Αναγκαία η Καταβολή των Εισφορών προς το ΙΚΑ

Επιστολή προς στους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απέστειλε η ΓΣΕΕ με την οποία ζητά να εμπεριέχεται στην προωθούμενη ρύθμιση για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων, η καταβολή του υποχρεωτικού αριθμού ενσήμων στο ΙΚΑ.

Θεωρώντας κρίσιμη και πρωταρχική την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος, κρίνουμε απαραίτητη την απόδοση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του ποσού που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των κατ’ελάχιστον υποχρεωτικών απαιτούμενων ημερών οικοδομικής εργασίας..

Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να γίνει εις βάρος των εργαζομένων αλλά ούτε και του ΙΚΑ.

Σημ. Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς

  • τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομικών,κ. Ε. Βενιζέλο,
  • τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γ. Κουτρουμάνη
  • τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

Κοινοποίηση

  • Διοικητή ΙΚΑ, κ. Ρ. Σπυρόπουλο

Θέμα: Διασφάλιση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών.

Κύριοι Υπουργοί,

Λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση πληθώρας νομοθετικών πρωτοβουλιών με γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της εργατικής και της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση όλων των σχετικών παραμέτρων, στο μέτρο ειδικά που αφορούν κρίσιμες υποχρεώσεις του κράτους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προς τούτο αποτελεί η διάταξη του άρθρου 24 του ΣχΝ για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ». Με τη διάταξη αυτή, προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, η διατήρηση των αυθαιρέτων κατασκευών μετά την καταβολή ειδικού προστίμου διατήρησης από τον (τους) ιδιοκτήτη (συνιδιοκτήτες) του ακινήτου που έχει ανεγερθεί, συμπληρωθεί ή μεταρρυθμισθεί.

Θεωρώντας κρίσιμη και πρωταρχική την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος, κρίνουμε απαραίτητη την απόδοση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του ποσού που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικών απαιτούμενων ημερών οικοδομικής εργασίας βάσει των προβλεπόμενων συντελεστών (άρθρο 38 Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, άρθρα 8 παρ.5γ΄και 26 παρ.2 ν. 1846/1951, όπως ισχύουν), λαμβανομένων βέβαια υπόψη τυχόν λόγων νόμιμης απαλλαγής ή εκκρεμών καταγγελιών από εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Στην κατεύθυνση αυτή σας ζητούμε να συμπληρωθεί το σχετικό άρθρο, καθώς και να εξετασθούν όλοι οι πρόσφοροι τρόποι υλοποίησης της δέσμευσης για αποτελεσματική αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και μέσω αυτών των διατάξεων.

                                            Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος                       Νικόλαος Κιουτσούκης
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα