Απαράδεκτες ρουσφετολογικές τροπολογίες

Η ΓΣΕΕ με επιστολή που απέστειλε στην Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας εξέφρασε τη ριζική διαφωνία της στην επιχειρούμενη- στο Ν/Σ για τα σκάφη αναψυχής!- υπαγωγή των φορέων του Δημοσίου στην έννοια των εργοδοτικών επιχειρήσεων και στην υφαρπαγή πόρων από το ΕΣΠΑ, τον ΟΑΕΔ- ΛΑΕΚ (λογαριασμός που χρηματοδοτούν εργαζόμενοι και εργοδότες).
Το τεράστιο και σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με επικοινωνιακά τεχνάσματα και με εμπορευματοποίηση της ελπίδας των ανέργων για “πρόσληψη” στο Δημόσιο.
Είναι προφανές ότι τόσο με αυτήν όσο και με άλλες ενέργειες στο στόχαστρο βρίσκονται τα αποθεματικά του ΛΑΕΚ, τα οποία επ’ ουδενί δε θα επιτρέψουμε να πέσουν στο “Πιθάρι των Δαναΐδων” προκειμένου να ασκηθούν οι ρουσφετολογικές, προεκλογικές και αδιέξοδες πολιτικές της κυβέρνησης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 Προς
Την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Κα Φ. Πάλλη – Πετραλιά

Κοινοποίηση
– Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών
κ. Γ. Παπαθανασίου
– Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
κ. Π. Παυλόπουλο

Θέμα: Aμεση απόσυρση ρύθμισης ΣχΝ για την υπαγωγή των φορέων του Δημοσίου στην έννοια των «εργοδοτικών επιχειρήσεων» με σκοπό την επιχορήγηση των θέσεων απασχόλησης.

Κυρία Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι οι αιφνιδιασμοί με νομοθετικές ρυθμίσεις εις βάρος των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και προσδοκιών των εργαζομένων εν μέσω θέρους, στην προσπάθεια να αποφευχθούν οι αντιδράσεις, αποτελούν ανοικτή πρόκληση προς τα συνδικάτα και το σύνολο των εργαζομένων. Αυτή τη φορά, εκτός από τα ΒΑΕ, επανέρχονται στο στόχαστρο οι πόροι του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ.
Συγκεκριμένα, περιήλθε σε γνώση μας, προτεινόμενη διάταξη νόμου στο ΣχΝ για το νομικό πλαίσιο των σκαφών αναψυχής, που αφορά στην υπαγωγή των κατά το άρθρο 51 παρ.1 του Ν. 1892/1990 φορέων του Δημοσίου Τομέα στην έννοια του «εργοδότη» και της «επιχείρησης» του άρθρου 29 παρ.1 του Ν. 1262/1982, προκειμένου να τυγχάνουν της προβλεπόμενης επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων.
Είναι τουλάχιστον αντιφατικό από τη μια να επιχειρείται η εκ νέου προικοδότηση του Δημοσίου (μετά το άρθρο 74 του Ν. 3746/2009 για την υπαγωγή του Δημοσίου στην επιχορήγηση της απασχόλησης επιδοτούμενων ανέργων) με εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους για την προώθηση της απασχόλησης σε θέσεις για τις οποίες απαγορεύεται να προσλάβει μόνιμο προσωπικό και από την άλλη, σωρηδόν ο ΟΑΕΔ να απορρίπτει αιτήσεις εργαζομένων μητέρων ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο για την χορήγηση της 6μηνης ειδικής παροχής μητρότητας, με την αιτιολογία ότι το Δημόσιο δεν υπάγεται στην έννοια «της επιχείρησης»…! Ο κατά το δοκούν προσδιορισμός του Δημόσιου Τομέα ως ιδιωτικής επιχείρησης είναι εκτός από επικίνδυνος, προεχόντως παράνομος.
Οι ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης, δεν μπορούν να κατευθύνουν τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, που είναι αυστηρά προσανατολισμένοι σε αυτούς τους σκοπούς, αλλά και τους πόρους του ΛΑΕΚ, που οι κοινωνικοί εταίροι έχουμε θεσμοθετήσει στο πλαίσιο της συλλογικής αυτονομίας, στην επιχορήγηση του Δημοσίου, με πρόσχημα μάλιστα την οικονομική κρίση.
Η άμεση απόσυρση της προτεινόμενης αυτής νομοθετικής διάταξης, η οποία προκαλεί ιδιαίτερα τις αντοχές μας, επιβάλλεται όχι μόνο από τις θεμελιώδεις αρχές που οφείλουν να διέπουν την δράση της δημόσιας διοίκησης, αλλά και το καθήκον ειλικρίνειας προς όλους τους απασχολούμενους με ορισμένου χρόνου συμβάσεις ή προγράμματα stage σε φορείς του δημόσιου Τομέα, οι οποίοι φυσικά μακροπρόθεσμα δεν θα ωφεληθούν σε τίποτα από αυτή τη ρύθμιση.
 

 

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα