Έναρξη Συλλογικών Διαπραγματεύσεων για τη ΕΓΣΣΕ ζητά με πρόσκληση η ΓΣΕΕ

Πρόσκληση στους εργοδοτικούς φορείς απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΕ για την άμεση έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η ΓΣΕΕ με την πρόσκληση θέτει εκ νέου μεταξύ άλλων:

 • Την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751,39 € και του κατώτατου ημερομίσθιου στα 33,57€ για όλους τους εργαζόμενους χωρίς εξαιρέσεις, με προσαύξηση τριετιών
 • Την καθολικότητα ισχύος του συνόλου των όρων, οικονομικών και θεσμικών, της ΕΓΣΣΕ
 • Την άμεση ισχύ από 1/1/2015 της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ ως είχε
 • Την επαναφορά του εύρους της μετενέργειας όλων των όρων των ΣΣΕ
 • Την ενσωμάτωση της πρόσφατης Συμφωνίας της Γενεύης για καμία αλλαγή στο υφιστάμενο πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις ,την ανταπεργία και το συνδικαλιστικό νόμο.

Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι είχαν προβλέψει τις δραματικές συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία από τη μείωση των κατώτατων μισθών και του επιπέδου προστασίας των συλλογικών συμβάσεων. Το γεγονός αυτό είχε επισημανθεί στον τότε Πρωθυπουργό το Φεβρουάριο του 2012 με κοινή επιστολή τους, το περιεχόμενο της οποίας η Συνομοσπονδία θέτει ως αφετηρία των διαπραγματεύσεων.

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική πρόσκληση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), σύμφωνα με το ν. 1876/1990, όπως ισχύει.

Από

Τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων 69.

Προς

 1. Το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), οδός Ξενοφώντος 5, Αθήνα.
 2. Τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), οδός Αριστοτέλους 46, Αθήνα.
 3. Την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), οδός Μητροπόλεως 42, Αθήνα.
 4. Το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), οδός Αμαλίας 34, Αθήνα

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργείο Οικονομικών
 2. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
 3. Κεντρική Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε., Γραφείο Ειδ.Γραμματέα, Σταδίου 29.
 4. Νόμιμο εκπρόσωπο Ο.Α.Ε.Δ., Εθνικής Αντιστάσεως 8, Aλιμος

Στο πλαίσιο της από 9-10-2014 απόφασης της Ολομέλειας της Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε., η Εκτελεστική της Επιτροπή, στη συνεδρίαση της 15ης-12-2014, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 4 του Ν.1876/90 και να σας καλέσει σε διαπραγματεύσεις, με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οι όροι της οποίας θα αποτελούν συνέχεια των ρυθμίσεων των προηγούμενων ΕΓΣΣΕ.

Οι ανώτατες οργανώσεις που συμβάλλονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), χάρη στην υπευθυνότητα, την ευρύτατη αντιπροσωπευτικότητα και το κύρος τους, καθιέρωσαν τις τελευταίες δεκαετίες, με αργά αλλά σταθερά βήματα, το θεσμό της ΕΓΣΣΕ ως ένα από τους βασικούς συντελεστές της οικονομικής προόδου της χώρας και της εξέλιξης του εργατικού δικαίου, με τον καθορισμό των ελάχιστων μισθολογικών και θεσμικών όρων εργασίας. Τούτο επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της ρυθμιστικής εξουσίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), που κατοχυρώνει το Σύνταγμα (Σ. 22 παρ.2, συλλογική αυτονομία), αλλά και το Ενωσιακό και το Διεθνές Δίκαιο.

Ήδη κατ’ επιταγήν της τρόικας και όσων κρύβονται πίσω της, μετά από αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στην ΕΓΣΣΕ 2010-2012, νομοθετήθηκε μειωμένος κατώτατος μισθός και περιορισμένες προσαυξήσεις, με την επίκληση λόγων γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος για την προστασία της εθνικής οικονομίας. Με επίδειξη πρωτοφανούς κρατισμού και αυταρχισμού θεωρήθηκε προφανώς ότι, σε αντίθεση με τους κατέχοντες την εκτελεστική εξουσία και τους τεχνοκράτες της τρόικας, οι οργανώσεις που καταρτίζουμε την ΕΓΣΣΕ δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον και να προστατεύσουμε την εθνική οικονομία. Για το λόγο αυτό αφαίρεσαν από την αρμοδιότητα της ΕΓΣΣΕ τον καθορισμό των κατωτάτων ορίων των μισθολογικών όρων όλων των εργαζομένων της χώρας και περιόρισαν την εφαρμογή της μόνο σε όσους εργαζόμενους έχουν εργοδότες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στις (εργοδοτικές) οργανώσεις, που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

Είναι προφανής και προσβλητική η υποκείμενη απειλή για τη μαζική διαρροή μελών, αν συμφωνηθούν μισθολογικοί όροι πάνω από τους νομοθετικώς καθορισθέντες, όπως επίσης είναι προφανής η παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος της συλλογικής αυτονομίας.
Aλλωστε η ίδια μεθόδευση γίνεται με την αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και την αναστολή της επεκτασιμότητας των κλαδικών και ομοιεπαγγελματικών ΣΣΕ, που συμπληρώνεται με την περιορισμένη μετενέργεια των όρων των ΣΣΕ μετά τη λήξη τους, η οποία ευθέως ωθεί την εργοδοτική πλευρά να μη συνάπτει ΣΣΕ, μέτρα διαλυτικά του όλου συστήματος των ΣΣΕ στη χώρα.

Περαιτέρω, δεν περιορίζονται σε μέτρα κατ’εξαίρεση και προσωρινά, αλλά νομοθετούν νέα διαδικασία, από 1-1-2017, καθορισμού σε μόνιμη βάση των κατώτατων μισθολογικών όρων των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας από τον εκάστοτε Υπουργό και την Κυβέρνηση, μετά από μία καρικατούρα κοινωνικού διαλόγου με ποικιλόμορφους φορείς, υπερβαίνοντας τα ακραία λογικά όρια του κρατισμού.

Προφανώς η εκτελεστική εξουσία θεωρεί ως ενοχλητικούς ανταγωνιστές της τις ανώτατες συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρά το γεγονός ότι οι εκπρόσωποί τους είναι αυτοί που βιώνουν την πραγματική και όχι την εικονική οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, έχουν εκλεγεί δημοκρατικά, διαθέτουν επαρκείς υποστηρικτικές δομές και κατά τεκμήριο είναι σε θέση να γνωρίζουν άριστα το γενικότερο δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον της χώρας μας.

Στο Προοίμιο της ΕΓΣΣΕ 2012-2013 και της ΕΓΣΣΕ του 2014 επαναλαμβάνεται η δέσμευση των μερών ν’ αναληφθούν άμεσα κοινές πρωτοβουλίες προς την Κυβέρνηση για την αποκατάσταση της συλλογικής αυτονομίας, που έχει πληγεί στον πυρήνα της από τις μνημονιακές νομοθετικές ρυθμίσεις, με σύμπτωση των διαφορετικών προσεγγίσεων των μερών σε κάποια σημεία από τα προαναφερόμενα. Εντούτοις, δεν υλοποιήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις και οι κοινές θέσεις παραμένουν σε διακηρυκτικό πεδίο.

Περαιτέρω η τρόικα φαίνεται να εμμένει στις αντιμεταρρυθμιστικές απαιτήσεις της, κόντρα στην πρόσφατη συμφωνία κατά την τριμερή συνάντηση της 30-9-2014, που συντονίστηκε από τον Γεν. Διευθυντή του ILO στη Γενεύη για τις ομαδικές απολύσεις, τη συνδικαλιστική δράση κλπ.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2015 είναι:

 1. Συγκεκριμένη Πρόταση Νόμου στο κείμενο της νέας ΕΓΣΣΕ α) για την επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της ΕΓΣΣΕ όχι μόνο για τους θεσμικούς αλλά και για τους μισθολογικούς της όρους, ως κατωτάτων ορίων αμοιβών των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου της χώρας, β) άμεση ισχύ από 1-1-2015 της επεκτασιμότητας των κλαδικών σ.σ.ε. κλπ, υπό τους όρους που ίσχυε πριν τη νομοθετική αναστολή της, για λόγους ίσης μεταχείρισης και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, γ) επαναφορά του προϊσχύσαντος εύρους της μετενέργειας στις ατομικές συμβάσεις όλων των όρων των σ.σ.ε. μετά τη λήξη τους (όχι μόνο του βασικού μισθού και των 4 επιδομάτων). Για τα ως άνω ζητήματα είναι διακηρυγμένη η συμφωνία των μερών, επομένως είναι ευχερής η υλοποίηση του κοινού διαβήματος προς την Κυβέρνηση με τη μορφή Σχεδίου- Πρότασης Νόμου ενταγμένου στο κείμενο της νέας ΕΓΣΣΕ. Παραμένουν προς διαπραγμάτευση, για να συμπεριληφθούν σ’ αυτό, τουλάχιστον η αποκατάσταση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, η κατάργηση του μορφώματος των ενώσεων προσώπων για την υπογραφή επιχειρησιακών ΣΣΕ και το ζήτημα των διαδικαστικών και ουσιαστικών εμποδίων στο θεσμό της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ, που έθεσε ο πρόσφατος ν.4303/2014.
 2. Να συμπεριληφθούν ως θεσμικές ρήτρες στην ΕΓΣΣΕ του 2015 όσα συμφωνήθηκαν κατά την τριμερή συνάντηση της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 στα Γραφεία του ILO στη Γενεύη. Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στα «Συμπεράσματα» της συνάντησης
  1. ότι το υφιστάμενο στην Ελλάδα νομικό πλαίσιο και οι διαδικασίες όσον αφορά στις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα, ευθυγραμμίζεται με τα κοινοτικά και διεθνή εργασιακά πρότυπα και προς το παρόν το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας έχει την εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων, για να δοκιμαστεί ο αναβαθμισμένος, πρόσφατα, ρόλος του σ’ αυτό το θέμα,
  2. για την ανταπεργία, ότι δεν υφίσταται λόγος τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας,
  3. για τη συνδικαλιστική δράση ότι η εθνική νομοθεσία που διέπει τη δράση των συνδικάτων ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες και τις πρακτικές της ΕΕ και πρέπει να τηρείται.

Η ΓΣΕΕ επιφυλάσσεται, να θέσει και άλλα ζητήματα, θεσμικού χαρακτήρα κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη νέα ΕΓΣΣΕ, έχοντας την πεποίθηση ότι οι ανώτατες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων έχουν ιστορικό χρέος να παρεμβαίνουν στις εξελίξεις και μάλιστα σε εποχές κρίσιμες για το μέλλον της χώρας.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2015

Οι εμμονικές συνταγές των τεχνοκρατών της τρόικας είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί από το 2010 η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθών πάνω από 50%, λόγω της μεσοσταθμικής μείωσής τους κατά 23%, της αύξησης των τιμών, της υπερφορολόγησης και της περικοπής των κοινωνικών παροχών. Η μαζική φτωχοποίηση έχει οδηγήσει στο κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά ανεργίας. Το κλίμα εργασιακής και κοινωνικής ανασφάλειας έχει διαλυτικές συνέπειες για την Οικονομία της χώρας, τους θεσμούς, την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή.

Ήδη από την 3η Φεβρουαρίου του 2012 οι κοινωνικοί εταίροι που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ, διαβλέποντας τις δραματικές συνέπειες των μνημονιακών μέτρων για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, απέστειλαν από κοινού επιστολή στον τότε Πρωθυπουργό, με την οποία ζητούσαν να μη μειωθούν οι κατώτατες αμοιβές και το επίπεδο προστασίας του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων.

Η συμφωνία αυτή και οι θέσεις, που αναπτύσσονταν, δικαιώθηκαν από τις εξελίξεις. Γι’ αυτό την προτείνουμε ως αφετηρία των διαπραγματεύσεων για τους όρους της νέας ΕΓΣΣΕ του 2015.

Προτεινόμενες διατάξεις:

Α. Κατώτατα όρια ημερομισθίων εργατοτεχνιτών

Ημερομίσθιο από 1-1-2015

[row]
[col col=4]Εργατοτεχνίτες / τριες[/col]
[col col=4]Άγαμοι[/col]
[col col=4]Έγγαμοι[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Χωρίς προϋπηρεσία[/col]
[col col=4]33,57€[/col]
[col col=4]36,92€[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Με 1 τριετία[/col]
[col col=4]34,80€[/col]
[col col=4]38,16€[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Με 2 τριετίες[/col]
[col col=4]36,46€[/col]
[col col=4]39,83€[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Με 3 τριετίες[/col]
[col col=4]38,11€[/col]
[col col=4]41,47€[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Με 4 τριετίες[/col]
[col col=4]39,78€[/col]
[col col=4]43,14€[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Με 5 τριετίες[/col]
[col col=4]41,43€[/col]
[col col=4]44,80€[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Με 6 τριετίες[/col]
[col col=4]43,11€[/col]
[col col=4]46,47€[/col]
[/row]

Κατώτατα όρια μισθών υπαλλήλων

Μισθός από 1-1-2015

 

[row]
[col col=4]Υπάλληλοι[/col]
[col col=4]Άγαμοι[/col]
[col col=4]Έγγαμοι[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Χωρίς προϋπηρεσία[/col]
[col col=4]751,39€[/col]
[col col=4]826,54€[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Με 1 τριετία[/col]
[col col=4]813,99€[/col]
[col col=4]889,13€[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Με 2 τριετίες[/col]
[col col=4]887,99€[/col]
[col col=4]963,13€[/col]
[/row]

[row]
[col col=4]Με 3 τριετίες[/col]
[col col=4]961,99€[/col]
[col col=4]1037,13€[/col]
[/row]

 

Β. Τα ανωτέρω συνολικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων εφαρμόζονται αντιστοίχως και για τους μαθητευόμενους εργατοτεχνίτες/τριες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, αναλόγως με το ωράριο απασχόλησής τους.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι μισθολογικοί και μη μισθολογικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά την διαδοχή τους και δεν τροποποιούνται με την παρούσα, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.

Ειδικώς καταγράφεται η συμφωνία για διατήρηση του 13ου και 14ου μισθού, της προσαύξησης 10% λόγω γάμου, καθώς και των τριετιών για προϋπηρεσία εργατοτεχνιτών (6 x5%) και υπαλλήλων (3×10%) χωρίς άλλους περιορισμούς.

Γ. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

Για την αναλυτική τεκμηρίωση των αιτημάτων μας σας εγχειρίζουμε την ετήσια Έκθεση του 2014 για την Ελληνική Οικονομία και Απασχόληση, την οποία εκπόνησε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Με την επιφύλαξη ότι τα προαναφερόμενα αιτήματα, όπως και όσα άλλα διεκδικούν οι εργαζόμενοι, θα τα αναπτύξουμε και προφορικά, σας καλούμε, μέσα στις προθεσμίες που θέτει ο Ν. 1876/90, να ορίσετε τους εκπροσώπους σας για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η πρώτη συνάντηση προτείνουμε να πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Γ.Σ.Ε.Ε., οδός Πατησίων 69, Αθήνα και οι επόμενες, εφόσον βεβαίως χρειασθούν, μπορούν να πραγματοποιηθούν εκ περιτροπής στα Γραφεία των Οργανώσεών σας διαδοχικώς, όπως έγινε και στα προηγούμενα χρόνια.

Σας γνωρίζουμε ότι από την πλευρά μας εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε. θα είναι τα μέλη του Προεδρείου της Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, Γενικός Γραμματέας, ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αναπλ. Πρόεδρος, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Γραμματέας Οργανωτικού, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γραμματέας Οικονομικού, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΛΗΣ, Αναπλ. Γραμ. Οργανωτικού, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Αναπλ. Γραμ. Οικονομικού, ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Μέλος Διοίκησης, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΟΣ, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, συνεπικουρούμενοι και από νομικούς συμβούλους ή ειδικούς επιστήμονες- συνεργάτες, εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε όσους αυτή απευθύνεται, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 30/12/2014

Με εντολή της Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε.

[row]
[col col=6]Ο Πρόεδρος[/col]
[col col=6]Ο Γενικός Γραμματέας[/col]
[/row]
[row]
[col col=6]Γιάννης Παναγόπουλος[/col]
[col col=6]Νικόλαος Κιουτσούκης[/col]
[/row]

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα