Απαράδεκτοι και επικίνδυνοι διαχωρισμοί

Η Γ.Σ.Ε.Ε. εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το ενδεχόμενο διαμόρφωσης αρνητικής νομολογίας από πιθανή επικύρωση από τον Αρειο Πάγο πρακτικής απολύσεων ασθενούντων και ευάλωτων ομάδων εργαζομένων με την αιτιολογία ότι δεν είναι αποδεκτοί ή αποτελούν «κίνδυνο» για το εργασιακό τους περιβάλλον (περίπτωση φορέα AIDS).
Αβάσιμες επιστημονικά αντιδράσεις απέναντι στον κίνδυνο μετάδοσης μιας ασθένειας δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την απόλυση, για να αποτραπεί το κλίμα ανασφάλειας και μάλιστα σε εργασιακούς χώρους μη υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Μια τέτοια αντίληψη θέτει σε κίνδυνο την εργασία ασθενούντων ή μειονεκτούντων προσώπων και επιτρέπει την άσκηση πιέσεων για την απομάκρυνση εργαζομένων που μπορεί να μην είναι αποδεκτοί λόγω αναπηρίας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού κ.λπ., πρακτικές που πρέπει να καταδικάζονται γιατί είναι αντίθετες σε αδιαπραγμάτευτα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα

ΓΡΑΜΜAΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα