ισότιμης τριμερούς συμμετοχής.
Κυρία Υπουργέ,
Με έκπληξή μας πληροφορηθήκαμε ότι το Δ.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ αποφάσισε μονομερώς και χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερωθεί η Επιτελική Επιτροπή του ΕΣΣΕΕΚΑ να επιλέξει τα άτομα και ν’αναρτήσει τη λίστα στο διαδίκτυο που θα στελεχώσουν τη Μονάδα Διοίκησης Έργου του ΕΣΣΕΕΚΑ, παρά την (καταγεγραμμένη στα πρακτικά) ομόφωνη απόφασή της επιτελικής επιτροπής, τόσο με την προηγούμενη σύνθεσή της, όσο και με την σημερινή, να κατατεθεί η λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων και η βαθμολόγησή τους κατά κατηγορία (short list), ώστε να εκφέρει γνώμη η Επιτελική Επιτροπή, της οποίας σε τελευταία ανάλυση, τα στελέχη αυτά θα αποτελούν τους πλέον στενούς συνεργάτες της.
Κυρία υπουργέ ζητάμε:
Α) την άμεση αναστολή εφαρμογής αυτής της απόφασης,
Β) την άμεση αντικατάσταση των στελεχών της Επιτελικής Επιτροπής που εκπροσωπούν κυβερνητικούς φορείς και έχουν παραιτηθεί
Γ) την άμεση σύγκλιση της Επιτελικής Επιτροπής του ΕΣΣΕΕΚΑ και την κατάθεση της Λίστας των υποψηφίων για τη μονάδα διοίκησης έργου με τη βαθμολόγησή τους κατά κατηγορία.
Δ) Τον προγραμματισμό σύγκλισης του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΣΣΕΕΚΑ, το συντομότερο δυνατόν, με βασικότερο θέμα το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του.

Αντιλαμβάνεστε ότι εμμονή στην αυθαίρετη απόφαση οδηγεί τα πράγματα σε αδιέξοδο ιδίως όταν (και πλείστα στοιχεία συνηγορούν) καταδειχθεί ότι η επιλογή αυτή έγινε με κριτήρια που δεν υπακούουν στην απαιτούμενη διαφάνεια και αξιοκρατία.

 

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα