Αποτελέσματα Εκλογικής Διαδικασίας 34ου Συνεδρίου ΓΣΕΕ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του 34ου Τακτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ με την εκλογή οργάνων διοίκησης. . Στις εκλογές πήραν μέρος πέντε παρατάξεις (5).
Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:

ΠΑΣΚΕ: ΨΗΦΟΙ: 230 (228) – ΕΔΡΕΣ Δ.Σ: 22 (21) – ΠΟΣΟΣΤΑ: 48,2 (45,9) –     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 12 –  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 8
ΔΑΚΕ:   ΨΗΦΟΙ: 118 (134) – ΕΔΡΕΣ Δ.Σ: 11 (12) – ΠΟΣΟΣΤΑ: 24,69 (26,96) – ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 6 –    ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 4
ΔΑΣ:      ΨΗΦΟΙ: 100 (104) – ΕΔΡΕΣ Δ.Σ: 9 (9) –     ΠΟΣΟΣΤΑ: 20,92 (20,92) – ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 5 –    ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 3
Α.Π:       ΨΗΦΟΙ:   29 (31) –   ΕΔΡΕΣ Δ.Σ:3 (3) –      ΠΟΣΟΣΤΑ: 6,08 (6,23) –     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 2 –    ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 0
ΠΣΕ       ΨΗΦΟΙ:  1

ΣΥΝΟΛΟ: ΨΗΦΟΙ: 478 – ΕΔΡΕΣ Δ.Σ: 45 – ΠΟΣΟΣΤΑ: 100 

 Ψήφισαν 480 ,έγκυρα 478, άκυρα 2.

Μέσα στις παρενθέσεις είναι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εκλογικές διαδικασίες του 33ου Συνεδρίου, τον Μάρτιο του 2007.

Συνεχίζεται η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των ψηφοδελτίων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩ Ν ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα