Αποφάσεις Διοίκησης ΓΣΕΕ

Η ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ σε σημερινή της συνεδρίαση, συζήτησε τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Χαιρετίζει τις απεργιακές και αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων και των αγροτών που παλεύουν και διεκδικούν τα βασικά και θεμελιώδη οικονομικά, εργασιακά και κλαδικά τους αιτήματα.
2. Απαιτούμε- διεκδικούμε:
 Αμεσα και ουσιαστικά οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων ώστε να ανακουφιστούν από τη δραματική επιδείνωση των οικονομικών και φορολογικών επιβαρύνσεων τους.
 Αύξηση των Δημόσιων Επενδύσεων και ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας ώστε να αυξηθεί η απασχόληση, οι θέσεις εργασίας και για να αποκρουσθεί η ύφεση στην οικονομία, οι απολύσεις και η ανεργία.
 Να ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, για να παταχθεί το αυξανόμενο και απαράδεκτο φαινόμενο της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας καθώς και η εργοδοτική αυθαιρεσία και η καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας (Μισθοδοσία, άδειες, υπερ-εργασία κ.α.).
 Δημιουργία πριν την εμφάνιση νέων προβληματικών επιχειρήσεων κυρίως λόγω της πιστωτικής ασφυξίας- ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (διάσωσης και ανασυγκρότησης) κλάδων ή επιχειρήσεων που κινδυνεύουν με κεφάλαια κατά αναλογία από τις Τράπεζες, με τη χρήση των εγγυήσεων από το πακέτο ενίσχυσης τους. Να αποτραπούν οι απολύσεις και το ενδεχόμενο μετακύλισης του κόστους διάσωσης και εξυγίανσης τους στο κοινωνικό σύνολο και στους Έλληνες φορολογούμενους.
 Ουσιαστικά μέτρα απασχόλησης και δημιουργίας νέων θέσεων πλήρους και ασφαλούς εργασίας και όχι αποσπασματικά και αναποτελεσματικά μέτρα επιδότησης της ανεργίας (με χρήματα των εργαζομένων!).
 Ολοκληρωμένες πολιτικές απασχόλησης πλήρους και σταθερής εργασίας, για να παταχθούν τα φαινόμενα των ελαστικών και ανασφάλιστων μορφών απασχόλησης (ψευτοαπασχόληση) που αυξάνουν την αβεβαιότητα της νεολαίας και της νέας γενιάς.
 Αμεση συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό και με τους Υπουργούς Οικονομίας & Απασχόλησης, για την αντιμετώπιση και λύση των μεγάλων και σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι.
 Έναρξη και ανάπτυξη για το Α’ Εξάμηνο του 2009 μεγάλης καμπάνιας και πρωτοβουλιών με στόχο:
– Ένταξη των νέων εργαζόμενων στα συνδικάτα.
– Κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των νέων εργαζομένων.
– Επισφαλείς μορφές εργασίας. Προστασία εργασίας, εργασιακών σχέσεων, εργασιακού περιβάλλοντος και συνδικαλιστικές ελευθερίες.
 Έναρξη διαδικασιών υλοποίησης των επιστημονικών μελετών για την συγκρότηση ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ της μισθωτής εργασίας με απώτερο στόχο την παρέμβαση και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα.
 Τηλεφωνικό κέντρο πληροφόρησης και καταγραφής των προβλημάτων των εργαζόμενων στο τηλέφωνο 1966 του ΚΕΠΕΑ. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους ( συνδικαλισμένους ή μη, οικονομικούς μετανάστες κ.α.) να απευθύνονται για οποιαδήποτε καταγγελία παράνομης συμπεριφοράς εργοδότη στον παραπάνω αριθμό.
 Τέλος εξουσιοδοτήθηκε η Ε. Επιτροπή της ΓΣΕΕ για συλλαλητήρια, περιφερειακές συγκεντρώσεις και εξορμήσεις ώστε να αναδειχθούν και να διεκδικηθούν τα παραπάνω δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και της κοινωνίας, για να μην πληρώσουν για ακόμα μία φορά οι εργαζόμενοι τις αντεργατικές οικονομικές πολιτικές. Στην εξουσιοδότηση συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα κήρυξης γενικής απεργίας όταν κριθεί σκόπιμο για την προστασία της εργασίας και των εισοδημάτων μας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 26/1/09 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
1. Να νομοθετηθεί άμεσα η υποχρέωση στο Δημόσιο- ΔΕΚΟ αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, όπου γίνεται ανάθεση έργου καθαριότητας, η μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (εταιρεία ανάθεσης – εταιρείας έργου) σύμβαση να υπερβαίνει κοστολογικά το σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων και το ελάχιστο κόστος υλικών κλπ. Διαφορετικά υποκρύπτει συμπίεση του εργατικού κόστους και κατά συνέπεια μη τήρηση Σ.Σ.Ε. και Εργατικής Νομοθεσίας. Να γίνει άμεσα αναλογιστική μελέτη σε όλους τους οργανισμούς του δημοσίου- ΔΕΚΟ για το κόστος των υπηρεσιών αυτών σε σχέση με το κόστος της απασχόλησης του μόνιμου προσωπικού και να συνεκτιμηθεί η κοινωνική υποχρέωση του κράτους έναντι των εργαζομένων για αξιοπρεπή εργασία, μισθό και ασφάλιση.

2. Να καθιερωθεί με νομοθετική ρύθμιση η συνυπευθυνότητα του αναθέτοντα το έργο καθαριότητας και της επιχείρησης καθαρισμού, αναφορικά με τις εργοδοτικές υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και Σ.Σ.Ε. και να προβλεφθούν συγκεκριμένες ποινές για τον αναθέτοντα και άμεσα να κηρύσσεται έκπτωτη η επιχείρηση καθαρισμού (εργολάβος) που δεν εφαρμόζει τις σχετικές προβλέψεις . Σε αυτή την περίπτωση τη μισθολογική και ασφαλιστική ευθύνη να την αναλαμβάνει αυτός που δέχεται τις υπηρεσίες των εργαζομένων (όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ για τους εργαζόμενους στις οικοδομικές εργασίες).

3. Η αμοιβή των εργαζομένων του κλάδου να γίνεται μέσω τραπέζης για να αποδεικνύεται σαφώς το ύψος της αμοιβής και ο χρόνος πληρωμής τους. Κρίνεται απαραίτητο λόγω σωρείας καταγγελιών για υφαρπαγή υπογραφής των εργαζομένων σε αποδείξεις διαφορετικού ποσού αμοιβής από αυτό που πραγματικά λαμβάνουν.

4. Να παρέχονται όλα τα έγγραφα που αφορούν σύνταξη συμβάσεων έργων στις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ώστε να μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των Σ.Σ.Ε. και της Εργατικής Νομοθεσίας, χωρίς να «επικαλούνται» οι αρμόδιες αρχές ζήτημα «προσωπικών δεδομένων» και να υποχρεούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε εισαγγελική παραγγελία.

5. Κάθε μήνα να χορηγείται υποχρεωτικά (εάν υπάρχει κενό στην νομοθεσία να καλυφθεί) αναλυτική βεβαίωση αποδοχών που να εμφανίζονται:
Ειδικότητα
Ώρες εργασίας- Ημέρες εργασίας – τόπος εργασίας
Αμοιβή σύμφωνα με Σ.Σ.Ε.
Επιδόματα
Υπερωρίες – Υπερεργασία – Κυριακές – Αργίες – Νυχτερινά

6. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών ΙΚΑ- ΣΕΠΕ- ΣΕΠΥ και συγκριτικός έλεγχος μέσω των άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών. Η ασφαλιστική ενημερότητα να συγκρίνεται ως προς τα στοιχεία με τη φορολογική ενημερότητα των επιχειρήσεων. Παράδειγμα: Eταιρεία που έχει 40 πολυκατοικίες (φορολογική ενημερότητα) με 3 εργαζόμενους (ασφαλιστική ενημερότητα) είναι προφανές ότι χρησιμοποιεί μαύρη ανασφάλιστη εργασία.

7. Κοινοί έλεγχοι, ώστε να είναι αποτελεσματικοί, από τους συναρμόδιους ελεγκτικούς φορείς (ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – ΣΕΠΥ – Αρμόδια Συνδικαλιστική Οργάνωση). Συγκρότηση ειδικής επιτροπής ελέγχου των εργολάβων που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου, έναν εκπρόσωπο του ΙΚΑ, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών με αρμοδιότητες ακόμα και ακύρωσης της σύμβασης έργου των εργοδοτών που δεν τηρούν της εργατική νομοθεσία.

8. Για να καταστεί δυνατό ο αναφερόμενος έλεγχος χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει ότι οι εταιρείες καθαρισμού υποχρεούνται να καταθέτουν στις επιθεωρήσεις εργασίας καταστάσεις προσωπικού ανά συγκεκριμένο έργο και όχι συγκεντρωτικές των επιχειρήσεων τους (κλωνοποίηση εργαζομένων).

9. Ένταξη όλου του κλάδου των εργαζομένων στην καθαριότητα στα Βαρέα Ανθυγιεινά επαγγέλματα χωρίς προϋποθέσεις, ανεξάρτητα των ωρών εργασίας.

10. Υποχρεωτική εκπαίδευση των εργαζομένων για την τήρηση των προδιαγραφών Υγιεινής και Ασφάλειας. Μελέτη από το ΕΛΙΝΥΑΕ για τον επαγγελματικό κίνδυνο – μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού. Να υπάρχει έλεγχος από τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των προβλεπόμενων για τήρηση Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας (εμβολιασμοί και προληπτική υγιεινή) που είναι υποχρέωση του εργοδότη να τηρούνται.

11. Να υπάρχει ορισμένος εκπρόσωπος εργαζομένων από την οικεία κλαδική οργάνωση προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος της εφαρμογής της Νομοθεσίας και εκπρόσωπος των εργαζομένων του κλάδου καθαριότητας (εργαζόμενοι στον εργολάβο) στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του χώρου που γίνεται το έργο.

12. Σε σχέση με τους οικονομικούς μετανάστες να ισχύσει συνολικά η πρόταση της ΓΣΕΕ όπως έχει ανακοινωθεί (χωρίς όρους ενσήμων νομιμοποίησης – άμεση δυνατότητα ενσήμων, άμεση νομιμοποίηση).

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα