Εφαρμογή της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) από 1ης Ιουλίου 2011 αυξάνονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη του έτους 2010.

Σύμφωνα με την EYROSTAT το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2010 είναι 1,6%.

Μετά τα ανωτέρω ο πίνακας μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 διαμορφώνεται ως εξής:

 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1.7.2011- Υπολογισμοί με αύξηση 1,6%

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 1.5.2009 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1.7.2011 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία 33,04 1,6 33,569 33,57
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία 34,25 1,6 34,798 34,80
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες 35,89 1,6 36,464 36,46
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες 37,51 1,6 38,110 38,11
Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες 39,15 1,6 39,776 39,78
Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες 40,78 1,6 41,432 41,43
Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες 42,43 1,6 43,109 43,11
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία 36,34 1,6 36,921 36,92
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία 37,56 1,6 38,161 38,16
Ημεριμίσθιο έγγαμος 2 τριετίες 39,2 1,6 39,827 39,83
Ημεριμίσθιο έγγαμος 3 τριετίες 40,82 1,6 41,473 41,47
Ημεριμίσθιο έγγαμος 4 τριετίες 42,46 1,6 43,139 43,14
Ημεριμίσθιο έγγαμος 5 τριετίες 44,09 1,6 44,795 44,80
Ημεριμίσθιο έγγαμος 6 τριετίες 45,74 1,6 46,472 46,47

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (μισθός) 1.5.2009 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1.7.2011 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
άγαμος χωρίς προϋπηρεσία 739,56 1,6 751,393 751,39
άγαμος 1 τριετία 801,17 1,6 813,989 813,99
άγαμος 2 τριετίες 874,01 1,6 887,994 887,99
άγαμος 3 τριετίες 946,84 1,6 961,989 961,99
 έγγαμος χωρίς προϋπηρεσίας 813,52 1,6 826,536 826,54
 έγγαμος 1 τριετία 875,13 1,6 889,132 889,13
έγγαμος 2 τριετίες 947,96 1,6 963,127 963,13
έγγαμος 3 τριετίες 1020,8 1,6 1037,133  1037,13

(2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό,
εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα