ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ

5/ 7/ 2007

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 5/7/2007 συνάντηση μεταξύ της ΓΣΕΕ και του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ. (ΣΕΕΚ) για τα προβλήματα και δυσλειτουργίες που έχουν δημιουργηθεί στην εταιρία από την εφαρμογή του Ν 3429/05 περί ΔΕΚΟ αλλά και την πρόσφατη υπαγωγή της στο Υπουργείο Απασχόλησης.

Η ΓΣΕΕ και ο Σύλλογος εργαζομένων, απαιτούν και διεκδικούν:

  1. να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της ΕΚΑΕ με αποτελεσματικές δημόσιες παρεμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης υπέρ των ανέργων, των νέων, των γυναικών και όλων των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
  2. να αποχαρακτηριστεί η ΕΚΑΕ από ΔΕΚΟ, που την κατατάσσει στις κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις και ακυρώνει τον κοινωνικό της ρόλο.
  3. να διασφαλιστούν πλήρως όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, να κατοχυρωθούν και να ενισχυθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας .
  4. να υπάρξει συνεργασία μεταξύ της ΓΣΕΕ και του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΕΚΑΕ για την προώθηση των κοινών θέσεων στο υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα για τον ρόλο και την αποστολή της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.

Η ΓΣΕΕ καλεί τον Υπουργό Απασχόλησης να ξεκινήσει άμεσα ουσιαστικό διάλογο με τη ΓΣΕΕ και τους εργαζόμενους για την προώθηση των παραπάνω θέσεων στο υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα και να μην επιμένει σε μονομερείς και βλαπτικές αποφάσεις για τους εργαζομένους και τον φορέα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα