Ασφαλιστικά Εγκλήματα κατά των Εργαζομένων

Συνέντευξη τύπου πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 22/7/09, η ΓΣΕΕ, με θέμα:

«Β.Α.Ε – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΙΚΑ»

Το προεδρείο της ΓΣΕΕ ανέπτυξε αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους από την δραματική επιδείνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.
Οι οφειλές του κράτους και των εργοδοτών, η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροκλοπή, η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία (stage, μπλοκάκια, κ.λπ), οι επαναλαμβανόμενες χαριστικές ρυθμίσεις χρεών στο ΙΚΑ, δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και κατάρρευσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Ένα σχεδόν χρόνο μετά την εφαρμογή του Ν3655/08 αποδεικνύεται ότι η κοινωνική αποτελεσματικότητα και η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά απεναντίας επιδεινώθηκε δραματικά.
Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι η προσπάθεια ανατροπής της ενιαίας λίστας των ΒΑΕ με Υπουργική απόφαση και μάλιστα στο πλαίσιο των προτάσεων του πορίσματος Μπεχράκη, θα αποτελέσει αιτία πολέμου για τα Συνδικάτα.
Η κοινωνική ασφάλιση και οι συντάξεις στη χώρα μας έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης και υποστήριξης και αυτό τίθεται σε απόλυτη προτεραιότητα του αγώνα και της δράσης της ΓΣΕΕ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γ.Σ.Ε.Ε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 22.7.2003

ΘΕΜΑ: ΒΑΕ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΙΚΑ

1. Η ΓΣΕΕ θέτει θέμα ανατροπής του πορίσματος Μπεχράκη και επανάκρισης από τη νέα Επιτροπή των ΒΑΕ όλων των ειδικοτήτων και επαγγελμάτων στη βάση των δικών της προτάσεων.

Χθες 21.7.2003 συνεδρίασε για δεύτερη φορά η νέα Επιτροπή που συγκροτήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την εξέταση και κρίση των αιτημάτων που εκκρεμούν (μερικές από το 1983) για ένταξη στα ΒΑΕ.

Η ΓΣΕΕ αποφάσισε να συμμετάσχει στη νέα Επιτροπή για να στηρίξει τα αιτήματα των συνδικάτων που έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στην κατηγορία των ΒΑΕ.

Η νέα αυτή Επιτροπή άρχισε την εξέταση σχετικών αιτημάτων συγκεκριμένων συνδικάτων η ομάδων εργαζομένων με βάση νέα κριτήρια εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τα κριτήρια της προηγούμενης Επιτροπής Μπεχράκη.

Στα κριτήρια της νέας Επιτροπής περιλαμβάνεται και ο επαγγελματικός κίνδυνος αλλά και η ευρωπαϊκή λίστα των επαγγελματικών ασθενειών που συνδέει συγκεκριμένα επαγγέλματα με συγκεκριμένες νόσους. Τα νέα αυτά κριτήρια μπορεί να οδηγήσουν σε μετρήσιμα, κατά ειδικότητα η επάγγελμα, αποτελέσματα και συνεπώς, με τη χρήση τους, μπορεί να θεμελιωθούν επιστημονικά οι κρίσεις της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Μπεχράκη, αντιθέτως, είχε αγνοήσει τα κριτήρια του επαγγελματικού κινδύνου και των επαγγελματικών ασθενειών και είχε αναφέρει άλλα κριτήρια – κι αυτά, όμως, μόνο σε θεωρητική βάση, αφού δε συνέδεσε, τελικώς, οποιοδήποτε κριτήριο με οποιαδήποτε κρίση της.

Καθίσταται, συνεπώς, αντιληπτό, ότι, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά κριτήρια (έστω κι αν αυτά απλώς αναφέρθηκαν στο πόρισμα Μπεχράκη) για την απένταξη εργασιακών ειδικοτήτων και επαγγελμάτων από τη λίστα των ΒΑΕ και διαφορετικά κριτήρια για την ένταξη στην ίδια λίστα νέων ειδικοτήτων. Είναι σαφές, ότι, η νέα λίστα των ΒΑΕ θα πρέπει να προκύψει με ενιαία κριτήρια για κάθε περίπτωση κρινόμενης ειδικότητας η επαγγέλματος.

2. Η ΓΣΕΕ αξιώνει τη μονιμοποίηση της Επιτροπής κρίσεων ΒΑΕ ώστε σε κάθε νέα περίπτωση αιτήματος υπαγωγής να υπάρχει η δυνατότητας άμεσης ανταπόκρισης. Υπενθυμίζεται, ότι, παλιότερα λειτουργούσε, σε διαρκή βάση, το Συμβούλιο κρίσεως ΒΑΕ (το γνωστό ΣΚΒΑΕ) που καταργήθηκε με το Ν. 2084/1992.

3. Η ΓΣΕΕ δεν αποδέχεται τη διαδικασία έκδοσης απλής Υπουργικής Απόφαση για τη νέα λίστα των ΒΑΕ.
Με δεδομένη την ύπαρξη του πορίσματος της Επιτροπής Μπεχράκη, η παροχή ειδικής νομοθετιής εξουσιοδότησης στην Υπουργό Απασχόλησης να ανακαθορίσει, με απλή Απόφασή της, τη λίστα, είναι εμφανές, ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις αυθαίρετων κρίσεων που θα στηρίζονται σε πολιτικά κριτήρια περιορισμού των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών, σε βάρος, βέβαια, της υγείας και ενδεχομένως και της ζωής των ασφαλισμένων.
Επισημαίνεται, ότι, ο θεσμός των ΒΑΕ ισχύει από το 1964 και ότι, ουδέποτε, μέχρι σήμερα, επιχειρήθηκε ο καθορισμός της σχετικής λίστας με απλή Υπουργική Απόφαση. Προστίθεται, ότι, η έκδοση απλής υπουργικής Απόφασης δεν είχε επιτραπεί ούτε στις περιόδους που λειτουργούσε σε μόνιμη βάση το ειδικό συναφές όργανο (Συμβούλιο Κρίσεως ΒΑΕ) που παρείχε στη λίστα ειδικοτήτων και επαγγελμάτων. Ακόμη και στις περιόδους αυτές ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την ένταξη και τον ανακαθορισμό της λίστας των ΒΑΕ.

Είναι συνεπώς, απαράδεκτη η για πρώτη φορά, παροχή εξουσιοδότησης, στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, να αποφασίσει μόνη της τη νέα λίστα όταν, μάλιστα, το πόρισμα (της Επιτροπής Μπεχράκη) στον οποίο θα στηρίξει την Απόφασή της, δεν παρέχει οποιαδήποτε επιστημονική αξιοπιστία και όταν οι προτάσεις του πορίσματος αυτού δεν στηρίζονται σε οποιαδήποτε συναφή τεκμηρίωση.

Εξάλλου, ο θεσμός των ΒΑΕ έχει την έννοια της προστασίας της υγείας (και σε αρκετές περιπτώσεις της ζωής) των ασφαλισμένων, λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες παρέχεται η εργασία τους και των διαπιστωμένων κινδύνων που παρουσιάζει η εξακολούθηση της απασχόλησής τους πέραν ορισμένης ηλικίας.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, είναι σαφές, ότι, η έκδοση εσπευσμένης Υπουργικής Απόφασης ανακαθορισμού της λίστας των ΒΑΕ ξεφεύγει από τα όρια λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας και απλώς εντάσσεται στον κύκλο των κινήσεων εντυπωσιασμού που υπηρετούν εμφανείς πολιτικο-εκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης.

Ήδη, κατά την ακρόασή μου στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής ζήτησα την αποφυγή κατάθεσης σχετικής τροπολογίας.

4. Αναλυτικότερα, η ΓΣΕΕ απορρίπτει κάθε περίπτωση χρήσης του πορίσματος της Επιτροπής Μπεχράκη ως βάσης αναθεώρησης της λίστας των ΒΑΕ για τους εξής λόγους:

Γενικοί χαρακτηρισμοί πορίσματος Επιτροπής Μπεχράκη:

Το αποκαλούμενο, από την Επιτροπή, «πόρισμα» συνιστά, στην πραγματικότητα ένα κείμενο:

• Επιστημονικώς ατεκμηρίωτο και συνεπώς ανάπηρο,
• Κοινωνικο-ασφαλιστικώς ελλιπές και αντιφατικό και
• Πολιτικώς, παραπλανητικό
• Νομικώς, αστήρικτο και εκτός κείμενης νομοθεσίας την οποία και περιγράφει.

Είναι επιστημονικώς ατεκμηρίωτο και συνεπώς, ανάπηρο επειδή στερείται οποιασδήποτε ιατρικής η επιδημιολογικής τεκμηρίωσης.

Είναι κοινωνικο-ασφαλιστικώς ελλιπές επειδή παραλείπει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε πρόταση για τον προσδιορισμό του είδους της ασφαλιστικής μεταχείρισης (ασφαλιστικών συνεπειών) που θα συνεπιφέρει η ένταξη κάθε συγκεκριμένης εργασιακής ειδικότητας η κάθε συγκεκριμένου εργασιακού χώρου σε 1 από τις 4 προτεινόμενες βαθμίδες επικινδυνότητας (βλ. πιο κάτω ενότητες 11, 12 και 13). Η επιτροπή περιορίζεται «να αφήσει απόνερα» με την (εκτός νόμου) εισήγησή της για κατηγοριοποίηση σε 4 βαθμίδες επικινδυνότητας των ΒΑΕ, αποφεύγει, όμως, να μεριμνήσει για τη «συλλογή των απόνερων» (την υποβολή δηλαδή οποιασδήποτε σχετικής πρότασης που να συγκεκριμενοποιεί τις ασφαλιστικές δηλαδή τις συνταξιοδοτικές συνέπειες της ένταξης κάθε ειδικότητας η επαγγέλματος σε συγκεκριμένη βαθμίδα). Απλώς, το πόρισμα αναθέτει στα συνδικάτα και στην Πολιτεία να τρέξουν για να συλλέξουν τα απόνερα αυτά.

Είναι πολιτικώς παραπλανητικό επειδή ισχυρίζεται, ότι, όλοι οι εντασσόμενοι στις 4 κλίμακες βαρύτητας, εντάσσονται στα ΒΑΕ, ενώ, στην πραγματικότητα παραμένουν στη λίστα μόνο οι εντασσόμενοι στην κλίμακα βαρύτητας 4 που αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό των ειδικοτήτων που υπάγονται σήμερα στη λίστα των ΒΑΕ (βλ. πιο κάτω ενότητα με αριθ. 11).

Είναι νομικώς αστήρικτο αφού ξεπερνά τα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας και προβαίνει σε προτάσεις που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Οι αδυναμίες αυτές έχουν επισημανθεί, σαφώς, από τα συνδικάτα με συνέπεια να έχει καταστεί αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική συνεννόηση μαζί τους. Είναι χαρακτηριστικό, ότι, η ΓΣΕΕ ενώ, αρχικώς, είχε συμμετάσχει, ενεργώς, στη λειτουργία της Επιτροπής, οι συγκεκριμένοι χειρισμοί του Προεδρείου της, οδήγησαν τη Συνομοσπονδία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε αποχώρηση από τη λειτουργία της Επιτροπής Μπεχράκη.

Αναλυτικότερη κριτική στο πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη

1. Κατ’ αρχήν, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας όλες οι αλλαγές αναφέρονται στους νέους ασφαλισμένους εκείνους δηλαδή που πρόκειται να απασχοληθούν στα ΒΑΕ μετά την έκδοση του αναγκαίου Π.Δ/τος η την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για τον επαναπροσδιορισμό της νέας λίστας των ΒΑΕ. Συνεπώς, όσοι απασχολούνται σήμερα στα ΒΑΕ θα συνταξιοδοτηθούν με βάση τις σημερινές διατάξεις. Πέραν αυτού, όμως, οι προτεινόμενες αλλαγές θέτουν εκτός λίστας ΒΑΕ το μέγιστο μέρος των σημερινών ειδικοτήτων που υπάγονται στη λίστα (σε συγκεκριμένες ομάδες ειδικοτήτων η απένταξη από τη σημερινή λίστα ΒΑΕ ξεπερνά το 96 -97 % των σήμερα υπαγομένων – βλ. πιο κάτω ενότητες με αριθ. 7, 8, 9 και 10). Συνεπώς, με τις προτεινόμενες αλλαγές δεν θίγονται οι σημερινοί υπαγόμενοι στα ΒΑΕ, θίγεται, όμως, η συντριπτική πλειονότητα των νέων εργαζομένων, αυτών που θα απασχοληθούν στο μέγιστο ποσοστό των ειδικοτήτων που υπάγονται στη σημερινή λίστα.

2. Οι συνέπειες από την αφαίρεση μιας ειδικότητας η ενός επαγγέλματος από τη λίστα των ΒΑΕ συνίστανται στην απώλεια του δικαιώματος πρόωρης (κατά 5 χρόνια) συνταξιοδότησης. Συνεπώς, οι νέοι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν στις ειδικότητες που θα εξαιρεθούν από τη λίστα, θα υποχρεωθούν να συνταξιοδοτηθούν κατά μία 5ετία αργότερα σε σχέση με τους συναδέλφους τους που υπάγονται, ήδη, στη λίστα ΒΑΕ. (για πλήρη σύνταξη στο 65ο αντί στο 60ό έτος της ηλικίας τους).

3. Το πόρισμα αποτελεί, στην πραγματικότητα ατεκμηρίωτη έκθεση ιδεών. Οι κρίσεις δεν βασίζονται σε συγκεκριμένες επιδημιολογικές μελέτες και ανάλογες ιατρικές προσεγγίσεις αλλά σε εκτιμήσεις ανθρώπων μη δυναμένων να έχουν υπεύθυνη γνώμη περί του βαθμού βαρύτητας και επικινδυνότητας συγκεκριμένων επαγγελμάτων αφού 8 στα 10 μέλη της Επιτροπής δεν έχουν σχέση με την ιατρική (μόνον 2 μέλη είναι γιατροί – οι λοιποί 8 είναι δικηγόροι, μηχανικοί, διοικητικοί κλπ). Στη διαπίστωση αυτή, άλλωστε, στηρίζεται και ο προβαλλόμενος, από τη ΓΣΕΕ, ισχυρισμός, ότι, δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε επιστημονική βαρύτητα η υποκειμενική γνώμη μη ειδικών αφού αυτή δεν στηρίζεται σε αντικειμενικά ιατρικά δεδομένα και σε ανάλογες αντικειμενικές μετρήσεις σε χώρους εργασίας η σε επαγγελματικές ειδικότητες.

4. Πέραν αυτού, η Επιτροπή καταγράφει συγκεκριμένα κριτήρια κατά τρόπο γενικόλογο και αόριστο και ισχυρίζεται, ότι, βασίσθηκε στα κριτήρια αυτά για να προχωρήσει στην κρίση των ειδικοτήτων που υπάγονται σήμερα στα ΒΑΕ. Εν τούτοις σε καμμιά συγκεκριμένη περίπτωση ειδικότητας η επαγγέλματος, δεν αναφέρεται στο πόρισμα, πως επηρέασαν τα γενικά αυτά κριτήρια την κρίση και την πρόταση για παραμονή η απένταξη από τη λίστα της συγκεκριμένης ειδικότητας η του συγκεκριμένου επαγγέλματος .

5. Με συνοπτική διατύπωση μπορούμε να επισημάνουμε, ότι, σε κάθε περίπτωση πρότασης του πορίσματος για απένταξη η παραμονή ειδικότητας η επαγγέλματος, η πρόταση αυτή διατυπώνεται υπό μορφή οιονεί προστάγματος χωρίς να συνοδεύεται από οποιαδήποτε αναφορά συγκεκριμένης τεκμηρίωσης (επιδημιολογικής μελέτης, γνωμοδότησης ιατρού εργασίας, γνωμοδότησης του ΕΛΙΝΥΑΕ, μεταβολής των συνθηκών εργασίας κλπ).

6. Είναι, όμως, χρήσιμο, για τη συνεκτίμηση της έλλειψης επιστημονικής τεκμηρίωσης του πορίσματος της Επιτροπής, να επισημανθεί και η εξής διαπίστωση-φαινόμενο: στη σελ. 25 του πορίσματος αναφέρεται, ότι, από την Επιτροπή κρίθηκαν 580 ειδικότητες και συνεπώς, με βάση τη δυνατότητα της Επιτροπής να κατατάξει κάθε ειδικότητα σε 1 από 4 εναλλακτικές λύσεις, τα μέλη της Επιτροπής είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 2.320 (580 Χ 4) πιθανές εναλλακτικές προσεγγίσεις. Είναι άκρως εντυπωσιακό, ότι, πουθενά στο πόρισμα δεν γίνεται η παραμικρή μνεία περί οποιασδήποτε διαφορετικής προσέγγισης σε οποιαδήποτε (από τις 2.320 ) πιθανή περίπτωση από οποιοδήποτε (εκ των 10) μέλος της Επιτροπής. Πράγματι, το πόρισμα υποβάλλει την εντύπωση της ομόφωνης πάντοτε κρίσης όλων των μελών της Επιτροπής σε όλες τις καταγραφόμενες στο πόρισμα προτάσεις της.

7. Χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη της ισχύουσας νομοθεσίας, η Επιτροπή έχει διαχωρίσει τους υπαγόμενους σήμερα στα ΒΑΕ σε 4 κατηγορίες, με βάση το διαφορετικό βαθμό επικινδυνότητας και βαρύτητας κάθε κατηγορίας. Εδώ παρατηρείται το απολύτως άτοπο, η Επιτροπή να υπερβαίνει τα όρια του νόμου που προβλέπει ενιαία λίστα για όλους τους υπαγόμενους στα ΒΑΕ αλλά και ανακύπτει η εύλογη ερώτηση πως μπορούν τα μέλη της Επιτροπής να κατηγοριοποιούν τα επαγγέλματα χωρίς να επικαλούνται σχετικές κατά περίπτωση επαγγέλματος, μετρήσεις στις οποίες όφειλαν να στηρίξουν τις κρίσεις τους. Οι αντίστοιχες προτάσεις της Επιτροπής μπορούν να κριθούν χωρίς υπερβολή ως σαφώς αυθαίρετες, ως στερούμενες οποιασδήποτε επιστημονικής τεκμηρίωσης. Προστίθεται, εξάλλου, ότι, η τυχόν αποδοχή από το Υπουργείο Απασχόλησης της πρότασης για κατηγοριοποίηση των ΒΑΕ θα απαιτήσει την ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.. Τέλος, το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης θα διατηρήσουν μόνο οι ελάχιστες ειδικότητες που θα υπαχθούν στον 4ο δηλαδή τον υψηλότερο βαθμό βαρύτητας (βλ. π.χ. σελ. 33, 40, 44, 54) ενώ στις λοιπές ειδικότητες θα παρασχεθούν άλλου είδους διευκολύνσεις (μειωμένο εργασιακό ωράριο, μεγαλύτερες ετήσιες κανονικές άδειες κλπ), ώστε οι 3 πρώτοι βαθμοί βαρύτητας θα τεθούν κατ’ ουσίαν εκτός λίστας ΒΑΕ (αφού ο ορισμός της υπαγωγής μιας ειδικότητας στη λίστα σημαίνει, αποκλειστικώς, πρόωρη κατά 5 χρόνια συνταξιοδότηση).

8. Στο πόρισμα ομολογείται, ότι, δεν υπήρχαν στοιχεία για την εκτίμηση του βαθμού βαρύτητας εκάστης κατηγορίας και προβάλλεται ο ισχυρισμός, ότι, «ως μοναδική μεθοδολογία κρίσης προκρίθηκε η σχετική και συγκριτική μεταξύ των κρινομένων ομάδων αξιολόγηση της βαρύτητας και η εν συνεχεία ταξινόμηση σε ομάδες κατά κλίμακα». Ο ισχυρισμός, όμως, αυτός καθίσταται πολύ ασθενής επειδή η υποκειμενική αυτή κρίση μη ιατρών δεν φαίνεται να έχει βασισθεί σε σχετικά ιατρικά η επιδημιολογικά κείμενα.

9. Εξάλλου, η αναφερόμενη στο πόρισμα υπό μορφή συγκριτικού παραδείγματος διάκριση σε κοντούς και ψηλούς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής αφού αποτελεί υπεραπλούστευση: η διαφορά ανάμεσα στους κοντούς και τους ψηλούς είναι εμφανής δια γυμνού οφθαλμού, ενώ η απόκλιση της βαρύτητας μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων απαιτεί προηγούμενες ιατρικής φύσεως προσεγγίσεις (που στην κρίση της Επιτροπής δεν υπήρξαν).

10. Επίσης, η αναφορά της Επιτροπής στην «κωδωνοειδή» κανονική κατανομή πάσχει αφού η κωδωνοειδής συμμετρική (και όχι κανονική) κατανομή (καμπύλη των Gaus – Laplace) δεν επαληθεύεται για μικρούς (όπως είναι ο αριθμός των 580 ειδικοτήτων) αλλά μόνο για πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Συνεπώς και η συγκριτική αναφορά μεταξύ των δέντρων του δάσους (πολύ μεγάλος πληθυσμός – συνεπώς επαληθεύεται η συμμετρική κατανομή) και των επαγγελματικών ειδικοτήτων της λίστας των ΒΑΕ (580 – μικρός πληθυσμός) κρίνεται ανεπιτυχής.

11. Στη σελ. 27 του πορίσματος η Επιτροπή σημειώνει, ότι, δεν προχωρεί σε πρόταση προσδιορισμού των συνεπειών ένταξης των ασφαλισμένων σε 4 βαθμίδες και ότι αφήνει τον προσδιορισμό αυτό για κάθε κλίμακα βαρύτητας στη διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ πολιτείας και συνδικάτων. Το αληθές, όμως, είναι, ότι, η Επιτροπή προβαίνει σε σχετικές προτάσεις εμμέσως μεν πλην σαφώς. Με την προτεινόμενη στο πόρισμα ένταξη συγκεκριμένων (ελαχίστων) ειδικοτήτων (π.χ. σελ. 33, 40, 44, 54)στην κλίμακα βαρύτητας 4 (που συνεπάγεται διατήρηση των πλεονεκτημάτων της πρόωρης κατά 5 έτη συνταξιοδότησης), προκύπτει, ότι, οι λοιποί μη εντασσόμενοι στην κλίμακα αυτή (συνεπώς και όλοι οι εντασσόμενοι στις κλίμακες 1, 2, και 3) χάνουν το δικαίωμα αυτό και σε κάθε περίπτωση το τυχόν δικαίωμα που θα αποκτήσουν θα είναι μικρότερο (πλήρης η μερική απώλεια της 5ετίας). Το ακριβές συνεπώς, είναι ότι, με τις έμμεσες, έστω, προτάσεις της Επιτροπής θα διατηρήσουν το σημερινό τους πλεονέκτημα (5ετία) μόνο 5 από τις 124 ομάδες και υπο-ομάδες (ποσοστό 4 %) και μόνο 2 από τις 70 ομάδες ειδικοτήτων (ποσοστό 3 %) –βλ. και σελ. 59-60 του πορίσματος.

12. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι, τυχόν μετακίνηση του πλεονεκτήματος πρόωρης συνταξιοδότησης σε εργασιακό πλεονέκτημα (μείωση ωρών ημερήσιας απασχόλησης, αύξηση των ημερών της δικαιούμενης ετήσιας κανονικής άδειας κλπ που έχουν συζητηθεί – όπως ομολογείται στο πόρισμα – στην Επιτροπή, θα γεννήσουν νέα ζητήματα αυξημένου εργασιακού κόστους που θα προκαλέσουν αντιδράσεις και των εργοδοτικών οργανώσεων).

13. Προστίθεται, ότι, τυχόν αποδοχή της κατηγοριοποίησης σε 4 βαθμίδες βαρύτητας θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών στην παρακολούθηση των ασφαλισμένων, με δεδομένη και την ελλιπή έκταση της μηχανογράφησης των υπηρεσιών των ασφαλιστικών οργανισμών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3655/2008

Εχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τη δημοσίευση (8/4-2008) του νέου ασφαλιστικού νόμου και είναι πλέον αναγκαία η αποτίμηση των πρώτων αποτελεσμάτων της ισχύος του.

Αναλυτική και εμπεριστατωμένη καταγραφή των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του νόμου, επιχειρούμε στην φετινή ετήσια έκδοση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ « Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» που θα παρουσιάσουμε στις αρχές του προσεχούς μηνός Σεπτεμβρίου.

Μπορούμε, όμως, από τώρα να καταγράψουμε, εντελώς ενδεικτικά, ότι, με την εφαρμογή του νέου νόμου:
> Δεν διαπιστώνονται εξοικονομήσεις διοικητικών και λειτουργικών δαπανών, όπως είχε διαφημισθεί κατά την προώθηση του νόμου. Αντιθέτως, οι δαπάνες αυτές διογκώθηκαν.
> Δεν διασφαλίστηκε η βιωσιμότητα συγκεκριμένων ασφαλιστικών Ταμείων. Αντιθέτως, στα σημαντικότερα ασφαλιστικά Ταμεία τα ελλείμματα διογκώθηκαν σε βαθμό που να έχει πλέον υπονομευθεί η βιωσιμότητά τους.
> Όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε η εισφοροδιαφυγή απεναντίας αυτή αυξήθηκε θεαματικά. Η σχετική διάταξη του νόμου 3655/2008 έχει μείνει γράμμα κενό περιεχομένου, ενώ οι αλλεπάλληλες (ακόμη και μετά την ψήφιση του νόμου) παροχές νομοθετικών διευκολύνσεων στους οφειλέτες έχουν εκτινάξει την εισφοροδιαφυγή σε προσωρινή ύψη με τάσεις συνεχούς διόγκωσής της.
> Δεν βελτιώθηκε η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Αντιθέτως, τα νέα μεγάλα Ταμεία έχουν εξελιχθεί σε τεράστιους γραφειοκρατικούς Οργανισμούς που ταλαιπωρούν ασφαλισμένους και συνταξιούχους κατά τις συναλλαγές και την εν γένει επικοινωνία τους με τα Ταμεία.
> Δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμη η διάταξη περί σχηματισμού του αποθεματικού της κοινωνικής ασφάλισης (ΑΚΑΓΕ).
> Δεν μειώθηκαν (αντιθέτως πολλαπλασιάστηκαν) οι οφειλές του κράτους προς τα Ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
> Ήδη πολλά ταμεία είναι στο «κόκκινο» και θα βρεθούν σε αδυναμία καταβολής συντάξεων τους επόμενους μήνες

Η ΓΣΕΕ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

Με δυο λόγια δεν έγιναν βήματα προς τα μπρος αλλά βήματα προς τα πίσω! Ενδεικτικά αναφέρουμε την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων των ασφαλισμένων:

Α) Ο χρόνος των ιατρικών ραντεβού ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ. Η αναμονή από 10 έως 20 ημέρες έγινε 20 έως 40 ημέρες

Β) Ο χρόνος των ιατρικών εξετάσεων από 3 έως 5 ημέρες έγινε από 20 έως 35 ημέρες

Γ) Σε ένα πλήθος εξετάσεων και ειδικοτήτων οι χρόνοι αναμονής έχουν ξεπεράσει και τους 6 μήνες!

Δ) Η εξόφληση των ιατρικών επισκέψεων των ασφαλισμένων (συμβεβλημένοι γιατροί) από 1 έως 3 ημέρες, έγινε από 10 ημέρες έως 6 μήνες!

Είναι επιβεβαιωμένο από πλήθος στοιχείων ότι:
Ούτε η κοινωνική αποτελεσματικότητα, ούτε η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος ενισχύθηκε. Αντίθετα υπήρξε και στις δυο αυτές παραμέτρους δραματική επιδείνωση.

Όπως συμβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια, η ΓΣΕΕ πρωτοπορεί και πάλι: έχει, ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση νέας αναλογιστικής μελέτης για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας και κυρίως του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επισημαίνουμε, ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά σχετική αναλογιστική προσέγγιση που να στηρίζεται στα νέα δεδομένα και κυρίως:
> Στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και
> Στις συνέπειες από τις ενοποιήσεις που επέφερε ο νέος ασφαλιστικός νόμος (κυρίως στη βιωσιμότητα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Επισημαίνουμε ότι, οι αναλογιστικές μελέτες που διεξάγονται από το επιστημονικό μας δυναμικό, υπακούουν αυστηρά, πάντα, στους ισχύοντες αντίστοιχους διεθνείς Κανονισμούς και συνεπώς εμφανίζουν με ιδιαίτερη αξιοπιστία την πραγματική κατάσταση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας.

Καθίσταται, συνεπώς, εμφανές, ότι η ΓΣΕΕ έρχεται, για μια ακόμα φορά, να καλύψει την απραξία των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών που δεν έχουν επιχειρήσει, μέχρι σήμερα, να αποτιμήσουν, αναλογιστικά, τις επιπτώσεις των σοβαρότατων νέων εξελίξεων στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Τα αποτελέσματα της νέας αυτής αναλογιστικής μελέτης θα παρουσιάσουμε, σε ειδική δημόσια εκδήλωση, ευθύς μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της.

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα