ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Οι δυνάμεις της εργασίας και της επιχειρηματικότητας απαιτούν εμφατικά την ενίσχυση του θεσμού των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
31/10/2016

Οι δυνάμεις της εργασίας και της επιχειρηματικότητας απαιτούν εμφατικά
την ενίσχυση του θεσμού των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

Πανελλήνια Συνδρομητική Έρευνα κοινής γνώμης της Metron Analysis για τη ΓΣΕΕ

Το 61% των Ελλήνων πολιτών κρίνουν αναγκαία την ενδυνάμωση των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων σε όλους τους κλάδους απασχόλησης και τη διάρθρωση της πραγματικής οικονομίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα Πανελλήνιας Συνδρομητικής Έρευνας που διενήργησε η Metron Analysis για λογαριασμό της ΓΣΕΕ στο πεδίο της αγοράς εργασίας.

Η Τηλεφωνική Έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σταθμισμένο δείγμα (φύλο, ηλικία, ψήφο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές) 1.205 ατόμων ηλικίας από 18 και άνω.

Η ενίσχυση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καταγράφεται ως ευρεία πλειοψηφική άποψη σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση των ερωτώμενων στο πολιτικό φάσμα ή το κομματικό πρόσημο της ψήφου τους στις τελευταίες Εθνικές Εκλογές (Σεπτέμβριος 2015). Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται σε κοινό τόπο, πεποίθηση και αίτημα ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κοινωνική διαστρωμάτωση, την επαγγελματική δραστηριότητα ή τη θέση στην απασχόληση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό θετικής γνώμης (65%) εντοπίζεται στις ηλικίες 18 έως 34 ετών, στην πληθυσμιακή ομάδα, δηλαδή, που κατά τεκμήριο βρίσκεται αντιμέτωπη με οξυμένα προβλήματα ανεργίας, υποαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης, αναγκαστικής φυγής στο εξωτερικό (braindrain), κοινωνικής και επαγγελματικής περιθωριοποίησης.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο πως, παρά τα μέτρα πολιτικής των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής και την επακόλουθη παρελκυστική ρητορική που συνδέουν την ένταξη των νέων στην απασχόληση με την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, η νεολαία μας αντιλαμβάνεται το εργασιακό της μέλλον, την επαγγελματική της εξέλιξη και ανέλιξη μόνο μέσα από ένα ισχυρό πλαίσιο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Οι νέοι μας οραματίζονται ευκαιρίες, και όχι ευκαιριακή απασχόληση σαν φτηνός και χωρίς δικαιώματα μηχανισμός υποκατάστασης των ήδη εργαζομένων.

Το 51% των ερωτώμενων δηλώνουν έλλειψη γνώσης ή αδυναμία επαρκούς αποτίμησης των επιπτώσεων της καταστρατήγησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στην εργασιακή και επαγγελματική ζωή. Η γνώση, όμως, είναι δύναμη και η συνειδητοποίηση συνιστά την «πρώτη ύλη» μιας τεκμηριωμένης διεκδίκησης. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους πολίτες να απευθύνουν είτε στα επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία του χώρου τους, στα Εργατικά Κέντρα των περιοχών και τις Ομοσπονδίες του κλάδου τους, είτε στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και το εξειδικευμένο Δίκτυο Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής προκειμένου να αποκτήσουν μια λεπτομερή εικόνα ή και να υποβάλλουν κάθε ερώτημα που σχετίζεται με την αγορά εργασίας ή την πρόσβαση σε αυτήν.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας δεν αποτελούν «συντεχνιακό προνόμιο» ή «φετίχ» μιας κάποιας μικρής ελίτ, αλλά καθολική αναπτυξιακή, παραγωγική και κοινωνική απαίτηση που αφορά το σύνολο των δημιουργικών δυνάμεων του Τόπου.

Η θεμελιακή αυτή –πάγια και διαχρονική– θέση της ΓΣΕΕ επιβεβαιώνεται από όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα μιας ακόμη έρευνας κερδίζοντας, μεταξύ άλλων, συνεχώς έδαφος στους ανέργους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και την επιχειρηματικότητα. Αυτό ας το αξιολογήσουν επιτέλους και οι εκπρόσωποι των Βιομηχάνων, οι οποίοι έχουν μετεξελιχθεί σε ζηλωτές μιας «εργασιακής ζούγκλας» που πλήττει αποδεδειγμένα και τα συμφέροντα αυτών που εκπροσωπούν.

 

                                                                                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

metronforum2-0_gsee_ine_oct16

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα