ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟ ΕΤΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ

15/10 / 2007

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟ ΕΤΚΑ

 

Η ΓΣΕΕ εκφράζει την ριζική αντίθεσή της, στην εμμονή εφαρμογής του Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΤΚΑ) για τους μακροχρόνια ανέργους, με επιλεκτικές και περιορισμένες «τακτοποιήσεις».

Το θέμα, της ανεργίας σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά και ευκαιριακά μέτρα, που ικανοποιούν έναν και αδικούν εκατό. Έχουμε κατ΄ επανάληψη απαιτήσει ενιαία και γενναία μέτρα με ολοκληρωμένες πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας και των αιτιών της σε όλη την επικράτεια. Σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ανεργίας με «ψίχουλα» και δυνατότητες επιλεκτικής «συνταξιοδότησης» περιορισμένου αριθμού ανέργων, δεδομένου ότι οι μακροχρόνια άνεργοι είναι πάνω από 100.000 σ΄ όλη τη χώρα. Απεναντίας δημιουργούνται αντιθέσεις, διχασμοί και τεράστια προβλήματα στην ήδη προβληματική κοινωνική ασφάλιση.

Γι΄ αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας πραγματικής υποστήριξης των ανέργων ο οποίος θα, ενισχύει δράσεις κοινωνικής και εναλλακτικής απασχόλησης και την ενεργό δραστηριότητα των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας. Έτσι ώστε και κοινωνικό έργο να παράγεται και τα Ασφαλιστικά Ταμεία να ενισχύονται, αλλά και οι άνεργοι να έχουν ενιαία και δίκαιη αντιμετώπιση και απασχόληση.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα